Сергій Єкельчик. Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2008.
304 с.
Благонадійні в 1940-х чи 1950-х роках підручники, романи, опери, картини нібито безнадійно застаріли, а грізні викривальні постанови ЦК КПРС «у галузі культури» припали пилом. Та все-таки події, що їх аналізує канадський історик з Університету Вікторії Сергій Єкельчик, сьогодення стосуються безпосередньо. Утверджені за тих часів концепції дружби...
1537 переглядів

Франц Кафка. Зниклий безвісти [Америка]

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2009.
З німецької переклав Юрко Прохасько
«Зниклий безвісти» – перший роман Франца Кафки, що його незавершений рукопис Макс Брод знайшов після Кафчиної смерти 1924 року і видав під заголовком «Америка»; саме з цього тексту, вочевидь, виростає автор таких славетних творів світової класики, як «Замок», «Процес», «Перетворення». Цей прикметно модерністський «роман виховання» – оповідь про...
1354 переглядів

Андрій Заярнюк. Ідіоми емансипації. «Визвольні» проєкти і галицьке село в середині XIX століття

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2007.
336 с.
Від самого початку слово «емансипація» означало більше, ніж просто звільнення, а емансипація галицьких селян – далеко не те саме, що одиничний акт скасування панщини та підданства 1848 року. Характер цього тривалого і суперечливого процесу визначали абсолютистська держава і новочасні інтелектуальні, політичні та культурні проєкти визволення...
1414 переглядів

Наталя Яковенко. Вступ до історії

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2007.
376 с.
Нова книжка знаного українського історика, завідувачки катедри історії Києво-Могилянської академії професора Наталі Яковенко передусім нібито є університетським посібником, пропедевтичним курсом із фахового предмету, хіба що писаним у вільній манері, далекій від казенної наукуватости, а близькій натомість високому академізмові в найліпшому...
5890 переглядів

Тамара Гундорова. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2009.
447 с.
Нове, доповнене та перероблене видання монографії Тамари Гундорової «ПроЯвлення Слова» – книжки, знакової для українського літературознавства середини 1990-х років, – нагадує про досвід раннього модернізму початку XX століття, коли започатковувалися нові форми літературности, і є своєрідною апологією свідомости модерну. Передчуття духу постмодерну...
1806 переглядів

Леся Ставицька. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників: Обсценізми, евфемізми, сексуалізми

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2008.
456 с.
Словник нецензурної лексики та її відповідників – перший такого штибу фундаментальний лексикон в Україні – подає точний опис, тлумачення й етимологію понад 5000 обсценних слів, висловів, стійких словосполучень та їх евфемізмів, зокрема еротичної лексики та сексуального сленґу, які побутують в усному мовленні, художній літературі, публіцистиці та...
12437 переглядів

Наталя Яковенко. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2008.
472 с. Видання друге, переглянуте і виправлене
Монографію доктора історичних наук, професора НаУКМА Наталі Яковенко присвячено історії упривілейованого стану на теренах України у складі Великого князівства Литовського та Корони Польської, формуванню з розмаїтих груп військовослужбового населення та князівської верхівки єдиного «шляхетського народу» та його розвитку протягом понад двох століть...
8434 переглядів

Андрій Портнов. Історії істориків. Обличчя й образи української історіографії XX століття

・ Жовтень 2013
Київ: Критика, 2011.
240 с.
Фахові зацікавлення зводили історика Андрія Портнова з долями та ідеями, знайомили з історіографічною спадщиною більш чи менш віддалених його попередників: добре знаних – і менш відомих, успішних – і гнаних, в Україні (незалежній чи поневоленій комуністами або нацистами) – і в еміґрації. Ті ж таки фахові заняття уможливлювали для автора особисте...
1829 переглядів

Юрій Андрухович. Диявол ховається в сирі

・ Жовтень 2013
Київ: Критика, 2006.
320 с.
Книжка «вибраних спроб» Юрія Андруховича містить есеїстичний доробок автора за останні сім років. Уміщені тут тексти, раніше розпорошені в численних українських та зарубіжних збірниках і періодичних виданнях, не завжди доступних для вітчизняного читача, протягом 1999–2006 років виходили друком на шпальтах часописів «Дзеркало тижня», «Критика», «Потяг 76», «Столичные новости», «Gazeta Wyborcza».
1775 переглядів

Зиґмунт Бауман. Плинні часи. Життя в добу непевности

・ Вересень 2013
Київ: Критика, 2013.
Переклав з польської Антон Марчинський
П’ять есеїв про сучасні страхи і непевність, відчай і надію, утопію та зневіру, відчуження і солідарність, мораль і дію, про «переміщуване людство» й колізії сучасної демократії в країнах «золотого мільярда», про відповідальність і самотність індивідуума, про вибір інтелектуала за обставин післяновочасної «цивілізації мисливців» утворюють захопливий, компактний і цілком доступний для широкого загалу вступ у високу Бауманову теорію дальшого розвитку нашого світу.
1727 переглядів