Володимир Личковах. Філософія етнокультури

Дмитро Шевчук ・ Квітень 2013
Київ: ПАРАПАН, 2011.
Філософія етнокультури – це не просто збірка статтей Володимира Личковаха, присвячених естетичному, філософському та культурологічному аналізові української культури, а презентація нової галузі соціокультурного знання та своєрідної методології народознавчого дослідження. В авторовому виразно інтердисциплінарному підході відчувається прагнення поєднати філософію з культурологією.
238 переглядів

Олександр Гарін, Євгенія Бєлорусець, Олег Дубровський... Спільне: Журнал соціальної критики, 2012, № 4. Класова експлуатація та класова боротьба

Олександр Телюк ・ Лютий 2013
Автори журналу демістифікують лексикон капіталіста, викриваючи значення висловів «економічна обґрунтованість», «продуктивність». Наприклад, Денис Горбач проводить детальне дослідження економічного поняття «продуктивности», заразом указуючи на небезпеки нового Трудового кодексу для робітників України
139 переглядів

Довге століття винахідника традицій

Ярослав Грицак ・ Листопад 2012

Гобсбавмова слава є цілком заслуженою. Писання про нього передбачає часте вживання суперлятиву: найвідоміший історик-марксист, неперевершений стиліст, а також...

2203 переглядів

Тетяна Пастушенко. В’їзд репатріантів до Києва заборонений… Повоєнне життя колишніх остарбайтерів та військовополонених в Україні

Ірина Склокіна ・ Червень 2012
Київ: Інститут історії України НАН України; Німецький фонд «Пам’ять, відповідальність і майбутнє», 2011.
Праця Пастушенко поєднує виклад спільної для всіх репатріянтів проблематики (яка вже почасти була предметом окремих розвідок інших фахівців: політико-правове становище, діяльність репатріяційних органів, паспортний режим як засіб політичного контролю та нагляду тощо) й аналіз специфічного досвіду тих репатріянтів, чиї долі були пов’язані із Києвом – одним із трьох міст СРСР, де їм офіційно заборонили мешкати.
185 переглядів

Вадзім Кароль, Валянцін Мазець, Таццяна Маржала.... ARCHE

Віталій Пономарьов ・ Лютий 2012
2011, № 10 (109) 1950-ыя гады ў Беларусі: ад сталінізму да застою
«Відлига» розпочалася смертю Сталіна, яка, пише Вадзім Кароль («Радість і горе: смерть Сталіна для мешканців БРСР»), припала на апогей культу особи диктатора і тому більшістю населення сприймалась як справжня трагедія та «кошмарний сон». Спогади очевидців у записі Ірини Кашталян («Ой, більше ніж мати втратити…») відтворюють тодішню розгубленість багатьох білорусів: «це ж без нього життя на землі скінчиться», «кінець світу, що тепер буде», «нас розіб’ють американці чи хто там, німці».
211 переглядів

Дитмар Мольтгаґен, Микола Саппа... . Правий екстремізм і толерантність: з досвіду України та Німеччини

Володимир Гушулей ・ Грудень 2011
Київ: Заповіт, 2008.
Збірник статтей «Правий екстремізм і толерантність: з досвіду України та Німеччини» є результатом серії круглих столів «Інтеґрація культур і толерантність проти правого екстремізму: з досвіду України та Німеччини», організованих протягом 2007–2008 років Фондом ім. Фридриха Еберта та українськими партнерами.
214 переглядів

Пьотр Бурас, Ґергард Ґнаук.... Osteuropa, 2011, № 5–6

Юлія Бентя ・ Грудень 2011
Подвійне травнево-червневе число «Польська фабрика ідей. Европейський досвід» досліджує новітній европейський статус Польщі, для якої Европа – це насамперед її найближчий західний сусід Німеччина. Стосунки та взаємовпливи двох країн – предмет аналізу у переважній більшості вміщених матеріялів. Пьотр Бурас пише, що протягом десятиліть польський погляд на Німеччину був фаталістичним («Кінець фаталізму: Польща, Німеччина та інша Европа»).
242 переглядів

Жан Бодріяр. Фатальні стратегії

Дмитро Шевчук ・ Грудень 2011
Львів: Кальварія, 2010.
Книжку Жана Бодріяра можна проінтерпретувати як своєрідну діягностику культурної, соціяльної, політичної катастрофи сучасности. Це передусім катастрофа смислу. Хоча ми не маємо певности, чи ця катастрофа вже сталася, а чи лише чекає на нас.
374 переглядів

Сост. и ред. И. Прохорова, А. Дмитриев, И. Кукулин, М. Майофис. Антропология революции. Сборник статей по материалам XVI Банных чтений журнала «Новое литературное обозрение» (Москва, 27–29 марта 2008 года)

Олеся Найдюк ・ Листопад 2011
Москва: Новое литературное обозрение, 2009.
У березні 2008 року у Москві за ініціятиви редакції журналу «Новий літературний огляд» відбулася чергова щорічна конференція, так звані Банні читання (жартівлива назва, що походить від старого місця розташування редакції у Банному провулку, стала безперечною науковою «маркою якости»). Тема – «“Революція, дана нам у відчуттях”: антропологічні аспекти соціяльних і культурних трансформацій».
269 переглядів

Елена Трубина. Город в теории. Опыты осмысления пространства

Максим Карповець ・ Жовтень 2011
Москва: Новое литературное обозрение, 2011.
В останні роки у Східній Европі посилився інтерес до міської проблематики, заохочуваний не так навіть пізнавальними можливостями мало кому відомої в нас західної теорії урбанізму, як просто стрімким розвитком міст і швидкого набуття ними статусу мегаполісів. З огляду на це поява книжки професорки катедри соціяльної філософії Уральського університету Єлєни Трубіної «Місто в теорії: досвіди осмислення простору» – подія очікувана і втішна.
183 переглядів