З. І. Хижняк. Ректори Києво-Могилянської академії 1615–1817

Редакція Критики ・ Березень 2003
Київ: Видавничий дім «KM Akademia», 2002.
Не секрет, що в Україні видання біографічних довідників, зокрема біографічних словників викладачів і вихованців навчальних закладів, яке мало добрі традиції у XIX – на початку XX століття, за радянських часів повністю занепало. Тому появу таких видань, як нова книжка Зої Хижняк, не можна не вітати. Довідник містить короткі, але інформативні...
42 переглядів

Зоя Хижняк. Києво-Могилянська Академія: Історичний нарис

Редакція Критики ・ Березень 2003
Київ: Видавничий дім «KM Akademia», 2002.
Безпретензійна невеличка брошура історика і викладача Києво-Могилянської Академії розрахована насамперед на абітурієнтів цього відродженого десять років тому навчального закладу. Зоя Хижняк подає короткий опис історії виникнення та розвитку академії в XVII – на початку XIX століття (до закриття її в 1817 році), висвітлено постаті діячів, які...
48 переглядів

Крістоф Дітріх фон Роммель. Спогади про моє життя та мій час

Редакція Критики ・ Березень 2003
Харків: Майдан, 2001.
Німецький учений енциклопедичних зацікавлень (від краніоскопії до історії та етнографії народів Кавказу), учень Гайне, вихованець Марбурзького та Ґетинґенського університетів, а пізніше професор першого з них, Кристоф Дитрих фон Ромель (1781–1859), не можучи сумістити зі своїм німецьким патріотизмом дальшу академічну працю в наполеонівській...
41 переглядів

Харківський університет і слобідська громада

Володимир Кравченко ・ Березень 2003

На тлі «тисячолітніх» ювілеїв різних подій, з особливим задоволенням відзначуваних у пострадянських країнах, 200 років Харківського університету виглядають...

96 переглядів

Ідея школи в подвійній перспективі

Марта Богачевська-Хомяк ・ Березень 2003

Проблеми в українських й американських науковців-викладачів спільні: брак часу на власну працю, незадоволення низькою платнею та рівнем навчености теперішнього...

38 переглядів

Університет: криза ідентичности

Михайло Мінаков ・ Березень 2003

Опис проблеми

Воля пізнавати є незаперечним фактом людського життя, але суспільне її інституювання відбулося доволі пізно, –

...
357 переглядів

Оксана Криворучко. Тематичні розробки уроків з української літератури. 7 клас

Редакція Критики ・ Вересень 2002
Київ: Освіта, 2002.
Тематичні розробки уроків з української літератури доповнюють і поглиблюють матеріял, поданий у підручнику В.Цимбалюка для 7 класу. У посібнику представлено різні типи уроків: дослідження, диспут, лекція з елементами бесіди, семінар, гра, конкурс, такі прийоми, як учнівські взаємоопитування і взаємоперевірка, виступи школярів. Автор пропонує схеми...
60 переглядів

Ніна Горик. Тематичні розробки уроків з української літератури. 10 клас

Редакція Критики ・ Вересень 2002
Київ: Освіта, 2002.
Методичний посібник допоможе словесникові проводити уроки української літератури з урахуванням вимог сучасної школи. Він доповнює і розширює відомості про письменників та їхню творчість, подані в підручнику для 10 класу, пропонує нові підходи до ідейно-художнього аналізу програмових творів. Система запитань і завдань, різноманітні навчальні...
61 переглядів

Р.А.Бєланова. Гуманізація та гуманітаризація освіти в класичних університетах (Україна–США)

Редакція Критики ・ Липень 2002
Київ: Центр практичної філософії, 2001.
У монографії Римми Бєланової розглянуто проблеми гуманізму наприкінці XX століття, основні теорії особистости у психології проминулого віку.
108 переглядів

В.І.Тихоша, С.О.Караман. Рідна мова: Підручник для 8 класу

Редакція Критики ・ Червень 2002
Київ: Освіта, 2000; М.Я.Плющ, В.І.Тихоша, С.О.Караман, О.В.Караман. Рідна мова: Підручник для 9 класу. Київ: Освіта, 2002.
Окрім матеріялу, що відповідає обов’язковим програмним вимогам до шкільного підручника, посібники містять відомості, важливі для практики спілкування, вдосконалення культури та розвитку зв’язного мовлення, роботі над науковим та публіцистичним стилями. Майбутнім студентам набуті в школі навички допоможуть швидко оволодіти вмінням складати...
89 переглядів