Крейґ Калхун, Луї Альтюсер, Ольга Брюховецька.... Спільне. 2011, № 3

Максим Карповець ・ Жовтень 2011
Владні намагання підпорядкувати й повністю контролювати університет, школу та інші навчальні заклади змушують звернути увагу на політику освіти. Третій випуск журналу «Спільне» присвячено цьому питанню.
150 переглядів

Василь Черепанин, Анастасія Рябчук, Марина Шпікер.... Спільне. 2010, № 2

Максим Карповець ・ Жовтень 2011
Другий випуск журналу соціяльної критики має назву «Трансформації міського простору» і присвячено його топографії міста. Динаміка та зміна внутрішньої міської структури – чи не основний об’єкт сучасних теорій міста, тож упорядники не випадають із контексту. Загальний курс осмислення, подібно до класичних аналітиків міського простору, якими є Анрі Лєфевр і Мішель де Серто, лежить у річищі лівої критики, а тому питання протесту, політики, рівноправности і людської свободи має першочергове значення.
161 переглядів

Упорядники Фріц Олгоф, Дейв Монро. Їжа і філософія. Їжте, пийте і будьте щасливі

Максим Карповець ・ Жовтень 2011
Київ: Темпора, 2011.
Переклад з англійської Петра Таращука
Збірка статтей «Їжа і філософія» продовжує намічений попередніми виданнями («Вино і філософія», «Пиво і філософія»; див.: «Критика», 2011, ч. 3–4, с. 11) шлях осмислення буденности із філософської позиції або навпаки – осмислення філософських понять крізь призму повсякденних практик. Фриц Олгоф пропонує зіштовхнути у спільне поле аналізу їжу і філософію, дві, здавалося би, дуже віддалені між собою теми.
246 переглядів

Йенс Альберт, Ане Кристинен, Зузане Маркардт.... Osteuropa. 2010, № 10

Юлія Бентя ・ Серпень 2011
Цей випуск берлінського часопису трохи незвичайний, він не має чіткого тематичного стрижня. Назва його – «На аналіз», предметом аналізу є «Червоний шлам, портрет Росії, правий екстремізм».
137 переглядів

За редакції Сєрґея Ушакіна та Єлєни Трубіної . Травма: пункты

Тамара Злобіна ・ Серпень 2011
Москва: Новое литературное обозрение, 2009.
Сборник статей
Збірник за редакції Сєрґея Ушакіна та Єлєни Трубіної вмістив статті понад тридцяти авторів, що представляють різні дисципліни та різні країни. Виокремлюючи той чи той аспект поняття травми, вони звертаються до літературних наративів, автобіографій, психоаналізу, практики права, теорії пам’яті тощо. Предметом аналізу стають драматичні події, що залишили по собі травматичний досвід: Друга світова війна і ҐУЛАҐ, 11 вересня і теракт на Дубровці, Чорнобиль і Голокост, особисті травми важкого дитинства, висловлені у літературних творах, і поетика колективних травм, передана засобами кіна.
276 переглядів

Андрій Заєць, Сергій Горін, Максим Яременко.... Соціум. Випуск 9

Василь Кононенко ・ Серпень 2011
Київ: Інститут історії України НАН України, 2010.
Дев’ятий випуск альманаху соціяльної історії «Соціум» присвячено дослідженням соціяльних груп і соціяльної мобільности, історичної конфліктології та біографістики, історії уявлень та ідей.
220 переглядів

Редактори Павло Романов, Єлєна Ярська-Смірнова. Советская социальная политика. Cцены и действующие лица, 1940–1985

Віктор Крупина ・ Серпень 2011
Москва: ООО «Вариант», Центр социальной политики и гендерных исследований, 2008.
На тлі підвищеної кон’юнктурної уваги до соціяльних стандартів і ностальгійних згадок про «соціяльну» спрямованість державної політики в Совєтському Союзі, підживлюваних навальною комерціялізацією суспільних відносин, розглянути досвід совєтської соціяльної політики під науковим кутом зору було би дуже доречним. Центр соціяльної політики та ґендерних досліджень, видавши у Москві 2007 року збірку наукових статтей «Советская социальная политика 1920–1930-х годов: идеология и повседневность», невдовзі знову звернувся до цієї теми в інших хронологічних рамках.
158 переглядів

Т. В. Ларина. Категория вежливости и стиль коммуникации. Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций

Світлана Хутка ・ Квітень 2011
Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2009.
Книжку відкриває аналіз культури як стилетворчого чинника, що розгортається навколо вивчення культури в контексті комунікативних завдань, цінностей, особливостей невербальної комунікації, значення емоцій у культурі та мові, емоційність і емотивність у комунікації (зокрема, цікавими у цій частині є коротка нотатка про посмішку та сюжет про парадоксальність міжкультурного спілкування «стримані англійці vs емоційні росіяни»); питання національного характеру/національних стилів комунікації.
236 переглядів

Редактори Єлєна Ярська-Смірнова, Павєл Романов. Визуальная антропология: городские карты памяти

Дмитро Шевчук ・ Квітень 2011
Москва: Вариант; ЦСПГИ, 2009.
У книжці представлено нову царину соціяльного знання – міську візуальну антропологію. Загалом візуальну антропологію окреслюють як інтердисциплінарний підхід, що поєднує методологію культурології, філософії, соціології тощо, спрямований передусім на дослідження феномену візуального в культурі. Загальною темою збірника наукових праць є міський простір: його символічне освоєння, картографування міського середовища, способи сприйняття міських контекстів, вплив сучасної масової культури та соціяльної і культурної політики на вигляд міст.
140 переглядів

Автори-упорядники А. Ленчовська, К. Крейдерман, М. Грінберг. Полікультуріка. Як організувати виховання міжкультурної толерантності у школі та позашкільній діяльності

Андрій Газін ・ Квітень 2011
Київ: ТОВ «Майстерня книги», 2010.
«Полікультуріка» підсумовує восьмирічний досвід проведення дитячо-підліткового міжнаціонального табору «Джерела толерантности» і пропонує використовувати цей досвід у пришкільних таборах, під час проведення класних годин і виховних заходів. Автори навчально-методичного посібника взяли за мету надати педагогам методичну базу для виховання міжнаціональної толерантности, поваги до прав людини, протидії ксенофобії, формування активної громадянської позиції, поваги до історії свого та інших народів, поширення знань про національно-культурне та релігійне розмаїття України.
237 переглядів