Захлинаючись Богом

Фредерик Стьєрнфельт ・ Жовтень 2014

Часто лунають твердження, що західні малюнки, книги, фільми слід піддавати цензурі або добровільній самоцензурі, щоб не образити мусульман. Коли з’являється...

2929 переглядів

Т’єрі де Русі. Різдво. Таємниця

Володимир Верлока ・ Квітень 2013
Київ: Дух і Літера, 2011.
Книжка французького священика Т’єрі де Русі є цікавою одразу під кількома оглядами. По-перше, вже саме видання є мистецьким витвором, своєрідним поєднанням літератури, живопису й сучасного, навіть почасти аванґардового друкарського мистецтва. Воно й не дивно, адже максимальна доступність текстів у мережі зробила паперову книгу, як у давні часи, радше арт-б’єктом, аніж просто товарною продукцією.
341 переглядів

Т’єрі де Русі. Різдво. Таємниця

Ярослав Кудрань ・ Квітень 2013
Київ: Дух і Літера, 2011.
Проповідник і теолог о. Т’єрі де Русі робить спробу розповісти про Різдво не словами традиційної проповіді або богословського трактату, а мовою поезії та живого досвіду. Події, описані в Євангеліях, є для автора книги не просто важливим етапом в історії людства, а чимось таким, що відбувається щодня.
387 переглядів

Tomasz Piątek. Antypapież

Дмитро Шевчук ・ Серпень 2012
Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011.
У Польщі, де майже 89% населення – римо-католики, а Івана Павла II вважали всенародним духовним провідником, поява книжки Томаша Пьонтека «Антипапа» спричинила неабиякий резонанс. Автор зробив спробу своєрідної деконструкції мітів про «папу-поляка», маючи намір побороти «ідолопоклонницький культ Войтили» у польській масовій свідомості.
389 переглядів

Олександр Богомолов, Сергій Данилов, Ігор Семиволос. Іслам і політика ідентичностей у Криму: від символічних війн до визнання культурного розмаїття

Тарас Шульга ・ Жовтень 2011
Київ: Видавничий дім «Стилос», 2009.
Аналітичну доповідь про роль релігії у підтриманні конфліктної ситуації між різними групами населення Криму, а також методам розв’язання міжконфесійних незгод підготували працівники Центру близькосхідних досліджень Олександр Богомолов, Сергій Данилов та Ігор Семиволос. Дослідники вважають, що іслам (як, зрештою, й інші релігії) виступає в кримському суспільстві радше механізмом формування та збереження нерелігійної групової ідентичности, джерелом леґітимації, ресурсом політичної влади, символічним капіталом, ніж самостійною силою.
273 переглядів

Е. В. Бойцова, В. Ю. Ганкевич, Э. С. Муратова, З. З. Хайрединова. Ислам в Крыму: Очерки истории функционирования мусульманских институтов

Тарас Шульга ・ Жовтень 2011
Симферополь: Элиньо, 2009.
Книжка, у повній відповідності з підзаголовком, є не монографічною історією ісламу на території Криму, а сумою нарисів про різні періоди існування цієї релігії на півострові, при цьому підходи авторів, їхні уявлення про предмет студій і навіть межі цього предмету суттєво відрізняються. Спільною для всіх рисою є цілковита відсутність бібліографії (окрім підрядкових покликів) та покажчиків.
445 переглядів

Татьяна Никольская. Русский протестантизм и государственная власть в 1905–1991 годах

Максим Балаклицький ・ Жовтень 2011
СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009.
Істотна цінність цієї книги полягає в аналізі відносин між протестантськими церквами і державою на території Російської імперії, а пізніше Радянського Союзу. Попередні документи з цієї теми показували або офіційну версію, згідно з якою в СРСР переслідувань за віру не було взагалі, або – пізніше – зводилися до вузько конфесійного погляду (такий ракурс історії радянського адвентизму пропонує видана в Харкові книжка Олексія Опаріна «Победившие время…» (2009); докладніше про неї див. у «Критиці», 2010, ч. 9–10).
295 переглядів

Ігор Скочиляс. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ–XVIII ст. Організаційна структура та правовий статус

Юрій Зазуляк ・ Лютий 2011
Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2010.
Монографія Ігора Скочиляса є ґрунтовним дослідженням історії церковних структур Галицької єпархії у ХІІ–XVIII століттях, здійсненим на основі надзвичайно широкого кола джерел та наукової літератури. Це історія «довгого тривання». Вибір хронологічних рамок зумовлений тими амбітними цілями, які визначає у своїй праці автор.
766 переглядів

Навіть рутинні релігійні та соціяльні практики, здійснювані в новорелігійному середовищі, сприймаються цілковито по-іншому: православний священик відвідав в’...

35 переглядів

Михайло Мінаков. Вчення Канта про віру розуму

Редакція Критики ・ Липень 2002
Київ: Центр практичної філософії, 2001.
Михайло Мінаков присвятив свою книжку основним подіям і явищам в історії взаємин релігії та філософії, що знайшло підсумок у вченні Імануїла Канта про віру розуму.
157 переглядів