Сергій Плохій. Царі та козаки. Загадки української ікони

Редакція Критики ・ Грудень 2018
Київ: Критика, 2018.
160 с., I–VIII іл. вкл., бібл., покажчик. ISBN 978–966–2789–08–09
Книжка відомого історика, директора Українського наукового інституту Гарвардського університету професора Сергія Плохія «Tsars and Cossacks: A Study in Iconography» (Harvard University Press, 2002), присвячена соціяльним, політичним і культурним контекстам козацької іконографії останньої третини XVII — першої половини XVIII століття, потрапила до українського читача за 16 років після виходу в світ англійською, втім, видання у перекладі було суттєво перероблено й доповнено, до того ж воно містить істотно оновлену джерельну базу і набагато ширший ілюстративний ряд.
3251 переглядів

Юрій Мицик (упор.). Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. Том 3 (1652–1654 рр.)

Василь Кононенко ・ Серпень 2018
Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Інститут історії України НАН України, Канадський інститут українських студій, 2014.
Великий масив насамперед польськомовних документів за 1652–1654 роки проливає світло на події в історії Гетьманщини, які призвели до занепаду Речі Посполитої та посилення Московської держави. До фоліянта увійшли тексти з архівів Варшави, Кракова, Вроцлава, Львова, Києва, Москви, Мінська та Дніпра. Значна їх частина у цьому томі, як і в попередніх...
501 переглядів

Юрій Мицик (упор.). Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. Том 4 (1655–1658 рр.)

Василь Кононенко ・ Серпень 2018
Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Інститут історії України НАН України, Канадський інститут українських студій, 2015.
Видання завершує чотиритомовий проєкт публікації джерел про Хмельниччину. Воно висвітлює роки української революції середини XVII століття й актуалізує вивчення низки малодосліджених наукових проблем не лише української та польської історії, а й минувшини всього сходу Европи. Уміщені в томі свідчення стосуються передусім трьох останніх років...
511 переглядів

У Київській митрополії на вигнання бісів з одержимих уперше натрапляємо в Києво-Печерському патерику — приміром, в оповіді про Лаврентія Затворника, з яким демон...

8738 переглядів

Генрик Літвін. З народу руського. Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини (1569–1648)

Андрій Блануца ・ Вересень 2016
Київ: Дух і Літера , 2016.
Переклад з польської Лесі Лисенко
Книжка Генрика Літвіна, який нині обіймає посаду Надзвичайного і Повноважного посла Республіки Польща в Україні, подає підсумкові напрацювання автора щодо історії руської шляхти в Речі Посполитій від часів інкорпорації до неї Київського, Волинського та Брацлавського воєводств у 1569 році і до початку Національної революції 1648 року (за Літвіном — Національно-визвольної війни).
1351 переглядів

Тімоті Снайдер. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569–1999

Дмитро Шевчук ・ Грудень 2014
Київ: Дух і Літера, 2012.
Переклад із англійської Антона Котенка, Олександра Надтоки
Тимоті Снайдер аналізує політичні, соціяльні та культурні процеси на просторах колишньої Речі Посполитої, що спричинилися до утворення однієї ранньомодерної нації на основі чотирьох модерних: польської, української, литовської та білоруської. Автор пропонує своєрідну історичну подорож від уявлень про націю, сформованих у ранньомодерній Речі Посполитій (1569–1795), в імперіях ХІХ століття, що її розділили (1795–1918), до становлення національних ідей у незалежних державах і совєтських республіках (1918–1939).
1800 переглядів

Довкола «корану»

Микола Рябчук ・ Серпень 2014

Репресивна політика щодо національних меншин, переслідування їхніх активістів і ліквідування інституцій характерні для більшости авторитарних режимів, які...

1892 переглядів

Лариса Довга, Наталя Яковенко. Україна XVII століття. Суспільство, філософія, культура.

・ Квітень 2006
Київ: Критика, 2005.
Збірник наукових праць на пошану пам'яті професора Валерії Михайлівни Нічик. 584 с.
Доктор філософських наук, професор Валерія Михайлівна Нічик усе своє наукове життя присвятила дослідженню філософської спадщини професорів Києво-Могилянської академії XVII – початку XVIII століть. До збірника, виданого на пошану її пам’яті, вміщено статті науковців із різних галузей гуманітарних наук, яких єднає дослідницький інтерес до суспільного, наукового та культурного життя України ранньомодерного часу.
1868 переглядів

Andrzej Gil. Dekret prezydenta Leonida Kuczmy о obchodach 350 rocznicy Kozackiej Rady Perejasławskiej 1654 r. і jego znaczenie dla wewnętrznej і zewnętrznej sytuacji Ukrainy

Редакція Критики ・ Травень 2003
Lublin: 2003.
Невелика, 60-сторінкова книжка польського історика Анджея Ґіля під назвою «Указ президента Леоніда Кучми про відзначення 350-річчя Переяславської козацької ради 1654 року та його значення для внутрішньої та зовнішньої ситуації України» видана як перший том аналітичних записок люблінського Інституту Центрально-Східної Европи. Автор викладає суть...
35 переглядів

Ігор Лильо. Нариси з історії грецької громади Львова ХVІ–ХVІІ століть

Редакція Критики ・ Жовтень 2002
Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002.
Тема цієї розвідки, поза окремими винятками, є марґінальною для наукового світу і цілком невідомою суспільному загалові. Історія грецьких осередків на території Галичини, а також окремих їхніх представників, є малознаною. Попри нечисленні приклади неоелліністичних студій, котрі з’явилися в останні роки, у другій половині XX століття працю над...
78 переглядів