Анастасія Фітісова, Микола Рябчук, Володимир Шелухін та ін. Своє. 2015, Випуск 4: Соціологія за межами університету

Юлія Ємець-Доброносова ・ Червень 2017
У розмові з Миколою Рябчуком постають питання підміни аналітики масовим дискурсом, стилістики українських і західних наукових праць, відірваности української гуманітарної науки від світової. В інтерв’ю з Іриною Раєцькою та Наталею Колоденко порушено тему побудови кар’єри в маркетинґу.
388 переглядів

Український політичний режим є переважно неопатримоніяльним: йому притаманні відсутність чіткого розподілу соціюму на публічну та приватну царини і схильність...

2058 переглядів

Форпости і мости гуманітаристики

Юлія Ємець-Доброносова ・ Листопад 2014

Патетичні заяви про необхідність гуманізувати науку, що ґрунтуються на беззаперечності кількасотлітніх спрямувань гуманітаристики, часом скидаються на картонні...

985 переглядів

Не наукові досягнення й академічні чесноти рухають нині кар’єру в пострадянському університеті, а сприятливі соціяльні зв’язки, лояльність до інституції, часто...

1864 переглядів

Олег Марущенко, Ольга Плахотнік. Гендерні шкільні історії

Тамара Марценюк ・ Липень 2013
Харків: Монограф, 2012.
На прикладі «диференціяльної соціялізації» продемонстровано, як діти засвоюють ґендерно полярні соціяльні ролі. Школу також вивчено як організаційно-нормативну структуру зі своїми простором, ідеологією, системою виховних заходів, ритуалів, свят.
478 переглядів

Історія «своя» й історія «чужа»

Леонід Зашкільняк ・ Жовтень 2009

Згідно з сьогоднішніми уявленнями науковців про людське пізнання, історичне знання є не інформацією про об’єктивний характер міжлюдських узаємин, а суб’єктивними...

677 переглядів

Анатолій Подольський. Уроки минулого. Історія Голокосту в Україні

Богдана Козаченко ・ Жовтень 2009
Київ: Зовнішторгвидав України, 2009.
У школах західноевропейських країн викладання основ толерантности давно не сприймають як інноваційну навчальну дисципліну. Анатолій Подолинський пропонує запровадити подібні уроки й в українських закладах освіти.
855 переглядів

Канонічна історія стереотипного сусіда

Леонід Зашкільняк ・ Березень 2006

Так уже склалося, що впродовж двох останніх століть українські історіографи були змушені вести непримиренну «війну пер» за формування самостійної версії(й)...

380 переглядів

Інтелектуал – досі незвичний, а тому надзвичайно симптоматичний термін. В Европі ХХ століття інтелектуалами називали спільноту, яка складалася з університетських...

193 переглядів

Оксана Криворучко. Тематичні розробки уроків з української літератури. 7 клас

Редакція Критики ・ Вересень 2002
Київ: Освіта, 2002.
Тематичні розробки уроків з української літератури доповнюють і поглиблюють матеріял, поданий у підручнику В.Цимбалюка для 7 класу. У посібнику представлено різні типи уроків: дослідження, диспут, лекція з елементами бесіди, семінар, гра, конкурс, такі прийоми, як учнівські взаємоопитування і взаємоперевірка, виступи школярів. Автор пропонує схеми...
56 переглядів