Генрик Литвин, Олена Бетлій, Єгор Стадний.... Європейський світ

Владислав Яценко ・ Листопад 2012
2011.
№ 1, вересень.
Започаткований у Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» інтернет-часопис «Європейський світ» у першому випуску пропонує читачеві 17 текстів політико-культурологічної тематики, які діляться на чотири блоки.
352 переглядів

Історія «своя» й історія «чужа»

Леонід Зашкільняк ・ Жовтень 2009

Згідно з сьогоднішніми уявленнями науковців про людське пізнання, історичне знання є не інформацією про об’єктивний характер міжлюдських узаємин, а суб’єктивними...

763 переглядів

Анатолій Подольський. Уроки минулого. Історія Голокосту в Україні

Богдана Козаченко ・ Жовтень 2009
Київ: Зовнішторгвидав України, 2009.
У школах західноевропейських країн викладання основ толерантности давно не сприймають як інноваційну навчальну дисципліну. Анатолій Подолинський пропонує запровадити подібні уроки й в українських закладах освіти.
933 переглядів

Чатування на плаґіят: польський досвід

Дмитро Шевчук ・ Березень 2007

Одним із найактивніших учасників обговорень випадків наукової непорядности в Польщі є згаданий Марек Вронський, якого часом називають чи не єдиною особою, яка...

247 переглядів

В. М. Духопельников. История России XII–XVIII вв. Учебное пособие

Андрій Домановський ・ Червень 2006
Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2005.
Охоплюючи період від XII до XVIII століть, автор дотримується усталеної в історіографії схеми викладу, виділення традиційних проблемних питань та основних висновків. Виклад історії розділено на два значних періоди: «Середньовічна Русь» (XII – кінець XVI століття) і «Новий період в історії Росії» (рубіж XVI–XVII століть – кінець XVIII століття).
487 переглядів

В. В. Калініченко, І. К. Рибалка. Історія України. Частина ІІІ: 1917–2003. Підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів

Андрій Домановський ・ Червень 2006
Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004.
Хронологічні рамки підручника зумовлені українським виміром «короткого історичного XX століття» із доповненням «історичним» (від 1991 року) та календарним XXI сторіччям. Пропоновані terminus post quaem та terminus ante quaem вигідно відрізняють книгу від широко розповсюдженого підручника «Новітня історія України: 1900–2000» (Київ, 2000), хронологічні межі якого задано суто «механічно».
1091 переглядів

Володимир Різун. Основи журналістики у відповідях та заувагах

Ксеня Харченко ・ Червень 2006
Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2004.
Автор свідомий того, що «журналістика в суспільстві для чогось існує, тобто вона має смисл». Пояснюючи завдання журналістики як професії, зіставляє її з так званою другою найдавнішою професією: «Жінка природно втішає, задовольняє чоловіка. Це професія? Ні». І знов апелює до «основних інстинктів»: «Трагікомічною ситуацією для майстра є ситуація, коли треба їсти, а нічого, треба кохатися, а ні з ким, треба поговорити, а ні про що».
472 переглядів

Канонічна історія стереотипного сусіда

Леонід Зашкільняк ・ Березень 2006

Так уже склалося, що впродовж двох останніх століть українські історіографи були змушені вести непримиренну «війну пер» за формування самостійної версії(й)...

424 переглядів

Adam Pomorski. Imperialna baba

Андрій Савенець ・ Вересень 2005
Warszawa: OPEN, 2003.
У книжці вміщено дві студії, присвячені функціонуванню збірних стереотипів у Польщі в 90-х роках XX століття. Дві, здавалося б, непорівнювані теми – особливості висвітлення російської тематики на сторінках опінієтворчого видання «Тиґоднік повшехни» та візія літературно-культурної освіти, втілена в польських гімназійних підручниках після проведення...
36 переглядів

Правнича наука і ВАК

Всеволод Речицький ・ Березень 2005

По суті, ситуація, коли українські правознавці в офіційних обставинах говорять одне, а в неофіційних зовсім інше, не дивує. У посттоталітарній країні це радше...

408 переглядів