Concordia victoriam gignit

Сергій Балан ・ Серпень 2008

Попри те, що суспільна дискусія довкола реформування конституції розпочалася досить давно й зініціювали її суб’єкти здійснення державної влади, точиться вона вже...

613 переглядів

До стратегії розвитку української Конституції

Всеволод Речицький ・ Травень 2008

Як виглядає, 2007 рік став в історії України роком, коли політична еліта країни усвідомила необхідність подолати стратегічні й тактичні вади чинного Основного...

739 переглядів

Станіслав Шевчук. Судова правотворчість. Світовий досвід і перспективи в Україні

Тетяна Провізіон ・ Березень 2008
Київ: Реферат, 2007.
Працю присвячено саме питанням судової правотворчости, яка є сучасним феноменом, що ґрунтується на судовому прецеденті. Автор послідовно виклав теоретичні основи судової правотворчости, проаналізував деякі особливості суддівського правозастосування, подав загальну теорію судового прецеденту як джерела права та особливості його дії у сучасних правових системах і на міжнародному рівні.
413 переглядів

Beneficia non obtruduntur

Сергій Балан ・ Червень 2007

Усі шістнадцять років незалежности України декотрі політики в усіх негараздах життя звинувачували Конституцію. Спочатку, до 1996 року, все списували на те, що її...

452 переглядів

Ґустав Радбрух. Філософія права

Тетяна Провізіон ・ Червень 2007
Київ: Тандем, 2006.
Переклад з німецької Євгена Причепія та Володимира Приходька
Дивує Радбрухове вміння досить просто й доступно викласти й обґрунтувати відповіді на складні філософсько-правові питання, що протягом уже декількох століть є предметом роздумів і дискусій у правознавчому середовищі. Як приклад достатньо навести його «П’ять хвилин філософії права», де читач знайомиться з основними положеннями про природне право і необхідність його визнання на противагу позитивістським уявленням.
689 переглядів

Всі вільні

Всеволод Речицький ・ Травень 2007

Минуло зовсім небагато часу від 2 квітня 2007 року, коли президент України Віктор Ющенко оприлюднив Указ №264 «Про дострокове припинення повноважень Верховної...

517 переглядів

Н. С. Бондарь. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав человека Конституционным Судом Российской Федерации

Тетяна Провізіон ・ Травень 2007
Москва: ЗАО Юстицинформ, 2005.
На прикладі конкретних судових справ обґрунтовано основні критерії конституційного виміру рівности й справедливости, законодавчого реґулювання прав і свобод людини та громадянина; зроблено аналіз правових позицій Конституційного Суду РФ
340 переглядів

Станіслав Шевчук. Судовий захист прав людини. Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції

Тетяна Провізіон ・ Травень 2007
Київ: Реферат, 2006.
Автор, спираючися на метод порівняльного правознавства, спробував системно розглянути завдання українських правозастосовчих органів щодо належного зреалізування положень Европейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
1445 переглядів

Luzius Wildhaber. The European Court of Human Rights. 1998–2006. History, Achievements, Reform

Тетяна Провізіон ・ Травень 2007
N. P. Engel Publisher, 2006.
Видання має на меті поінформувати читача про недавню історію Европейського Суду з прав людини, якою її бачать члени Суду. Книжка складається з п’яти розділів, що містять промови й офіційні документи Суду за вісім років.
265 переглядів

Міт про Авгієві стайні

Олександр Гриценко ・ Квітень 2007

Беручися за цю статтю, я провів міні-опитування серед колеґ і знайомих: які подвиги Геракла вони пам’ятають? Із двох десятків опитаних троє не згадали жодного,...

1595 переглядів