Вольфґанґ Шивельбуш. Смаки раю: Соціяльна історія прянощів, збудників та дурманів

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2007.
256 с. Переклад з німецької Юрка Прохаська
Книжка Вольфґанґа Шивельбуша, німецького соціяльного історика, який вивчає корені свідомости сучасного індустріяльного суспільства, є блискучим зразком дослідження з історії повсякденности, написаного в антропологічному, а не фактологічному ключі, що міг звестися до переліку екзотизмів. Це історія речовин, що їх люди навчилися ковтати або вдихати...
1104 переглядів

Сергій Єкельчик. Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2008.
304 с.
Благонадійні в 1940-х чи 1950-х роках підручники, романи, опери, картини нібито безнадійно застаріли, а грізні викривальні постанови ЦК КПРС «у галузі культури» припали пилом. Та все-таки події, що їх аналізує канадський історик з Університету Вікторії Сергій Єкельчик, сьогодення стосуються безпосередньо. Утверджені за тих часів концепції дружби...
1265 переглядів

Наталка Білоцерківець . Алергія: Вірші

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 1999.
64 с.
Диплом ІІ Всеукраїнської акції експертного опитування «Книжка року» даний видавництву «Критика» на потвердження ІІІ місця здобутого цією книжкою в номінації «Голос душі»
286 переглядів

Франц Кафка. Зниклий безвісти [Америка]

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2009.
З німецької переклав Юрко Прохасько
«Зниклий безвісти» – перший роман Франца Кафки, що його незавершений рукопис Макс Брод знайшов після Кафчиної смерти 1924 року і видав під заголовком «Америка»; саме з цього тексту, вочевидь, виростає автор таких славетних творів світової класики, як «Замок», «Процес», «Перетворення». Цей прикметно модерністський «роман виховання» – оповідь про...
1050 переглядів

Андрій Заярнюк. Ідіоми емансипації. «Визвольні» проєкти і галицьке село в середині XIX століття

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2007.
336 с.
Від самого початку слово «емансипація» означало більше, ніж просто звільнення, а емансипація галицьких селян – далеко не те саме, що одиничний акт скасування панщини та підданства 1848 року. Характер цього тривалого і суперечливого процесу визначали абсолютистська держава і новочасні інтелектуальні, політичні та культурні проєкти визволення...
1061 переглядів

Наталя Яковенко. Вступ до історії

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2007.
376 с.
Нова книжка знаного українського історика, завідувачки катедри історії Києво-Могилянської академії професора Наталі Яковенко передусім нібито є університетським посібником, пропедевтичним курсом із фахового предмету, хіба що писаним у вільній манері, далекій від казенної наукуватости, а близькій натомість високому академізмові в найліпшому...
4792 переглядів

Тамара Гундорова. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2009.
447 с.
Нове, доповнене та перероблене видання монографії Тамари Гундорової «ПроЯвлення Слова» – книжки, знакової для українського літературознавства середини 1990-х років, – нагадує про досвід раннього модернізму початку XX століття, коли започатковувалися нові форми літературности, і є своєрідною апологією свідомости модерну. Передчуття духу постмодерну...
1289 переглядів

Олександр Ірванець. Любіть!.. Вірші з трьох книг і з-поза них

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2003.
111 с.
Славетному бубабістові Олександрові Ірванцеві, коли він виголошував свої злобноденні антирадянські й антисучукрлітературні пашквілі на літературних вечорах (підозріло схожих на мітинґи), а згодом друкував їх у часописах (призначених, як відомо, жити один день), певно, більше йшлося не про вдячну пам’ять нащадків і світове визнання, а про те, щоби...
8016 переглядів

Леся Ставицька. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників: Обсценізми, евфемізми, сексуалізми

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2008.
456 с.
Словник нецензурної лексики та її відповідників – перший такого штибу фундаментальний лексикон в Україні – подає точний опис, тлумачення й етимологію понад 5000 обсценних слів, висловів, стійких словосполучень та їх евфемізмів, зокрема еротичної лексики та сексуального сленґу, які побутують в усному мовленні, художній літературі, публіцистиці та...
10688 переглядів

Наталя Яковенко. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2008.
472 с. Видання друге, переглянуте і виправлене
Монографію доктора історичних наук, професора НаУКМА Наталі Яковенко присвячено історії упривілейованого стану на теренах України у складі Великого князівства Литовського та Корони Польської, формуванню з розмаїтих груп військовослужбового населення та князівської верхівки єдиного «шляхетського народу» та його розвитку протягом понад двох століть...
6623 переглядів