-. Комерційна дипломатія. Торговельна політика і право

Галина Волянська ・ Грудень 2005
Львів: Астролябія, 2005.
Торговельна політика та право становлять чималий інтерес для України, особливо якщо зважати на перспективи вступу до СОТ, тому їх вивчення з позицій комерційної дипломатії має важливе значення для вітчизняної вищої школи.
770 переглядів

2–6 вересня 2005 року в Києві відбулася міжнародна конференція «Совєтський тоталітаризм в Україні: історія та спадщина», що її влаштував у рамках своєї науково-...

476 переглядів

Непобічні ефекти комунізму

Алєн Безансон ・ Жовтень 2005

У середині сімдесятих років я очолював катедру русистики в такому елітному закладі, як паризька Школа високих студій. Я був добре поінформований про страхіття і...

533 переглядів

О. Задорожна, Т. Кузик, З. Хижняк, М. Яременко (упор.). Києво-Могилянська Академія кін. ХVІІ – поч. ХІХ ст. Повсякденна історія: збірник документів

Володимир Поліщук ・ Серпень 2005
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005.
Упорядники свідомо вибрали шлях суб’єктивного добору документів, що дало змогу, не претендуючи на вичерпність висвітлення тих чи тих соціяльних та інтелектуальних процесів, що стосувалися академії (адже багато джерел утрачено), окреслити соціяльні та господарські контури повсякденности, яка постає крізь призму документації офіційних установ.
595 переглядів

Марта Богачевська-Хом’як. Межі та мережі марґінальности

Богдана Матіяш ・ Червень 2004
Львів: Видавництво УКУ, 2003.
Промова пані Марти Богачевської-Хом’як на випускних урочистостях в УКУ нітрохи не дидактична. Без порад і повчань: це радше приватні – і тим-то й особливо цікаві – розмисли над тим, що може стати актуальним для будь-кого, хто хоче займатися наукою в Україні. Або навіть: взагалі чимось тут займатися, а не пасивно приймати все, що підступно підсовує...
70 переглядів

Наталя Корнієнко, Вадим Скуратівський, Сергій Білокінь та ін. Ханенківські читання: Матеріали науково-практичної конференції. Випуск 4

Редакція Критики ・ Червень 2003
Київ: Кий, 2002.
Наукові читання, що їх проводить Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, торік було присвячено постаті блискучого українського мистецтвознавця 1920–1930-х років, одного з найбільших київських дослідників історії західноевропейського живопису Сергія Гілярова (1887–1946).
304 переглядів

-. Україна в сучасному свiтi

Редакція Критики ・ Червень 2003
Київ: Стилос, 2003.
Збiрку склали доповiдi та виступи в дискусiях учасникiв конференцiї випускникiв програм наукового обмiну США з України, що вiдбувалася у вереснi 2002 року в Ялтi. У конференцiї взяли участь вiдомi соцiологи, полiтологи, економiсти, освiтяни.
408 переглядів

Володимир Кулик, Вадим Дивнич (ред.). Діалоги на межі століть: стенограми міждисциплінарних семінарів імені Івана Лисяка-Рудницького. Київ, 1996–2000 рр.

Редакція Критики ・ Червень 2003
Київ: Дух і Літера, 2003.
Появу Міждисциплінарного гуманітарного та суспільно-політичного семінару імені Івана Лисяка-Рудницького зініціював навесні 1996 року соціолог Леонід Фінберґ, і на кілька наступних років суботні зібрання спершу в аґенції УНІАН, а згодом під дахом Києво-Могилянської академії стали прикметною рисою київського інтелектуального життя.
373 переглядів

Роман Патора. Ринок освіти в системі кадрового забезпечення стратегічного розвитку країни

Редакція Критики ・ Березень 2003
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002.
Ця наукова робота, що є наслідком тривалої співпраці колективів Громадської вищої школи підприємництва та управління (Лодзь, Польща) й Інституту економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», рекомендована до друку вченими радами обох закладів. У середині 90-х років вони уклали угоду, в рамках якої відбувалися спільні...
84 переглядів

Марк Е. Генсон. Керування освітою та організаційна поведінка

Редакція Критики ・ Березень 2003
Львів: Літопис, 2002.
Автор цієї праці, яку переклала з англійської Христина Проців і випустило в світ львівське видавництво «Літопис», намагається пов’язати, як він каже, «уявні побудови замків зі слонової кістки» та «лінію реальних військових дій»: практика без теорії, стверджує він, стане простим переліком проблем без розуміння реальної проблеми в конкретний момент...
131 переглядів