Карл Еміль Францоз. Ucrainica. Культурологічні нариси

Інна Корнелюк ・ Грудень 2012
Чернівці: Книги – ХХІ, 2010.
Упорядкування, переклад з німецької, передмова й коментар Петра Рихла
Німецькомовний письменник, культуролог-просвітник Карл Еміль Францоз (1848–1904) родом із Галичини, де його ім’я нині мало кому про щось каже. Проблема напевно знов та сама: в цій країні не читають.
435 переглядів

Про наше і не наше. Відповідь Дмитрові Горбачову

Григорій Грабович ・ Листопад 2012

Допис пана Дмитра Горбачова читав, як завжди, зацікавлено, і доцінюю як його загальний патос (що потребуємо ширшого погляду на явища і більшого залучення), так і...

437 переглядів

Маленька драма про Дашкевича у трьох діях

Марта Богачевська-Хомяк ・ Жовтень 2012

Не всі вважають Ярослава Дашкевича контроверсійною постаттю, гідною посмертної уваги, але всі, хто його знали, погодяться, що він безперечно був дуже складною...

1319 переглядів

Анатолій Лащенко. З історії київської хорової школи

Юлія Бентя ・ Серпень 2012
Київ: Музична Україна, 2007.
Побіжно минаючи VI–XIX століття, від 32-ї сторінки Анатолій Лащенко вибудовує детальну хроніку хорового мистецтва Києва XX століття. Треба чесно визнати: у назві книжки бракує цього важливого для читача часового орієнтиру, а отже – точного окреслення професійної спеціялізації автора, який навряд чи міг змагатися з найкращими вітчизняними знавцями музичних ділянок медієвістики, літургіки, барока тощо.
529 переглядів

Андрій Бовгиря (підготовка до друку, вступна стаття). Короткий опис Малоросії (1340–1776)

Василь Кононенко ・ Серпень 2012
Київ: Видавничий дім «Стилос», 2012.
Історичне джерело, що має назву «Короткий опис Малоросії», відбиває цікаві особливості інтелектуального життя еліти Гетьманщини. З одного боку, воно вміщується в явище історичної леґітимації особливого статусу української еліти та її автономії у складі Московської держави та Російської імперії після «нещасливого шведського року».
514 переглядів

Наталія Ханенко-Фрізен. Інший світ або етнічність у дії. Канадська українськість кінця двадцятого століття

Марія Маєрчик ・ Серпень 2012
Київ: Смолоскип, 2011.
Авторка стартує зі знайомого й часто обговорюваного питання: що таке етнічність, зокрема «українськість», у чому вона полягає, як зберігається. Матеріялом для монографії стали повсякденні практики і свята української діяспорної громади маленького містечка Мандери в Західній Канаді, що їх авторка досліджує впродовж п’яти років.
464 переглядів

Юрій Винничук (упорядник). Сороміцькі оповідки

Дмитро Полячок ・ Червень 2012
Львів: Літературна агенція «Піраміда», 2008.
Можливо, націонал-моралістів ця книжка обурює. Решті читачів ця збірка українських народних оповідок, що їх якісно і стильно видала літературна аґенція «Піраміда», не може не сподобатися. Вона цікава та цінна. Цінна передусім для фольклористів, етнографів, філологів, сексологів, психологів, культурологів.
500 переглядів

Лариса Левчук. Українська естетика: традиції та сучасний стан

Дмитро Шевчук ・ Квітень 2012
Київ: «МАКЛАУТ», 2011.
Авторка зосереджується зокрема на проблемах національної ідентифікації аванґардистів, осмислення творчо-спонукального експерименту, виокремлює основні ідеї та модифікації українського аванґардизму. В контексті розвитку української естетики початку XX століття дослідниця детально аналізує естетичну концепцію Казимира Малевича, зауважуючи, що в його праці «Естетика» ми не знайдемо естетичного аналізу мистецтва, але цінна вона передусім тим, що демонструє спробу практика й учасника мистецького життя зрозуміти актуальні феномени вітчизняного та европейського мистецтва.
614 переглядів

Святослав Юсов. Історик Володимир Голобуцький (1903–1993): Життя, наукова і педагогічна діяльність

Олена Рядно ・ Березень 2012
Київ: Інститут історії України НАН України, 2011.
Володимир Голобуцький досліджував хоч і дозволену, та водночас суворо контрольовану ідеологічно тематику: у 1950–1980-х роках він був одним із провідних українських радянських істориків козацтва. Описуючи його науковий доробок, Юсов наголошує особливе значення трьох монографічних праць: «Черноморское казачество» (1956), «Економічна історія Української РСР. Дожовтневий період» (1970), «Запорожское казачество» (1957; істотно виправлене, звільнене від радянських ідеологічних кліше й перекладене українською видання цієї книжки з’явилося 1994 року).
420 переглядів

Ірина Макарик. Перетворення Шекспіра. Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років

Юлія Бентя ・ Березень 2012
Київ: Ніка-Центр, 2010.
Розшукуючи років двадцять тому матеріяли про львівську виставу 1943 року за Шекспіровим «Гамлетом», канадська шекспірознавиця українського походження Ірина Макарик натрапила на кілька згадок про Леся Курбаса (1887–1937). Страшенно збентежена тим, що про цього, як неважко було здогадатися, видатного режисера зовсім нічого не знали на Заході, вона взялася виправляти цю кричущу несправедливість.
552 переглядів