Сергій Єкельчик. Імперія пам’яті. Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2008.
304 с.
Благонадійні в 1940-х чи 1950-х роках підручники, романи, опери, картини нібито безнадійно застаріли, а грізні викривальні постанови ЦК КПРС «у галузі культури» припали пилом. Та все-таки події, що їх аналізує канадський історик з Університету Вікторії Сергій Єкельчик, сьогодення стосуються безпосередньо. Утверджені за тих часів концепції дружби...
1360 переглядів

Олександр Ірванець. Любіть!.. Вірші з трьох книг і з-поза них

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2003.
111 с.
Славетному бубабістові Олександрові Ірванцеві, коли він виголошував свої злобноденні антирадянські й антисучукрлітературні пашквілі на літературних вечорах (підозріло схожих на мітинґи), а згодом друкував їх у часописах (призначених, як відомо, жити один день), певно, більше йшлося не про вдячну пам’ять нащадків і світове визнання, а про те, щоби...
8374 переглядів

Франц Кафка. Зниклий безвісти [Америка]

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2009.
З німецької переклав Юрко Прохасько
«Зниклий безвісти» – перший роман Франца Кафки, що його незавершений рукопис Макс Брод знайшов після Кафчиної смерти 1924 року і видав під заголовком «Америка»; саме з цього тексту, вочевидь, виростає автор таких славетних творів світової класики, як «Замок», «Процес», «Перетворення». Цей прикметно модерністський «роман виховання» – оповідь про...
1121 переглядів

Андрій Заярнюк. Ідіоми емансипації. «Визвольні» проєкти і галицьке село в середині XIX століття

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2007.
336 с.
Від самого початку слово «емансипація» означало більше, ніж просто звільнення, а емансипація галицьких селян – далеко не те саме, що одиничний акт скасування панщини та підданства 1848 року. Характер цього тривалого і суперечливого процесу визначали абсолютистська держава і новочасні інтелектуальні, політичні та культурні проєкти визволення...
1170 переглядів

Наталя Яковенко. Вступ до історії

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2007.
376 с.
Нова книжка знаного українського історика, завідувачки катедри історії Києво-Могилянської академії професора Наталі Яковенко передусім нібито є університетським посібником, пропедевтичним курсом із фахового предмету, хіба що писаним у вільній манері, далекій від казенної наукуватости, а близькій натомість високому академізмові в найліпшому...
5311 переглядів

Тамара Гундорова. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2009.
447 с.
Нове, доповнене та перероблене видання монографії Тамари Гундорової «ПроЯвлення Слова» – книжки, знакової для українського літературознавства середини 1990-х років, – нагадує про досвід раннього модернізму початку XX століття, коли започатковувалися нові форми літературности, і є своєрідною апологією свідомости модерну. Передчуття духу постмодерну...
1418 переглядів

Петро Мідянка. Дижма

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2003.
120 с.
Відомо, що Мідянка поет герметичний, себто непрозорий, себто темний. Пише для якогось утаємниченого читача, і то пише радше не по-українськи, а чи то по-угорськи, чи то по-румунськи, якщо взагалі не по-циганськи – хоч про Тячів, хоч про Відень, хоч про священика Потапова, хоч про поета Павдна, хоч про русинів, хоч про кого – і нема на це ради...
718 переглядів

Леся Ставицька. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників: Обсценізми, евфемізми, сексуалізми

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2008.
456 с.
Словник нецензурної лексики та її відповідників – перший такого штибу фундаментальний лексикон в Україні – подає точний опис, тлумачення й етимологію понад 5000 обсценних слів, висловів, стійких словосполучень та їх евфемізмів, зокрема еротичної лексики та сексуального сленґу, які побутують в усному мовленні, художній літературі, публіцистиці та...
11276 переглядів

Наталя Яковенко. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2008.
472 с. Видання друге, переглянуте і виправлене
Монографію доктора історичних наук, професора НаУКМА Наталі Яковенко присвячено історії упривілейованого стану на теренах України у складі Великого князівства Литовського та Корони Польської, формуванню з розмаїтих груп військовослужбового населення та князівської верхівки єдиного «шляхетського народу» та його розвитку протягом понад двох століть...
7320 переглядів

Андрій Портнов. Історії істориків. Обличчя й образи української історіографії XX століття

・ Жовтень 2013
Київ: Критика, 2011.
240 с.
Фахові зацікавлення зводили історика Андрія Портнова з долями та ідеями, знайомили з історіографічною спадщиною більш чи менш віддалених його попередників: добре знаних – і менш відомих, успішних – і гнаних, в Україні (незалежній чи поневоленій комуністами або нацистами) – і в еміґрації. Ті ж таки фахові заняття уможливлювали для автора особисте...
1553 переглядів