В.І.Тихоша, С.О.Караман. Рідна мова: Підручник для 8 класу

Редакція Критики ・ Червень 2002
Київ: Освіта, 2000; М.Я.Плющ, В.І.Тихоша, С.О.Караман, О.В.Караман. Рідна мова: Підручник для 9 класу. Київ: Освіта, 2002.
Окрім матеріялу, що відповідає обов’язковим програмним вимогам до шкільного підручника, посібники містять відомості, важливі для практики спілкування, вдосконалення культури та розвитку зв’язного мовлення, роботі над науковим та публіцистичним стилями. Майбутнім студентам набуті в школі навички допоможуть швидко оволодіти вмінням складати...
35 переглядів

Terra hostica

Андрій Портнов ・ Червень 2002

Підручники лише віднедавна, і то поволі, стають об’єктом наукового вивчення в Україні, хоч у географічно близьких нам історіографіях уже існують (що й нас мало б...

373 переглядів

Франсуа-Марі Жерар, Ксав’є Роеж’єр. Як розробляти та оцінювати шкільні підручники

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Київ: К.І.С., 2001.
Переклад з французької Марини Марченко
Двоє бельгійських педагогів створили практичне знаряддя для опрацювання й оцінювання шкільних підручників. Книжка стане у пригоді і потенційним розробникам видань для школярів, і видавцям, які дбають про якість своєї продукції, а головне – спеціалістам із дидактики та викладачам. Перша частина – «Розробка шкільного підручника» – закладає міцні...
51 переглядів

Йосиф Петрович, Алла Дубодєлова, Ірина Устінова, Ігор Новаківський. Менеджмент організацій: методи виконання випускних робіт

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000.
Вперше узагальнено методичні вимоги до виконання дипломних проектів і маґістерських робіт зі спеціальності «Менеджмент організацій», зокрема до їх тематики і структури, написання окремих розділів, використання статистичних і економіко-математичних методів і досягнень сучасної інформатики у розв’язанні проблем управління, нових підходів до...
33 переглядів

Олександр Гриценко (заг. ред.). Багатокультурність і освіта. Перспективи запровадження засад полікультурності в системі середньої освіти України. Аналітичний огляд та рекомендації

Редакція Критики ・ Вересень 2001
Київ: Український центр культурних досліджень, 2001.
У збірнику, якого за загальною редакцією Олександра Гриценка підготував авторський колектив у складі Володимира Подкопаєва (керівник), Олександра Гриценка, Максима Стріхи, Надії Гончаренко, Марії Кушнарьової, Олександра Різника та інших, досліджуються проблеми, пов’язані з реформуванням системи середньої освіти в Україні.
62 переглядів

Школа іншування

Надія Гончаренко, Марія Кушнарьова ・ Квітень 2001

Етнокультурна ситуація в Україні – це не традиційне для багатьох країн співіснування панівної культури «титульної» нації та численних «пригноблених» культур і...

109 переглядів

Чи має Україна істориків?

Сергій Кравченко ・ Квітень 2001

Якість історичної освіти залишається вкрай низькою: основним джерелом набуття знань є самоосвіта. Але відомо, що далеко не все зберігається в книжках, найцінніше...

70 переглядів

Оновлення імперії знань

Ольга Андрієвська ・ Квітень 2001

НаУКМА – найвідоміший і найбільш наочний приклад позитивних змін, що сталися у вищій освіті України за останнє десятиріччя. Після 1991 року з’явилося безліч...

55 переглядів

Владислав Романов, Олександр Рудік, Тетяна Брус. Вступ до аналізу державної політики

Редакція Критики ・ Квітень 2001
Київ: Основи, 2001.
Ця книжка – перший ориґінальний навчальний посібник з аналізу державної політики для навчання маґістрів з державного управління.
50 переглядів

Джон Дьюї. Моральні принципи в освіті

Редакція Критики ・ Квітень 2001
Львів: Літопис, 2001.
Переклад з англійської Мирослави Олійник
Викладання всіх дисциплін, навіть математики чи географії, повинно здійснюватися з урахуванням їхніх суспільних і особистісних аспектів, а також особистого досвіду учня, й зосереджувати увагу на виховному аспекті, формуючи «сильний», «позитивний» характер.
67 переглядів