Німці. Кебаби. Чорний

Альгерд Бахаревіч ・ Червень 2017

Кебаб’ярня «Бешикташ» на нашій французько-арабсько-пакистансько-банґладесько-білоруській вулиці — це, звісна річ, турецьке місце. Чи не єдине тут, Париж не...

860 переглядів

Світлана Алексієвич. Останні свідки. Соло для дитячого голосу

Володимир Шелухін ・ Червень 2017
Київ: Дух і Літера, 2016.
Переклад з російської Лесі Лисенко – 368 c. – ISBN 978-966-378-472-4
Книжку сповнено дражливими, травматичними спогадами про повсякдення війни: виживання, окупацію, евакуацію, очікування, розлуку та повернення, що нерідко поєднуються з глибоко суґестивними пасажами про вияви людської стійкости і гідности. Авторка вірила, що надання голосу найменшим забезпечить вихід за межі ідеологічних кліше в тлумаченні воєнного часу.
866 переглядів

Вера Бурлак. Дзеці і здані

В'ячеслав Левицький ・ Червень 2017
Мінск: Галіяфы, 2012.
Ідеться здебільшого про дітей і привидів. Але мисткиня не обмежується мітологічними ідеями про дитину — медіюма між дійсностями. Малюки та юнаки в доробку Бурлак спілкуються з потойбічними істотами («Вершы непрыгожай дзяўчынкі», «Накцюрн») чи самі є примарами («10 немаўлят»). Водночас кожен із таких привидів постає напрочуд реальним.
495 переглядів

Аксана Бязлепкіна. 100 слоў пра сучасную беларускую літаратуру

В'ячеслав Левицький ・ Січень 2014
Мінск: Лімарыус, 2012.
Дослідники вже узагальнювали інформацію про новітнє письменство Білорусі, але тематичних довідників донедавна все-таки бракувало. Книжка Аксани Бязлєпкіної не лише заповнює прогалину, а й показує, наскільки динамічно теоретик може осмислювати сучасне йому мистецтво. Згідно з передмовою, авторка-упорядниця прагнула відтворити уявлення, поширені в критиці й літературознавстві. Невипадково підстатейна бібліографія позначена ретельністю в опрацюванні збірників, дисертацій і маґістерських студій. Реєстр словника охоплює як матеріяли різної тематики так і гасла-персоналії.
1127 переглядів

Андрэй Хадановіч. Дэжа вю: перавыбранае

В'ячеслав Левицький ・ Січень 2014
Мінск: Андрэй Хадановіч, 2013.
Всі ці твори (і ранні наспівні, й нинішні – говірні, слемівські) Андрей Хадановіч уже публікував, хоч і не під однією обкладинкою. В новому виданні шість його книжок 2003–2010 років постають у ретроспективному ракурсі. Але чіткий хронологічний принцип упорядкування не применшує актуальности відомих образів. Навпаки, від збірки до збірки дедалі повніше розкривається дар білоруського поета сполучати різні типи емоційности.
882 переглядів

Там, за дротом, було все, чим ми дорожили: празькі краєвиди Кафки, ірландські вежі Джойса та Єйтса, ніколи не бачені узбережжя Сени, по яких ходили милі привиди...

272 переглядів

Андрей Хаданович. Листи з-під ковдри

・ Лютий 2003
Київ: Факт, 2002.
Андрей Хаданович, каже про нього автор передмови до цієї поетичної збірочки Юрій Андрухович, – «самодостатній герой, один з ключових персонажів того чудового середовища, котре на тлі всіх специфічно вітчизняних умовин творить сучасну міську білоруську білоруськомовну культуру».
435 переглядів

Молитва за майбутнє

Володимир Кулик ・ Липень 1998

Світлана Алексієвич. Чорнобиль: хроніка майбутнього. / Переклад і післямова Оксани Забужко. – Київ: Факт, 1998.

74 переглядів

Продавці повітря

Андрей Хадановіч ・ Березень 2006

Білоруси – нація поетів виразно повітряної стихії. Кидання слів на вітер, гонитва за вітром й інші марноти марнот давно у нас стали якщо не національним спортом...

252 переглядів