-. Дивосвіт. Твої перші кроки. Популярна енциклопедія школяра

Редакція Критики ・ Листопад 2001
Київ: Освіта, 2000.
Майстерно оформлена великоформатна енциклопедія для школярів допоможе юному читачеві задовольнити його природний потяг до пізнання чарівного навколишнього світу та місця людини у ньому. «Дитина у своєму розвитку проходить шлях пізнання минулих поколінь». Це майже афористичне твердження і покладено, за визнанням укладачів, у принцип побудови...
26 переглядів

Анатолій Фартушний. Українська культура

・ Жовтень 2001
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000.
Це видання (чергова публікація в серії «Українська національна ідея») є другою частиною навчального посібника, що складатиметься з п’яти книжок. Її присвячено культурі українських земель у складі Великого князівства Литовсько-Руського та Речі Посполитої. Окремі розділи присвячено загальній характеристиці духовної атмосфери Литовсько-Руської...
190 переглядів

Лист до редакції «Критики»

Оля Гнатюк ・ Вересень 2001

Грабовичева стаття вповні показує механізм містифікації. Чого вона не показує? Механізму улягання містифікації. Вважаю за потрібне поставити запитання: як це...

53 переглядів

Ігри ксенофобів

Олександр Галенко ・ Травень 2001

Проте, маючи стійкий імунітет на нещирість, яка прикриває непрофесіоналізм, діти легко засвоюють уроки іншування та ксенофобії. Адже відомо, що у власних...

534 переглядів

УСЕ ювенільне море

Олег Сидор-Гібелинда ・ Серпень 2000

Історію не переписати, навіть (тим паче?) коли це історія твого власного життя. Не уявляю, як би це було, якби мені – підліткові – батьки купили однотомник УСЕ,...

260 переглядів

-. Рідне слово. Хрестоматія української дитячої літератури у 2-х книгах

Редакція Критики ・ Квітень 2000
Київ: Либідь, 1999.
Двотомник уміщує твори української літератури, адресовані дітям, і охоплює період від найдавніших часів до сьогодення.
61 переглядів

-. Аналіз вигід і витрат. Практичний посібник

Редакція Критики ・ Липень 1999
Київ: Основи, 1999.
Переклад канадського посібника сприятиме запровадженню в Україні закордонного досвіду аналізу вигід і витрат. В книжці викладено методику оцінки доцільності державних проектів різного спрямування (законодавчих, інституційних, інвестиційних), визначення прямих і непрямих витрат і вигід, пов’язаних із їх реалізацією.
177 переглядів

І.В.Хоменко. Логіка в задачах

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Київ: Четверта хвиля, 1998.
Основна мета підручника полягає в тому, щоб дати студентам і викладачам вузів України матеріал, за допомогою якого можна закріплювати й відпрацьовувати на практиці теоретичні положення з логіки. Книга вміщує численні завдання, вправи та запитання з різних розділів логіки.
106 переглядів

О.П.Блик. Українська мова. Частини І–ІІ

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Київ: Четверта хвиля, 1997.
В першій частині підручника подаються теоретичні відомості з фонетики, орфографії, будови слова, словотвору, морфології сучасної української літературної мови, висвітлюються різні аспекти формування фонетичних, орфографічних, словотворчих, граматичних умінь і навичок, шляхи піднесення культури усного та писемного мовлення. Для ефективного...
82 переглядів

-. Загадкова скарбничка

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Зі сторінок журналу ваші діти дізнаються про найпоширеніші українські звичаї, познайомляться з леґендарними та казковими героями, помандрують Країною Слів. Буде він корисний і батькам.
147 переглядів