2–6 вересня 2005 року в Києві пройшла міжнародна конференція «Совєтський тоталітаризм в Україні: історія та спадщина», що її влаштував у рамках своєї науково-...

168 переглядів

Непобічні ефекти комунізму

Алєн Безансон ・ Жовтень 2005

У середині сімдесятих років я очолював катедру русистики в такому елітному закладі, як паризька Школа високих студій. Я був добре поінформований про страхіття і...

256 переглядів

Упорядники О. Задорожна, Т. Кузик, З. Хижняк, М. Яременко. Києво-Могилянська Академія. Кін. ХVІІ – поч. ХІХ ст. Повсякденна історія: Збірник документів

Володимир Поліщук ・ Серпень 2005
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005.
Упорядники свідомо вибрали шлях суб’єктивного добору документів, що дало змогу, не претендуючи на вичерпність висвітлення тих чи тих соціяльних та інтелектуальних процесів, що стосувалися академії (адже багато джерел утрачено), окреслити соціяльні та господарські контури повсякденности, яка постає крізь призму документації офіційних установ.
269 переглядів

Наталя Корнієнко, Вадим Скуратівський, Сергій Білокінь та ін. Ханенківські читання: Матеріали науково-практичної конференції. Випуск 4

Редакція Критики ・ Червень 2003
Київ: Кий, 2002.
Наукові читання, що їх проводить Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, торік було присвячено постаті блискучого українського мистецтвознавця 1920–1930-х років, одного з найбільших київських дослідників історії західноевропейського живопису Сергія Гілярова (1887–1946).
114 переглядів

-. Україна в сучасному свiтi

Редакція Критики ・ Червень 2003
Київ: Стилос, 2003.
Збiрку склали доповiдi та виступи в дискусiях учасникiв конференцiї випускникiв програм наукового обмiну США з України, що вiдбувалася у вереснi 2002 року в Ялтi. У конференцiї взяли участь вiдомi соцiологи, полiтологи, економiсти, освiтяни.
168 переглядів

За редакції Володимира Кулика і Вадима Дивнича. Діалоги на межі століть: Стенограми міждисциплінарних семінарів імені Івана Лисяка-Рудницького. Київ, 1996–2000 рр.

Редакція Критики ・ Червень 2003
Київ: Дух і Літера, 2003.
Появу Міждисциплінарного гуманітарного та суспільно-політичного семінару імені Івана Лисяка-Рудницького зініціював навесні 1996 року соціолог Леонід Фінберґ, і на кілька наступних років суботні зібрання спершу в аґенції УНІАН, а згодом під дахом Києво-Могилянської академії стали прикметною рисою київського інтелектуального життя.
131 переглядів

Університет: криза ідентичности

Михайло Мінаков ・ Березень 2003

Воля пізнавати є незаперечним фактом людського життя, але суспільне її інституювання відбулося доволі пізно, – принаймні, після виникнення держави. Школи й...

165 переглядів

Світлана Кузьміна. Філософсько-педагогічна концепція П.Д.Юркевича

Редакція Критики ・ Липень 2002
Київ: Центр практичної філософії, 2002.
У своїй монографії авторка реконструює філософсько-педагогічну концепцію Памфила Юркевича, з’ясовуючи її методологічне підґрунтя й зміст.
17 переглядів

Ґ для мене дзвінке і горде, бо на цю літеру починається моє прізвище – Ґабор; у селі тільки наша сім’я носила його, і нас кликали люди: нянька – Ґаборе, мамку –...

119 переглядів

Упор. Олександра Бріцина, Галина Довженок, Наталя Шумада . Український фольклор. Хрестоматія 5-11

・ Січень 2002
Освіта.
2-ге видання
Упорядники цієї хрестоматії Олександра Бріцина, Галина Довженок і Наталя Шумада включили до неї найкращі зразки фольклору від язичницької давнини до сучасности. Вони прагнули показати багатство варіянтів фольклорної творчости та її регіональне розмаїття, засвідчене мовно-стилістичними особливостями.
207 переглядів