Марія Маєрчик, Олена Боряк. Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальности на межі XIX–XX століть

Редакція Критики ・ Серпень 2018
Київ: Критика, 2018.
Упорядкування, підготування текстів, коментарі та покажчики Марії Маєрчик і Олени Боряк; вступна стаття Марії Маєрчик; I–VIII, 464 с., іл., комент., бібл., покажч. ISBN 978–966–2789–04–01
Книжка, яку впорядкували та прокоментували київські антропологині, дослідниці історії фольклору й етнографії Марія Маєрчик і Олена Боряк, покликана удоступнити українські, російські та єврейські фольклорні матеріяли, записані наприкінці XIX – на початку XX століття і згромаджені в архіві знаного археолога, етнографа й антрополога Федора Вовка (1847–1918). Їх науковець збирав для паризького багатомовного річника «Kρυπτάδια: Recueil de documents pour servir a l’etude: des traditions populaires», що виходив у 1883–1911 роках і спеціялізувався на публікації сороміцького фольклору народів світу.
584 переглядів

Анда Ротенберґ, Софія Бан, Ева Ковач та ін. Osteuropa. 2016, № 6–7. Sinnbild. Zur Zerstörung von Mensch und Gesellschaft

Ростислав Загорулько ・ Червень 2017
256 Seiten, 70 Abbildungen Preis: 20,00 €
У публікаціях четвертого розділу часопису розглянуто реалії сучасної України. Статтю історика Андрія Портнова присвячено питанню сприйняття Донбасу серед української інтеліґенції. Автор наголошує, що обговорення Донбасу між українців ніколи не було позбавлено стереотипів. Після анексії Криму та початку війни судження про Донбас стали гостріші.
494 переглядів

Ігор Померанцев. Homo eroticus

Олег Коцарев ・ Жовтень 2014
Київ: Дух і Літера, 2013.
Переклад з російської Діани Клочко, Олександра Бойченка
У коротесенькій передмові (небажання відволікати читача в Померанцева воістину шляхетне) автор задає приблизно таке motto: на відміну від більшости чоловіків-поетів, які вільніше почуваються в коханні з мовою та у високих і широких матеріях, він хоче звернутися до «дрібничок» кохання, зокрема й дрібничок психологічних.
446 переглядів

Іздрик, Сергій Скляренко, Ірена Карпа. Четвер. Проєкт №16: еМ & Жо

Редакція Критики ・ Грудень 2002
Автор вступного слова (і, вочевидь, упорядник, і, вочевидь, Іздрик), нарікаючи на втому від читання поданих у грубенькому (400 сторінок) випуску «Четверга» літературознавцям для аналізу, а читачам для споживання «проз», покликається на власну неосвіченість і не завдає собі клопоту докладніше з’ясувати формальні ознаки публікованих опусів. На тлі...
72 переглядів

Славой Жижек. Метастази насолоди. Шість нарисів про жінку й причинність

Редакція Критики ・ Січень 2001
Київ: Альтернативи, 2000.
Переклад з англійської Олександра Мокровольського
Книга відомого словенського психолога присвячена психоаналітичній ревізії елементів новочасної європейської цивілізації: від Геґеля до Габермаса, від Лакана до Лінча та від куртуазної любові до боснійської різанини.
122 переглядів

Мішель Фуко. Історія сексуальності. Том 2: Інструменти насолоди; Том 3: Плекання себе

Редакція Критики ・ Січень 2001
Харків: Око, 2000.
Переклад з французької І.Донченка
Наше завдання – якщо насмілимося вивчити секрети сексуальності, а згодом вислухати правдиві зізнання свого досвіду – зрозуміти співвідношення між плоттю та бажанням.
138 переглядів

Співрозмовник галицьких сфінксів

Ігор Пізнюк ・ Жовтень 2000

Романтичну ідеалізацію, найбільше властиву цьому пластові творів Захер-Мазоха, подекуди заміщають намагання вкласти в уста своїх героїв філософські роздуми. Ці...

43 переглядів

Де(Кон)струкції на тлі Чоловічого Тексту

Тамара Гундорова ・ Вересень 1999

Аванґардистський експеримент Тарнавського – це виклик іще не написаному (а може, вже написаному?!) «жіночому» текстові. Серед шести «чоловічих» текстів...

243 переглядів

Чоловіча інфантильність, безсумнівно, веде за собою чоловічу слабкість. Недаремно герой роману ідентифікується із хворим птахом, який пурхає по світу й не може...

159 переглядів

Мишель Фуко. Забота о себе. История сексуальности-ІІІ

Редакція Критики ・ Грудень 1998
Київ: Дух і Літера; Ґрунт; Москва: Рефл-бук 1998
«Історія сексуальності» французького філософа та культуролога Мішеля Фуко (1926–1984) – цикл досліджень, присвячених генеалогії етики й аналізові різних «технік себе» в давнину, середньовіччя й за новітніх часів, а також питанню про підстави християнського погляду на проблеми особи, статі й сексуальності. Друкується в російському перекладі...
251 переглядів