Словник – потужне слово

Євгенія Карпіловська ・ Грудень 2012

«Словник – потужне слово» – таким судженням починається книжка, яка привернула до себе увагу не лише науковців, а й широкого кола читачів, не байдужих до мовних...

1138 переглядів

Панельна дискусія "Межі інтелектуалів" (ч.3)

Критичні рішення
Вересень 2012

15 вересня 2012 року у Львові відбулась панельна дискусія "Межі інтелектуала". Темою дискусії стали цінності та місія публічних інтелектуалів, виклики, які постають перед ними в часи обмеження прав і свобод. Тлом дискусії стали, поміж іншого, останні публікації часопису "Критика" на цю тему, зокрема й учасників дискусії.

499 переглядів

Куди прямує сучасна гуманітаристика?

Ева Доманська ・ Березень 2012

Стаття розміщена в Українському гуманітарному огляді –Вип....

4531 переглядів

Ред. Євген Пшеничний, Роман Мних, Володимир Янцен. Славістика. Том ІІ. Дмитро Чижевський і європейська культура

Катерина Міщенко ・ Жовтень 2011
Дрогобич: Коло, 2011.
Збірник наукових праць
Другий том збірки «Славістика» продовжує розпочату 2003 року серію публікацій про життєпис і професійну діяльність відомого вченого-славіста Дмитра Чижевського. Збірка впорядкована за матеріялами Міжнародного наукового семінару, що проходив у червні 2005 року в Дрогобичі. У передмові редактори видання Євген Пшеничний, Роман Мних і Володимир Янцен вказують на потребу ретельно опрацювати масштабний доробок Дмитра Чижевського і нарікають на нинішній стан гуманітаристики в Україні, за якого таке опрацювання виявляється складною і вкрай повільною справою.
475 переглядів

Олена Галета, Євген Гулевич, Зоряна Рибчинська (упор.). Історії літератури: збірник статей

Олексій Сінченко ・ Жовтень 2011
Київ; Львів: Смолоскип; Літопис, 2010.
Питання історії літератури, її теоретичного осмислення в українському літературознавстві досі лишається поза прискіпливою увагою науковців. Тим актуальнішою є дискусія, зініційована лекцією Юрка Прохаська щодо концептуалізації поняття «галицька література». Її результати становлять черговий том із серії «Лекція на пошану Соломії Павличко», започаткованої в Центрі гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка.
452 переглядів

Галина Александрова. Помежів’я (Українське порівняльне літературознавство кінця XIX – першої третини XX століття)

Олексій Сінченко ・ Жовтень 2011
Київ: ВПЦ Київський університет, 2009.
Галина Александрова реконструює розвиток української компаративістики від часу становлення порівняльно-історичного методу в европейській гуманітаристиці до періоду «Розстріляного відродження» 1920–1930-х років. Огляд численних літературознавчих праць компаративістичного характеру, поміж якими особливу увагу приділено студіям Михайла Драгоманова, Івана Франка, Агатангела Кримського, здійснено доволі ретельно. Українське літературознавство завжди вирізнялося синхронністю, вписаністю в єдиний дискурсивний простір, попри численні позалітературні перепони.
366 переглядів

Євгенія Волощук. Чарівна флейта Модерну

Василь Лозинський ・ Серпень 2011
Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008.
Духовно-естетичні тенденції німецькомовної модерністської літератури XX ст. у ліриці Р. М. Рільке, прозі Т. Манна, драматургії М. Фріша
Монографія Євгенії Волощук – ґрунтовне дослідження літературно-історичної доби Модерну, але передовсім це панорамний огляд жанрів модерністської німецькомовної літератури.
498 переглядів

Євген Нахлік, Тамара Гундорова, Микола Бондарь.... Іван Франко. Тексти. Факти. Інтерпретації. Випуск I

Олександр Боронь ・ Серпень 2011
Київ–Львів: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, Інститут Івана Франка , 2011.
Нещодавно створений на базі Львівського відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Інститут Івана Франка започаткував свою роботу солідним збірником наукових праць.
352 переглядів

Тринадцяте число

Юрій Андрухович ・ Червень 2009

Тому свобода – це тяжко і складно, а як процес – суперечливо. Одна з поведінкових норм наближення до неї – це гребти проти (течії, маси, громади, народу,...

592 переглядів

Кльод Лєві-Строс між структурою та мітом

Мирослав Попович ・ Грудень 2008

Структурним дослідженням у гуманітаристиці за природою завжди була лінґвістика, і рішучий поворот до структуралізму як наукової ідеології Лєві-Строс здійснив під...

298 переглядів