Іван Шпілецький, Лявон Баровіч, Іван Цьвікевіч та ін. ARCHE. 2015, № 3. Гістарыяграфія 1920-х гадоў: «доўгае XIX стагодзьдзе». Частка 2: Паўстаньні і рэвалюцыі

Максим Карповець ・ Червень 2017
731 ст.
Автори числа досліджують історіографію 1920‑х років, зосереджуючись на повстаннях та революціях у Польщі, Литві й Білорусі. Тематично часопис розбито на три частини, присвячені повстанням, народникам і революції 1905–1907 років. Автори не ставлять собі завдання повністю висвітлити революційні події XIX–XX століть, а прагнуть лише окреслити найменш відомі аспекти.
433 переглядів

Андрей Мацук, Ніна Скеп’ян, Томаш Кемп та ін. ARCHE. 2015, № 6. Князі Радзівілы

Максим Карповець ・ Червень 2017
302 ст.
Із князями Радзивілами пов’язано засадничі реформи й історичні зрушення в країні, адже вони володіли значними статками й авторитетом, що давало змогу впливати на політичну еліту. Тож у вступі Андрей Мацук зауважує, що князі присвятили все життя ВКЛ, дбаючи про державні інтереси.
510 переглядів

Тімоті Снайдер. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569–1999

Дмитро Шевчук ・ Грудень 2014
Київ: Дух і Літера, 2012.
Переклад із англійської Антона Котенка, Олександра Надтоки
Тимоті Снайдер аналізує політичні, соціяльні та культурні процеси на просторах колишньої Речі Посполитої, що спричинилися до утворення однієї ранньомодерної нації на основі чотирьох модерних: польської, української, литовської та білоруської. Автор пропонує своєрідну історичну подорож від уявлень про націю, сформованих у ранньомодерній Речі Посполитій (1569–1795), в імперіях ХІХ століття, що її розділили (1795–1918), до становлення національних ідей у незалежних державах і совєтських республіках (1918–1939).
2036 переглядів

Євреї реґіону, або Реґіон євреїв

Михайло Гаухман ・ Червень 2014

Сучасна українська юдаїка робить тільки-но перші кроки на шляху академічного становлення, залишаючись нині інституційно малорозвиненою дисципліною, попри...

1156 переглядів

Aleksander Kolańczuk. Ukraińscy generałowie w Polsce Emigranci polityczni w latach 1920–1939. Słownik biograficzny

Таїсія Зарецька ・ Листопад 2011
Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, 2009.
Дослідник із Польщі Олександр Колянчук, фахівець у військовій історії (знаний також і в Україні – наприклад, як автор книжки «Увічнення нескорених. Українські військові меморіяли 20–30-х рр. у Польщі», що її 2003 року видав у Львові Інститут українознавства ім. Крип’якевича), уклав біографічний словник військових діячів армії УНР, зібравши відомості про 150 українських еміґрантів – військовиків найвищого щаблю, які опинились у Польщі у міжвоєнний час.
343 переглядів

Ризик з боку комуністичного режиму підігрівав апетити й авторів, і перемитників слова, кур’єрів та читачів – адже не було сенсу ризикувати заради текстів...

1066 переглядів

Щоденники з періоду зрілості

Андрій Бондар ・ Листопад 2000

Вітольд Ґомбрович. Щоденник. – Київ: Основи, 1999.

107 переглядів

Десять років без цензури

Боґуслав Бакула ・ Листопад 2000

Не можна сказати, що саме переломний у політичному сенсі 1989 рік зробив такі ж зміни і в літературі – тут вони є наслідком раніших явищ, котрі започаткували...

85 переглядів