В. М. Духопельников. История России XII–XVIII вв. Учебное пособие

Андрій Домановський ・ Червень 2006
Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2005.
Охоплюючи період від XII до XVIII століть, автор дотримується усталеної в історіографії схеми викладу, виділення традиційних проблемних питань та основних висновків. Виклад історії розділено на два значних періоди: «Середньовічна Русь» (XII – кінець XVI століття) і «Новий період в історії Росії» (рубіж XVI–XVII століть – кінець XVIII століття).
363 переглядів

В. В. Калініченко, І. К. Рибалка. Історія України. Частина ІІІ: 1917–2003. Підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів

Андрій Домановський ・ Червень 2006
Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004.
Хронологічні рамки підручника зумовлені українським виміром «короткого історичного XX століття» із доповненням «історичним» (від 1991 року) та календарним XXI сторіччям. Пропоновані terminus post quaem та terminus ante quaem вигідно відрізняють книгу від широко розповсюдженого підручника «Новітня історія України: 1900–2000» (Київ, 2000), хронологічні межі якого задано суто «механічно».
879 переглядів

Володимир Різун. Основи журналістики у відповідях та заувагах

Ксеня Харченко ・ Червень 2006
Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2004.
Автор свідомий того, що «журналістика в суспільстві для чогось існує, тобто вона має смисл». Пояснюючи завдання журналістики як професії, зіставляє її з так званою другою найдавнішою професією: «Жінка природно втішає, задовольняє чоловіка. Це професія? Ні». І знов апелює до «основних інстинктів»: «Трагікомічною ситуацією для майстра є ситуація, коли треба їсти, а нічого, треба кохатися, а ні з ким, треба поговорити, а ні про що».
385 переглядів

Канонічна історія стереотипного сусіда

Леонід Зашкільняк ・ Березень 2006

Так уже склалося, що впродовж двох останніх століть українські історіографи були змушені вести непримиренну «війну пер» за формування самостійної версії(й)...

283 переглядів

Правнича наука і ВАК

Всеволод Речицький ・ Березень 2005

По суті, ситуація, коли українські правознавці в офіційних обставинах говорять одне, а в неофіційних зовсім інше, не дивує. У посттоталітарній країні це радше...

305 переглядів

Інтелектуал – досі незвичний, а тому надзвичайно симптоматичний термін. В Европі ХХ століття інтелектуалами називали спільноту, яка складалася з університетських...

143 переглядів

Університет: криза ідентичности

Михайло Мінаков ・ Березень 2003

Воля пізнавати є незаперечним фактом людського життя, але суспільне її інституювання відбулося доволі пізно, – принаймні, після виникнення держави. Школи й...

269 переглядів

Оксана Криворучко. Тематичні розробки уроків з української літератури. 7 клас

Редакція Критики ・ Вересень 2002
Київ: Освіта, 2002.
Тематичні розробки уроків з української літератури доповнюють і поглиблюють матеріял, поданий у підручнику В.Цимбалюка для 7 класу. У посібнику представлено різні типи уроків: дослідження, диспут, лекція з елементами бесіди, семінар, гра, конкурс, такі прийоми, як учнівські взаємоопитування і взаємоперевірка, виступи школярів. Автор пропонує схеми...
22 переглядів

Ніна Горик. Тематичні розробки уроків з української літератури. 10 клас

Редакція Критики ・ Вересень 2002
Київ: Освіта, 2002.
Методичний посібник допоможе словесникові проводити уроки української літератури з урахуванням вимог сучасної школи. Він доповнює і розширює відомості про письменників та їхню творчість, подані в підручнику для 10 класу, пропонує нові підходи до ідейно-художнього аналізу програмових творів. Система запитань і завдань, різноманітні навчальні...
25 переглядів

Р.А.Бєланова. Гуманізація та гуманітаризація освіти в класичних університетах (Україна–США)

Редакція Критики ・ Липень 2002
Київ: Центр практичної філософії, 2001.
У монографії Римми Бєланової розглянуто проблеми гуманізму наприкінці XX століття, основні теорії особистости у психології проминулого віку.
73 переглядів