Поневолені університети

Андрій Портнов ・ Березень 2003

John Connelly. Captive University. The Sovietization of East German, Czech and Poland Higher Education, 1945–1956. – Chapel Hill–London, University of North...

42 переглядів

Університет: криза ідентичности

Михайло Мінаков ・ Березень 2003

Опис проблеми

Воля пізнавати є незаперечним фактом людського життя, але суспільне її інституювання відбулося доволі пізно, –

...
394 переглядів

Марія Зубрицька, Наталія Бабалик, Зоряна Рибчинська. Ідея Університету. Антологія

Редакція Критики ・ Вересень 2002
Львів: Літопис, 2002.
Двісті років тому держава-нація зробила Університет охоронцем національної культури. Глобалізаційні процеси надають їй дедалі виразніших транснаціональних ознак, і це дає багатьом інтелектуалам підставу стверджувати, що на порозі третього тисячоліття Університет вичерпав це своє призначення й мусить відкореґувати свої цілі та завдання. Упорядники...
97 переглядів

Світлана Кузьміна. Філософсько-педагогічна концепція П.Д.Юркевича

Редакція Критики ・ Липень 2002
Київ: Центр практичної філософії, 2002.
У своїй монографії авторка реконструює філософсько-педагогічну концепцію Памфила Юркевича, з’ясовуючи її методологічне підґрунтя й зміст.
123 переглядів

Жак Ґоне. Освіта і засоби масової інформації

Редакція Критики ・ Травень 2002
Київ: К.І.С., 2002.
Жак Ґоне – засновник і директор Центру зв’язків освіти з засобами інформації Міністерства освіти Франції. Ця установа має за мету поширювати знання про ЗМІ й готувати вчителів до роботи з ними в школі. Уміння правильно сприймати мас-медії – природна потреба в громадянському суспільстві. ЗМІ «домагаються» нас, заповнюють наше повсякденне життя,...
87 переглядів

Ґ для мене дзвінке і горде, бо на цю літеру починається моє прізвище – Ґабор; у селі тільки наша сім’я носила його, і нас кликали люди: нянька – Ґаборе, мамку –...

248 переглядів

Олександра Бріцина, Галина Довженок, Наталя Шумада (упор.). Український фольклор: хрестоматія 5–11

Редакція Критики ・ Лютий 2002
Київ: Освіта, 1998.
2-ге видання
Упорядники цієї хрестоматії Олександра Бріцина, Галина Довженок і Наталя Шумада включили до неї найкращі зразки фольклору від язичницької давнини до сучасности. Вони прагнули показати багатство варіянтів фольклорної творчости та її регіональне розмаїття, засвідчене мовно-стилістичними особливостями.
390 переглядів

Антон Філіпенко. Україна і світове господарство. Взаємодія на межі тисячоліть

・ Січень 2002
Київ: Либідь, 2002.
У посібнику для студентів, до написання якого було залучено провідних науковців Київського університету ім. Шевченка, Академії наук, а також кваліфікованих менеджерів-практиків, з'ясовуються місце і роль економіки України в сучасному світовому господарстві.
380 переглядів

Наталія Полонська-Василенко. Історія України

・ Січень 2002
Київ: Либідь.
У 2 томах, 4-те вид.
Цей загальний нарис національної історії, свого часу підготовлений як підручник для вищих шкіл, висвітлює передусім політичну історію України, трактуючи її як боротьбу за Державність.
475 переглядів

Сергій Занюк. Психологія мотивації

・ Січень 2002
Київ: Либідь.
У посібнику розглянуто широке коло сучасних проблем, пов’язаних із мотивацією людини до діяльности: теорії, структура й особливості мотивації, види та ієрархія мотивів, типи мотивації, механізми її розвитку тощо.
396 переглядів