Володимир Волковський. Ідея суспільності: політична філософія в Україні ХІХ століття

Дмитро Шевчук ・ Жовтень 2018
Київ: Академперіодика, 2017.
Волковський міркує над рівнями розуміння самого слова «суспільність». Перший, пов’язаний з інтуїцією, визначено як атрибут людського буття, що охоплює його суспільний вимір. Але для автора важливішим є інший рівень: позначення в ХІХ – першій третині ХХ століття словом «суспільність» цілої множини понять (суспільство, спільнота, громада, публіка).
325 переглядів

Ален Безансон. Свята Русь

Олег Сидор-Гібелинда ・ Квітень 2018
Київ: Кліо, 2017.
Переклав з французької Тарас Марусик
Дослідження, обсяг якого ледве перевищує сотню сторінок, цілком можна було би перевести у формат брошури, як це, наприклад, сталося з «Лихом століття», виданим 1999 року в Москві і нещодавно в нас (у повноцінному книжковому форматі). Але це таки міні-монографія, де розглянуто витоки й тактичні переваги російського імперіялізму
537 переглядів

Евгений Рощин (научный редактор). Современная республиканская теория свободы

Дмитро Шевчук ・ Лютий 2018
Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015.
Редактор збірника Євґеній Рощін зазначає, що книжку було задумано як поєднання двох планів: з одного боку, тут уміщено програмні статті про теорію республіканської свободи, критику та обговорення її меж, а з другого – дослідження впливу республіканських ідей та принципів у нових контекстах (скажімо, в умовах глобалізації та сучасного світового порядку).
350 переглядів

До критики популістського розуму

Дмитро Шевчук ・ Січень 2017

Чому в сучасних демократіях популісти все частіше мають вагу? Одним із пояснень є те, що маси відчувають відсутність представлення власного «голосу» в політиці....

989 переглядів

Ларс Фр. Г. Свендсен. Філософія свободи

Дмитро Шевчук ・ Листопад 2016
Львів, Київ: Видавництво Анетти Антоненко, Ніка-Центр, 2016.
Переклад з норвезької Софії Волковецької
Норвезький філософ Ларс Фр. Г. Свендсен вибудовує цілісну концепцію свободи, розглядаючи і метафізичні, і політичні її аспекти. «Свобода» — одне із найскладніших і найсуперечливіших філософських понять; існує понад двісті задокументованих її означень. Серед філософів, політичних теоретиків, психологів не стихають дискусії щодо суті свободи та можливостей її реалізації, в результаті чого з’являються нові концепції та теорії.
1281 переглядів

Дмитро Шевчук. Смисл і межі політичного: філософська інтерпретація

Максим Карповець ・ Січень 2016
Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014.
Першу монографію Дмитра Шевчука було присвячено творчості Густава Шпета. Тепер він частково змінює фокус з історії філософії на філософію політики (або навіть політичного). У першому розділі подано розгорнуту панораму теоретико-методологічного аналізу політичного. Дослідникові важливо зайняти метафілософську позицію, яка дасть змогу уникнути зайвого анґажування темою. Звісно, ця спроба ідеалістична, адже з історії філософії помітно, що дуже важко уникнути ідеологічного обрамлення, аналізуючи політичне.
382 переглядів

Артемий Магун. Единство и одиночество. Курс политической философии Нового времени

Дмитро Шевчук ・ Березень 2014
Москва: Новое литературное обозрение, 2011.
Університетський курс політичної філософії Нового часу авторства російського філософа Артємія Маґуна містить доволі ориґінальну філософську концепцію політичного.
303 переглядів

Довге століття винахідника традицій

Ярослав Грицак ・ Листопад 2012

Гобсбавмова слава є цілком заслуженою. Писання про нього передбачає часте вживання суперлятиву: найвідоміший історик-марксист, неперевершений стиліст, а також...

3411 переглядів

Дмитро Шевчук. Сучасна політична філософія

Максим Карповець ・ Червень 2012
Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012.
Поняття політичної філософії в українському гуманітарному просторі не так популярне, як, скажімо, у Франції, Італії чи США, тож Дмитро Шевчук у передмові до своєї праці про цей феномен указує на множинність його тлумачень та інтерпретацій, а особливо наголошує необхідність філософського підґрунтя політики та політичного як своєрідного порятунку від буденного поневолення
516 переглядів

Тарас Возняк, Антін Борковський, Микола Плав’юк.... Ї. 2004, ч. 34. Революція. Еволюція. Стагнація

Богдана Матіяш ・ Лютий 2005
Свобода, мораль, право, суспільні зміни, влада – ці слова визначають міні-дискурси, довкола яких вибудовується революційна розмова цього числа. Географія його теж широка: від України, Білорусі, Росії, Грузії, Франції та Чехії аж до США.
154 переглядів