Наше китайське майбутнє

Єн Джонсон ・ Квітень 2013

Вестад показує, наскільки теперішня криза завдячує частково ідеалізмові – вірі в те, що міжнародна система несе якусь справедливість, до якої може апелювати...

240 переглядів

Модерність на Схід від Центру

Ігар Бабков ・ Квітень 2013

Предметом Саїдового дослідження є структуралізм – як дискурс і як система мислення. Перше з можливих означень орієнталізму, що його дає Саїд, академічне. У ньому...

437 переглядів

Упорядник Юрій Садловський. Дайни: Латиські народні пісні

Василь Маліков ・ Квітень 2013
Львів: Видавництво «Астролябія», 2011.
Упорядник збірки власних перекладів латиських народних дайн Юрій Садловський п’ять років навчався у Латвії за спеціяльною програмою для літераторів, які бажають зробити зближення та порозуміння між культурами своїм фахом. Тож збірка не лише знайомить зі зразками латиських народних пісень, а й відкриває українським читачам латиську культуру й уявлення латишів про устрій світу, взаємини людини з природою та з іншими людьми.
441 переглядів

Лариса Головата. «Українське видавництво» у Кракові–Львові 1939–1945. Бібліографічний довідник. Том 1. Книжки й аркушеві видання

・ Жовтень 2010
Київ: Критика, 2010.
(Серія «Відкритий архів». Бібліографічні студії)
«Українське видавництво» у Кракові–Львові (грудень 1939 року – березень 1945 року) ввійшло до історії української культури як найбільший видавничий осередок часів Другої світової війни. Його авторами були Богдан Лепкий і Святослав Гординський, Іван Крип’якевич і Михайло Возняк, Дмитро Дорошенко й Дмитро Чижевський, Євген Маланюк і Тодось Осьмачка...
1027 переглядів

Якого пам’ятника заслуговує Яцек Куронь?

Андрій Павлишин ・ Червень 2010

Яцек Куронь народився 1934 року у Львові, в родині з давньою повстанською (прадід був учасником Січневого повстання) та лівою традицією (дідусь і батько були...

322 переглядів

Володимир Кулик. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки

・ Червень 2010
Київ: Критика, 2010.
Ця книжка, видана за сприяння Українського наукового інституту Гарвардського університету , – про дискурс, явище, яке і далі залишається в україністиці радше обговорюваним, ніж аналізованим. «Я прагну показати, – пише автор, – як уживання мови відбиває та водночас витворює ідентичності мовців, адресатів та обговорюваних осіб і спільнот, стосунки...
2825 переглядів

Упорядкування, коментарі Олеся Федорука. Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Листи. Том II. 1850–1856

Олесь Федорук ・ Лютий 2010
Київ: Критика, 2009.
Серія «Листи». Т. ІI: 1850–1856
Вийшов друком другий том епістолярної серії Повного зібрання творів Пантелеймона Куліша. Видання підготували Український науковий інститут Гарвардського університету та Інститут Критики (ініціятори проєкту) разом з Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України та Науковим товариством ім. Шевченка в Америці. Голова Редколеґії Григорій Грабович, голова Редакційної ради Іван Дзюба.
1297 переглядів

Ірина Шувалова, Альбіна Позднякова, Олесь Барліг (упорядники). 120 сторінок содому. Сучасна світова лесбі/ґей/бі література. Квір-антологія

・ Жовтень 2009
Київ: Критика, 2009.
Перша на пострадянському просторі антологія сучасної світової квір-літератури містить українські переклади творів 30 авторів різних ґенерацій із п’ятнадцяти країн Европи й Америки (крім України, запрошено також письменників з Австрії, Білорусі, Великої Британії, Греції, Іспанії, Німеччини, Польщі, Росії, Словенії, США, Угорщини, Узбекистану, Чехії...
2223 переглядів

Готові слова для готових речей

Остап Сливинський ・ Червень 2009

Нарешті, третя риса ready-made літератури – нагромадження необов’язкових деталей, описів і діялогів, велика кількість тупикових відгалужень дії, котрі...

611 переглядів

Відповідальний редактор Андрій Портнов. Україна Модерна. 2009, число 3 (14). Марксизм на сході Европи

・ Червень 2009
Провідна тема нового випуску «України Модерної» – історичні варіяції марксизму як економічного вчення, наукової методології та політичних практик на сході Европи. Як і попередні числа, цей том міждисциплінарний, містить тексти авторів із понад 10 країн, спеціяльно написані для «УМ».
379 переглядів