Валерій Шевчук (упор.). Короткі українські регіональні літописи

Володимир Шелухін ・ Квітень 2019
Київ: Кліо, 2016.
Малі літописи та реєстрові хроніки нерідко мають виразну реґіональну прив’язку, що дає змогу уточнювати перебіг історичних подій на локальному рівні, а отже, може підвищити достовірність досліджень при порівняльному аналізі джерел. Вони репрезентують ширший соціяльний контекст свого часу, позаяк авторами цих «неофіційних» документів є особи найрізноманітнішого походження, стану та поглядів: дрібні шляхтичі на службі у князів, біле і чорне духовенство, а також окремі впливові церковні ієрархи, козаки, міщани.
402 переглядів

Вступні ремарки, теоретичні засновки та сучасний стан проблеми

Після 1991 р. в країнах Східної Європи, котрі щойно здобули незалежність...

2614 переглядів

Ігор Ісіченко, Євген Джиджора, Дарія Сироїд. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: збірник наукових праць, випуск XIV

Ростислав Семків ・ Вересень 2005
Рівне: 2005.
Присвячений пам’яті Сергія Бабича збірник наукових праць, попри непретензійний вигляд і невеликий і наклад, вражає фаховістю вміщеного матеріялу. Збірник відкриває бібліографія Сергієвих праць, після якої вміщено розділи «Медієвістика» та «Питання теорії», в кожен із яких, окрім статтей, долучено окремі огляди та рецензії. Розділ «Медієвістика»...
81 переглядів

Тарас Салига, Олег Сидор. Слово благовісту. Українська релігійна поезія

Редакція Критики ・ Липень 1999
Львів: Світ, 1999.
Державне спеціалізоване видавництво «Світ» при Львівському університеті випустило в світ унікальну 780-сторінкову антологію української релігійної поезії від літератури Київської Русі та доби Бароко до творі в сучасних українських і діаспорних авторів. Упорядкував книжку й написав до неї ґрунтовну передмову відомий літературознавець, доктор...
231 переглядів