Юрій Андрухович. Диявол ховається в сирі

・ Жовтень 2013
Київ: Критика, 2006.
320 с.
Книжка «вибраних спроб» Юрія Андруховича містить есеїстичний доробок автора за останні сім років. Уміщені тут тексти, раніше розпорошені в численних українських та зарубіжних збірниках і періодичних виданнях, не завжди доступних для вітчизняного читача, протягом 1999–2006 років виходили друком на шпальтах часописів «Дзеркало тижня», «Критика», «Потяг 76», «Столичные новости», «Gazeta Wyborcza».
1441 переглядів

Зиґмунт Бауман. Плинні часи. Життя в добу непевности

・ Вересень 2013
Київ: Критика, 2013.
Переклав з польської Антон Марчинський
П’ять есеїв про сучасні страхи і непевність, відчай і надію, утопію та зневіру, відчуження і солідарність, мораль і дію, про «переміщуване людство» й колізії сучасної демократії в країнах «золотого мільярда», про відповідальність і самотність індивідуума, про вибір інтелектуала за обставин післяновочасної «цивілізації мисливців» утворюють захопливий, компактний і цілком доступний для широкого загалу вступ у високу Бауманову теорію дальшого розвитку нашого світу.
1130 переглядів

Наше китайське майбутнє

Єн Джонсон ・ Квітень 2013

Вестад показує, наскільки теперішня криза завдячує частково ідеалізмові – вірі в те, що міжнародна система несе якусь справедливість, до якої може апелювати...

149 переглядів

Модерність на Схід від Центру

Ігар Бабков ・ Квітень 2013

Предметом Саїдового дослідження є структуралізм – як дискурс і як система мислення. Перше з можливих означень орієнталізму, що його дає Саїд, академічне. У ньому...

245 переглядів

Упорядник Юрій Садловський. Дайни: Латиські народні пісні

Василь Маліков ・ Квітень 2013
Львів: Видавництво «Астролябія», 2011.
Упорядник збірки власних перекладів латиських народних дайн Юрій Садловський п’ять років навчався у Латвії за спеціяльною програмою для літераторів, які бажають зробити зближення та порозуміння між культурами своїм фахом. Тож збірка не лише знайомить зі зразками латиських народних пісень, а й відкриває українським читачам латиську культуру й уявлення латишів про устрій світу, взаємини людини з природою та з іншими людьми.
254 переглядів

Лариса Головата. «Українське видавництво» у Кракові–Львові 1939–1945. Бібліографічний довідник. Том 1. Книжки й аркушеві видання

・ Жовтень 2010
Київ: Критика, 2010.
(Серія «Відкритий архів». Бібліографічні студії)
«Українське видавництво» у Кракові–Львові (грудень 1939 року – березень 1945 року) ввійшло до історії української культури як найбільший видавничий осередок часів Другої світової війни. Його авторами були Богдан Лепкий і Святослав Гординський, Іван Крип’якевич і Михайло Возняк, Дмитро Дорошенко й Дмитро Чижевський, Євген Маланюк і Тодось Осьмачка...
873 переглядів

Якого пам’ятника заслуговує Яцек Куронь?

Андрій Павлишин ・ Червень 2010

Яцек Куронь народився 1934 року у Львові, в родині з давньою повстанською (прадід був учасником Січневого повстання) та лівою традицією (дідусь і батько були...

207 переглядів

Володимир Кулик. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки

・ Червень 2010
Київ: Критика, 2010.
Ця книжка, видана за сприяння Українського наукового інституту Гарвардського університету , – про дискурс, явище, яке і далі залишається в україністиці радше обговорюваним, ніж аналізованим. «Я прагну показати, – пише автор, – як уживання мови відбиває та водночас витворює ідентичності мовців, адресатів та обговорюваних осіб і спільнот, стосунки...
2416 переглядів

Упорядкування, коментарі Олеся Федорука. Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Листи. Том II. 1850–1856

Олесь Федорук ・ Лютий 2010
Київ: Критика, 2009.
Серія «Листи». Т. ІI: 1850–1856
Вийшов друком другий том епістолярної серії Повного зібрання творів Пантелеймона Куліша. Видання підготували Український науковий інститут Гарвардського університету та Інститут Критики (ініціятори проєкту) разом з Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України та Науковим товариством ім. Шевченка в Америці. Голова Редколеґії Григорій Грабович, голова Редакційної ради Іван Дзюба.
997 переглядів

Ірина Шувалова, Альбіна Позднякова, Олесь Барліг (упорядники). 120 сторінок содому. Сучасна світова лесбі/ґей/бі література. Квір-антологія

・ Жовтень 2009
Київ: Критика, 2009.
Перша на пострадянському просторі антологія сучасної світової квір-літератури містить українські переклади творів 30 авторів різних ґенерацій із п’ятнадцяти країн Европи й Америки (крім України, запрошено також письменників з Австрії, Білорусі, Великої Британії, Греції, Іспанії, Німеччини, Польщі, Росії, Словенії, США, Угорщини, Узбекистану, Чехії...
2006 переглядів