Наталя Яковенко. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2008.
472 с. Видання друге, переглянуте і виправлене
Монографію доктора історичних наук, професора НаУКМА Наталі Яковенко присвячено історії упривілейованого стану на теренах України у складі Великого князівства Литовського та Корони Польської, формуванню з розмаїтих груп військовослужбового населення та князівської верхівки єдиного «шляхетського народу» та його розвитку протягом понад двох століть...
7985 переглядів

Андрій Портнов. Історії істориків. Обличчя й образи української історіографії XX століття

・ Жовтень 2013
Київ: Критика, 2011.
240 с.
Фахові зацікавлення зводили історика Андрія Портнова з долями та ідеями, знайомили з історіографічною спадщиною більш чи менш віддалених його попередників: добре знаних – і менш відомих, успішних – і гнаних, в Україні (незалежній чи поневоленій комуністами або нацистами) – і в еміґрації. Ті ж таки фахові заняття уможливлювали для автора особисте...
1707 переглядів

Юрій Андрухович. Диявол ховається в сирі

・ Жовтень 2013
Київ: Критика, 2006.
320 с.
Книжка «вибраних спроб» Юрія Андруховича містить есеїстичний доробок автора за останні сім років. Уміщені тут тексти, раніше розпорошені в численних українських та зарубіжних збірниках і періодичних виданнях, не завжди доступних для вітчизняного читача, протягом 1999–2006 років виходили друком на шпальтах часописів «Дзеркало тижня», «Критика», «Потяг 76», «Столичные новости», «Gazeta Wyborcza».
1623 переглядів

Зиґмунт Бауман. Плинні часи. Життя в добу непевности

・ Вересень 2013
Київ: Критика, 2013.
Переклав з польської Антон Марчинський
П’ять есеїв про сучасні страхи і непевність, відчай і надію, утопію та зневіру, відчуження і солідарність, мораль і дію, про «переміщуване людство» й колізії сучасної демократії в країнах «золотого мільярда», про відповідальність і самотність індивідуума, про вибір інтелектуала за обставин післяновочасної «цивілізації мисливців» утворюють захопливий, компактний і цілком доступний для широкого загалу вступ у високу Бауманову теорію дальшого розвитку нашого світу.
1520 переглядів

Наше китайське майбутнє

Єн Джонсон ・ Квітень 2013

Вестад показує, наскільки теперішня криза завдячує частково ідеалізмові – вірі в те, що міжнародна система несе якусь справедливість, до якої може апелювати...

197 переглядів

Модерність на Схід від Центру

Ігар Бабков ・ Квітень 2013

Предметом Саїдового дослідження є структуралізм – як дискурс і як система мислення. Перше з можливих означень орієнталізму, що його дає Саїд, академічне. У ньому...

351 переглядів

Упорядник Юрій Садловський. Дайни: Латиські народні пісні

Василь Маліков ・ Квітень 2013
Львів: Видавництво «Астролябія», 2011.
Упорядник збірки власних перекладів латиських народних дайн Юрій Садловський п’ять років навчався у Латвії за спеціяльною програмою для літераторів, які бажають зробити зближення та порозуміння між культурами своїм фахом. Тож збірка не лише знайомить зі зразками латиських народних пісень, а й відкриває українським читачам латиську культуру й уявлення латишів про устрій світу, взаємини людини з природою та з іншими людьми.
359 переглядів

Лариса Головата. «Українське видавництво» у Кракові–Львові 1939–1945. Бібліографічний довідник. Том 1. Книжки й аркушеві видання

・ Жовтень 2010
Київ: Критика, 2010.
(Серія «Відкритий архів». Бібліографічні студії)
«Українське видавництво» у Кракові–Львові (грудень 1939 року – березень 1945 року) ввійшло до історії української культури як найбільший видавничий осередок часів Другої світової війни. Його авторами були Богдан Лепкий і Святослав Гординський, Іван Крип’якевич і Михайло Возняк, Дмитро Дорошенко й Дмитро Чижевський, Євген Маланюк і Тодось Осьмачка...
968 переглядів

Якого пам’ятника заслуговує Яцек Куронь?

Андрій Павлишин ・ Червень 2010

Яцек Куронь народився 1934 року у Львові, в родині з давньою повстанською (прадід був учасником Січневого повстання) та лівою традицією (дідусь і батько були...

278 переглядів

Володимир Кулик. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки

・ Червень 2010
Київ: Критика, 2010.
Ця книжка, видана за сприяння Українського наукового інституту Гарвардського університету , – про дискурс, явище, яке і далі залишається в україністиці радше обговорюваним, ніж аналізованим. «Я прагну показати, – пише автор, – як уживання мови відбиває та водночас витворює ідентичності мовців, адресатів та обговорюваних осіб і спільнот, стосунки...
2664 переглядів