2–6 вересня 2005 року в Києві пройшла міжнародна конференція «Совєтський тоталітаризм в Україні: історія та спадщина», що її влаштував у рамках своєї науково-...

102 переглядів

Непобічні ефекти комунізму

Алєн Безансон ・ Жовтень 2005

У середині сімдесятих років я очолював катедру русистики в такому елітному закладі, як паризька Школа високих студій. Я був добре поінформований про страхіття і...

158 переглядів

Упорядники О. Задорожна, Т. Кузик, З. Хижняк, М. Яременко. Києво-Могилянська Академія. Кін. ХVІІ – поч. ХІХ ст. Повсякденна історія: Збірник документів

Володимир Поліщук ・ Серпень 2005
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005.
Упорядники свідомо вибрали шлях суб’єктивного добору документів, що дало змогу, не претендуючи на вичерпність висвітлення тих чи тих соціяльних та інтелектуальних процесів, що стосувалися академії (адже багато джерел утрачено), окреслити соціяльні та господарські контури повсякденности, яка постає крізь призму документації офіційних установ.
185 переглядів

Наталя Корнієнко, Вадим Скуратівський, Сергій Білокінь та ін. Ханенківські читання: Матеріали науково-практичної конференції. Випуск 4

Редакція Критики ・ Червень 2003
Київ: Кий, 2002.
Наукові читання, що їх проводить Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, торік було присвячено постаті блискучого українського мистецтвознавця 1920–1930-х років, одного з найбільших київських дослідників історії західноевропейського живопису Сергія Гілярова (1887–1946).
80 переглядів

-. Україна в сучасному свiтi

Редакція Критики ・ Червень 2003
Київ: Стилос, 2003.
Збiрку склали доповiдi та виступи в дискусiях учасникiв конференцiї випускникiв програм наукового обмiну США з України, що вiдбувалася у вереснi 2002 року в Ялтi. У конференцiї взяли участь вiдомi соцiологи, полiтологи, економiсти, освiтяни.
89 переглядів

За редакції Володимира Кулика і Вадима Дивнича. Діалоги на межі століть: Стенограми міждисциплінарних семінарів імені Івана Лисяка-Рудницького. Київ, 1996–2000 рр.

Редакція Критики ・ Червень 2003
Київ: Дух і Літера, 2003.
Появу Міждисциплінарного гуманітарного та суспільно-політичного семінару імені Івана Лисяка-Рудницького зініціював навесні 1996 року соціолог Леонід Фінберґ, і на кілька наступних років суботні зібрання спершу в аґенції УНІАН, а згодом під дахом Києво-Могилянської академії стали прикметною рисою київського інтелектуального життя.
87 переглядів

Університет: криза ідентичности

Михайло Мінаков ・ Березень 2003

Воля пізнавати є незаперечним фактом людського життя, але суспільне її інституювання відбулося доволі пізно, – принаймні, після виникнення держави. Школи й...

92 переглядів

Ґ для мене дзвінке і горде, бо на цю літеру починається моє прізвище – Ґабор; у селі тільки наша сім’я носила його, і нас кликали люди: нянька – Ґаборе, мамку –...

74 переглядів

Упор. Олександра Бріцина, Галина Довженок, Наталя Шумада . Український фольклор. Хрестоматія 5-11

・ Січень 2002
Освіта.
2-ге видання
Упорядники цієї хрестоматії Олександра Бріцина, Галина Довженок і Наталя Шумада включили до неї найкращі зразки фольклору від язичницької давнини до сучасности. Вони прагнули показати багатство варіянтів фольклорної творчости та її регіональне розмаїття, засвідчене мовно-стилістичними особливостями.
111 переглядів

Антон Філіпенко. Україна і світове господарство. Взаємодія на межі тисячоліть

・ Січень 2002
Київ: Либідь, 2002.
У посібнику для студентів, до написання якого було залучено провідних науковців Київського університету ім. Шевченка, Академії наук, а також кваліфікованих менеджерів-практиків, з'ясовуються місце і роль економіки України в сучасному світовому господарстві.
95 переглядів