-. Рідне слово. Хрестоматія української дитячої літератури у 2-х книгах

Редакція Критики ・ Квітень 2000
Київ: Либідь, 1999.
Двотомник уміщує твори української літератури, адресовані дітям, і охоплює період від найдавніших часів до сьогодення.
295 переглядів

-. Аналіз вигід і витрат. Практичний посібник

Редакція Критики ・ Липень 1999
Київ: Основи, 1999.
Переклад канадського посібника сприятиме запровадженню в Україні закордонного досвіду аналізу вигід і витрат. В книжці викладено методику оцінки доцільності державних проектів різного спрямування (законодавчих, інституційних, інвестиційних), визначення прямих і непрямих витрат і вигід, пов’язаних із їх реалізацією.
396 переглядів

І.В.Хоменко. Логіка в задачах

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Київ: Четверта хвиля, 1998.
Основна мета підручника полягає в тому, щоб дати студентам і викладачам вузів України матеріал, за допомогою якого можна закріплювати й відпрацьовувати на практиці теоретичні положення з логіки. Книга вміщує численні завдання, вправи та запитання з різних розділів логіки.
198 переглядів

О.П.Блик. Українська мова. Частини І–ІІ

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Київ: Четверта хвиля, 1997.
В першій частині підручника подаються теоретичні відомості з фонетики, орфографії, будови слова, словотвору, морфології сучасної української літературної мови, висвітлюються різні аспекти формування фонетичних, орфографічних, словотворчих, граматичних умінь і навичок, шляхи піднесення культури усного та писемного мовлення. Для ефективного...
227 переглядів

-. Загадкова скарбничка

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Зі сторінок журналу ваші діти дізнаються про найпоширеніші українські звичаї, познайомляться з леґендарними та казковими героями, помандрують Країною Слів. Буде він корисний і батькам.
292 переглядів

Єлизавета Мансі. Англійська мова

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Київ: АртЕк.
Основна мета посібника – розвинути навички усної та письмової англійської мови на базі активного опанування фонетичним, лексичним і граматичним матеріалом. Посібник складено відповідно до вимог для середніх шкіл. Призначений для учнів початкових класів середніх шкіл, ліцеїв та гімназій.
183 переглядів

Л.Ф.Гайдуков, В.Ю.Крушинський. Історія України: Посібник для старшокласників та абітурієнтів

Редакція Критики ・ Січень 1999
Київ: Либідь, 1999.
У посібнику висвітлюються основні теми з історії України за програмою для вступників до вищих закладів освіти. Автори, маючи чималий досвід викладацької роботи у вищій школі, в тому числі проведення вступних іспитів, виклали матеріал у найоптимальнішому для повторення та запам’ятовування обсязі. Широко висвітлено сучасний етап історії України. До...
360 переглядів

В.А.Семиченко, В.С.Заслуженюк. Мистецтво взаєморозуміння

Редакція Критики ・ Січень 1999
Київ: Веселка, 1998.
Навчальний посібник, який підготували професор, доктором психології В.А.Семиченко і професор, доктор педагогічних наук В.С.Заслуженюк, рекомендовано студентам. Але вміщені тут поради фахівців, теоретичні моделі й тести, «випадки з життя» та вправи для майбутніх педагогів можуть стати в пригоді кожному, хто свідомо й відповідально ставиться до...
404 переглядів

Ярема Гоян. «Веселка» – дітям

・ Січень 1999
Цієї весни відзначає-своє 65-ліття засноване 9 березня 1934 року єдине в Україні державне спеціалізоване видавництво дитячої літератури «Веселка». За роки свого існування воно випустило в світ близько десяти тисяч книжок загальним тиражем 1 мільярд 130 мільйонів примірників. В усі періоди нашої складної історії «Веселка» віддано служила дітям і...
409 переглядів

Ł.Biłeńka-Swystowicz, M.Jarmoluk. Uczę się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla uczniów 5-7 klasy ukraińskich szkół średnich

Редакція Критики ・ Грудень 1998
Київ: АртЕк, 1998.
У підручнику польської мови стисло викладено основи фонетики, морфології, орфографії відмінювання та дієвідмінювання, правила правопису. Крім школярів, книжка стане в пригоді також тим, хто вивчає польську мову самостійно.
273 переглядів