Лілія Бєляєва, Ірина Войченко. «Кобзар» Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: книгознавче та бібліографічне дослідження

Олександр Боронь ・ Серпень 2018
Київ: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України, 2015.
Дослідження вповні відкриває багатство книжкової колекції НБУВ, удоступнюючи відповідну інформацію широкому колу читачів. Зокрема, цікаво дізнатися, що бібліотека має чотирнадцять примірників «Кобзаря» 1860 року, тоді як кожанчиковського видання, над яким працювали Микола Костомаров і Григорій Вашкевич, – лише три. Окрасою колекції є три примірники «Кобзаря» 1860 року з власноручними дарчими написами Тараса Шевченка.
390 переглядів

Ігор Гирич, Катерина Рибалко (упор.). Правдиве українське серце. Олександр Рибалко

Григорій Стариков ・ Грудень 2010
Київ: Простір, 2010.
Надзвичайна різноманітність проблем, якими цікавився Олександр Рибалко, поставили перед упорядниками дуже непросте завдання: виробити таку структуру видання і так упорядкувати матеріял, щоби максимально розкрити перед читачем постать видатного сучасника.
472 переглядів

Світлана Половнікова. Качанівка Альбом автографів

Степан Захаркін ・ Жовтень 2010
Київ: Темпора; Майстерня книги, 2010.
Маєток Качанівка не потребує рекомендацій: хто не чув про «угол рая» (Микола Маркевич) на Чернігівщині, де впродовж кількох десятиліть XIX століття бували наїздами люди, що становили окрасу української та російської культур, де гостювали Гоголь і Шевченко, де Ґлінка працював над «Русланом і Людмилою», а Рєпін – над «Запорожцями»? Альбом, що зберігається у фондах Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського, – носій пам’яті про славну минувшину Качанівки, про її господарів і гостей.
955 переглядів

Упорядник Олександр Морозов. Стародруки XVI – першої половини XVIII ст. з колекції «Polonica» бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Каталог

Степан Захаркін ・ Червень 2010
Ніжин: Гідромакс, 2010.
Відомо, що ніжинська бібліотека, що успадкувала велике зібрання дореволюційного історично-філологічного інституту та його попередниці – Гімназії вищих наук князя Безбородька, є однією з найстаріших і найбагатших книгозбірень української провінції.
410 переглядів

Під знаменом «Слова»

Володимир Ричка ・ Грудень 2009

Сумніви щодо достовірности цієї пам’ятки були від часу її оприлюднення, та все ж її визнали авторитетні славісти, серед них Шафарик і Домбровський. Культ цієї...

400 переглядів

Віктор Вечерський. Втрачені святині

・ Березень 2005
Київ: Техніка, 2004.
У невеличкій книжечці автор подає стислі підсумки свого розлогішого дослідження «Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України» (2002). Предметом уваги є храми різних релігійних конфесій (православної, католицької, юдейської), втрачені протягом ХХ століття.
391 переглядів

Віктор Вечерський, Валерій Бєланов. Глухів

・ Березень 2005
Київ: Абрис, 2003.
Докладно висвітлюючи історію міського будівництва та долю окремих споруд, фахові дослідники історії архітектури намагаються реконструювати втрачені пам’ятки та визначити історичне та культурне значення збережених нерухомих об’єктів: залишків міської фортифікації, храмів, адміністративних та житлових будинків.
323 переглядів

Наталя Логвин, Ольга Пламеницька, Лариса Ганзенко. Пам’ятки України, 2003, № 1–2, № 3

Редакція Критики ・ Грудень 2003
Випуск майже повністю присвячено Києво-Печерській лаврі. У центрі числа – велика й цікава добірка матеріялів про Успенський собор. Наталя Логвин публікує і обґрунтовує нову реконструкцію пам’ятки в її первісному вигляді, істотно уточнюючи традиційну реконструкцію авторства Миколи Холостенка, а Ольга Пламеницька виступає зі спробою нової...
47 переглядів

Олесь Боярчук, Олександр Неживий, Юрій Лоза. Пам’ятки України, 2002, № 3–4

Редакція Критики ・ Серпень 2003
Останнім торішнім числом «Пам’ятки України» продовжили серію своїх тематичних випусків, присвячених окремим реґіонам України та українським етнічним землям поза її політичними кордонами. Цього разу увага редакції зосередилася на Берестейщині, мовна й етнічна належність якої протягом багатьох десятиріч є предметом гострих суперечок між українцями...
48 переглядів

Є. К. Чернухін. Грецька рукописна спадщина в Києві

・ Червень 2003
Київ: 2002.
Об’єкт дослідження монографії «Грецька рукописна спадщина в Києві. Історіографія та огляд матеріялів IV–XX ст.» – 152 грецькі кодекси (їхні фраґменти та інші джерела), зібрані насамперед в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, а також у фондах Національного Історико-культурного заповідника «Києво-Печерська лавра» й Центрального державного історичного архіву України в Києві.
323 переглядів