Богдан Івченко. Політика радянської влади стосовно донського козацтва (1917–1937 рр.)

Олександр Полянічев ・ Березень 2014
Харків: Точка, 2010.
Книжку молодого харківського історика Богдана Івченка присвячено темі, якій не приділено належної уваги у совєтознавчих студіях. Категорії нації та класу, в яких інтелектуали та політичні діячі розглядали населення, виявилися не зовсім придатними щодо донського козацтва. Автор вибудовує свою оповідь, наголошуючи множинність ліній поводження більшовиків і козаків одне щодо одного. Зокрема, автор детально розглядає політику «розкозачування», впроваджену на зайнятих більшовиками територіях Області Війська Донського у січні 1919 року.
1332 переглядів