Олександр Богомолов. Імена революції: дискурс Арабської весни

Світлана Ославська ・ Квітень 2019
Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018.
Автор не раз зіставляє Помаранчеву революцію в Україні і Січневу в Єгипті. Він не зіставляє близькосхідних подій із Революцією Гідности в Україні, проте зазначає, що єгиптяни використовували лексему «гідність» як частину революційного гасла (повністю воно звучало як «Хліб, свобода, соціяльна справедливість і людська гідність»). У деталях українських і єгипетських подій можна знайти чимало подібностей.
85 переглядів

Володимир Волковський. Ідея суспільності: політична філософія в Україні ХІХ століття

Дмитро Шевчук ・ Жовтень 2018
Київ: Академперіодика, 2017.
Волковський міркує над рівнями розуміння самого слова «суспільність». Перший, пов’язаний з інтуїцією, визначено як атрибут людського буття, що охоплює його суспільний вимір. Але для автора важливішим є інший рівень: позначення в ХІХ – першій третині ХХ століття словом «суспільність» цілої множини понять (суспільство, спільнота, громада, публіка).
411 переглядів

Ален Безансон. Свята Русь

Олег Сидор-Гібелинда ・ Квітень 2018
Київ: Кліо, 2017.
Переклав з французької Тарас Марусик
Дослідження, обсяг якого ледве перевищує сотню сторінок, цілком можна було би перевести у формат брошури, як це, наприклад, сталося з «Лихом століття», виданим 1999 року в Москві і нещодавно в нас (у повноцінному книжковому форматі). Але це таки міні-монографія, де розглянуто витоки й тактичні переваги російського імперіялізму
697 переглядів

Евгений Рощин (научный редактор). Современная республиканская теория свободы

Дмитро Шевчук ・ Лютий 2018
Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015.
Редактор збірника Євґеній Рощін зазначає, що книжку було задумано як поєднання двох планів: з одного боку, тут уміщено програмні статті про теорію республіканської свободи, критику та обговорення її меж, а з другого – дослідження впливу республіканських ідей та принципів у нових контекстах (скажімо, в умовах глобалізації та сучасного світового порядку).
441 переглядів

До критики популістського розуму

Дмитро Шевчук ・ Січень 2017

Чому в сучасних демократіях популісти все частіше мають вагу? Одним із пояснень є те, що маси відчувають відсутність представлення власного «голосу» в політиці....

1071 переглядів

Ларс Фр. Г. Свендсен. Філософія свободи

Дмитро Шевчук ・ Листопад 2016
Львів, Київ: Видавництво Анетти Антоненко, Ніка-Центр, 2016.
Переклад з норвезької Софії Волковецької
Норвезький філософ Ларс Фр. Г. Свендсен вибудовує цілісну концепцію свободи, розглядаючи і метафізичні, і політичні її аспекти. «Свобода» — одне із найскладніших і найсуперечливіших філософських понять; існує понад двісті задокументованих її означень. Серед філософів, політичних теоретиків, психологів не стихають дискусії щодо суті свободи та можливостей її реалізації, в результаті чого з’являються нові концепції та теорії.
1542 переглядів

Дмитро Шевчук. Смисл і межі політичного: філософська інтерпретація

Максим Карповець ・ Січень 2016
Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014.
Першу монографію Дмитра Шевчука було присвячено творчості Густава Шпета. Тепер він частково змінює фокус з історії філософії на філософію політики (або навіть політичного). У першому розділі подано розгорнуту панораму теоретико-методологічного аналізу політичного. Дослідникові важливо зайняти метафілософську позицію, яка дасть змогу уникнути зайвого анґажування темою. Звісно, ця спроба ідеалістична, адже з історії філософії помітно, що дуже важко уникнути ідеологічного обрамлення, аналізуючи політичне.
480 переглядів

Артемий Магун. Единство и одиночество. Курс политической философии Нового времени

Дмитро Шевчук ・ Березень 2014
Москва: Новое литературное обозрение, 2011.
Університетський курс політичної філософії Нового часу авторства російського філософа Артємія Маґуна містить доволі ориґінальну філософську концепцію політичного.
361 переглядів

Довге століття винахідника традицій

Ярослав Грицак ・ Листопад 2012

Гобсбавмова слава є цілком заслуженою. Писання про нього передбачає часте вживання суперлятиву: найвідоміший історик-марксист, неперевершений стиліст, а також...

4095 переглядів

Дмитро Шевчук. Сучасна політична філософія

Максим Карповець ・ Червень 2012
Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012.
Поняття політичної філософії в українському гуманітарному просторі не так популярне, як, скажімо, у Франції, Італії чи США, тож Дмитро Шевчук у передмові до своєї праці про цей феномен указує на множинність його тлумачень та інтерпретацій, а особливо наголошує необхідність філософського підґрунтя політики та політичного як своєрідного порятунку від буденного поневолення
618 переглядів