Вихід Григорія Грабовича у другий тур конкурсу на здобуття премії імені Тараса Шевченка спровокував низку нападів на особу науковця та його праці. Представники...

10012 переглядів

Расизм у моєму університеті звичний, він як повітря — розлитий всюди. Ніхто не переймається ані пошуком коректніших назв (Африканці? Чорні? Неґри? Блек? Люди...

2803 переглядів

Український політичний режим є переважно неопатримоніяльним: йому притаманні відсутність чіткого розподілу соціюму на публічну та приватну царини і схильність...

1988 переглядів

Форпости і мости гуманітаристики

Юлія Ємець-Доброносова ・ Листопад 2014

Патетичні заяви про необхідність гуманізувати науку, що ґрунтуються на беззаперечності кількасотлітніх спрямувань гуманітаристики, часом скидаються на картонні...

871 переглядів

Не наукові досягнення й академічні чесноти рухають нині кар’єру в пострадянському університеті, а сприятливі соціяльні зв’язки, лояльність до інституції, часто...

1768 переглядів

Олег Марущенко, Ольга Плахотнік. Гендерні шкільні історії

Тамара Марценюк ・ Липень 2013
Харків: Монограф, 2012.
На прикладі «диференціяльної соціялізації» продемонстровано, як діти засвоюють ґендерно полярні соціяльні ролі. Школу також вивчено як організаційно-нормативну структуру зі своїми простором, ідеологією, системою виховних заходів, ритуалів, свят.
389 переглядів

Генрик Литвин, Олена Бетлій, Єгор Стадний.... Європейський світ

Владислав Яценко ・ Листопад 2012
2011.
№ 1, вересень.
Започаткований у Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» інтернет-часопис «Європейський світ» у першому випуску пропонує читачеві 17 текстів політико-культурологічної тематики, які діляться на чотири блоки.
265 переглядів

Історія «своя» й історія «чужа»

Леонід Зашкільняк ・ Жовтень 2009

Згідно з сьогоднішніми уявленнями науковців про людське пізнання, історичне знання є не інформацією про об’єктивний характер міжлюдських узаємин, а суб’єктивними...

562 переглядів

Анатолій Подольський. Уроки минулого. Історія Голокосту в Україні

Богдана Козаченко ・ Жовтень 2009
Київ: Зовнішторгвидав України, 2009.
У школах західноевропейських країн викладання основ толерантности давно не сприймають як інноваційну навчальну дисципліну. Анатолій Подолинський пропонує запровадити подібні уроки й в українських закладах освіти.
676 переглядів

Чатування на плаґіят: польський досвід

Дмитро Шевчук ・ Березень 2007

Одним із найактивніших учасників обговорень випадків наукової непорядности в Польщі є згаданий Марек Вронський, якого часом називають чи не єдиною особою, яка...

145 переглядів