Весільна капуста

Василь Махно ・ Вересень 2014

Від зеленого кольору ріже в очах, а хребти гір прорізають густе, як масло, повітря і череда низьких хмар тягнеться аж до Чорногорії. Уже минуло два дні, відколи...

1596 переглядів

Богдана Матіяш. Твої улюблені пси та інші звірі

Ірина Шувалова ・ Березень 2014
Київ: Huss, 2011.
Матіяш – поет чесний, а отже, поет справжній – поет, що не порушує внутрішнього припису: писати лише «своє». Її кожен вірш – настільки «її», що встрягати у світоглядні суперечки тут видається безглуздям. Перегортаючи першу сторінку збірки поезій Богдани Матіяш «Твої улюблені пси та інші звірі», штовхаєш рукою хвіртку – і потрапляєш в особливий простір: у сад, де «все що довкола дуже гарне і навіть із кожним днем усе гарніше». Ми не знаємо, чи знайома нам ця місцина. Ми не певні, чи ми тут бували. Лишається тільки увійти до саду...
1884 переглядів

Володимир Моренець, Іван Лисий, Людмила Архипова, Володимир Єрмоленко , Вадим Менжулін, Людмила Кісельова , Віра Агеєва, Максим Карповець, Ростислав Семків, Ірина Бондаревська. Людина в часі

Дмитро Шевчук ・ Березень 2014
Філософські аспекти української літератури XX–XXI ст.
Колективна монографія «Людина в часі» представляє перші результати науково-дослідницького гуманітарного проєкту, розпочатого в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», і здійснюваної там-таки докторської (PhD) програми «Філософія літератури». В роботі застосовано міждисциплінарний підхід до сучасної української літератури, що передбачає поєднання методів філософії та літературознавства.
1225 переглядів

Жан-Марі К’юбільє. Порногламур

Анастасія Нечипоренко ・ Березень 2014
Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2009.
Книжка українського теоретика культури, що ховається під псевдонімом Жан-Марі К’юбільє, заслуговує подвійної уваги: як спроба критики постмодернізму і як симптом сучасної культури. Зосередившись на двох визначальних чинниках культури XXI століття – «порно» і «ґламурі», автор дає історичну ретроспективу їх формування й описує особливості сучасного функціонування. На його думку, сьогодні це два дзеркально відображених полюси, навколо котрих групуються силові лінії сучасного живого творчого процесу, а отже, народжується новий стиль: порноґламур.
2026 переглядів

Роксана Харчук. Сучасна українська проза. Постмодерний період

Альона Артюх ・ Березень 2014
Київ: ВЦ «Академія», 2008.
Широкий аналітичний зріз, представлений в книзі має прояснити для читача загальну картину як стану дослідження постмодернізму у вітчизняному літературознавстві, так і особливості сприйняття наукою цього нового для неї явища. Авторка окреслює період 1990–2000-х років в українській літературі як постмодерний, однак вона уникає спокуси ділити авторів на постмодерністів і непостмодерністів (або, що навіть небезпечніше, брати до уваги лише приналежність до постмодерного стилю), позаяк, очевидно, має на меті показати саме механізми впливу постмодернізму як «духу часу» на індивідуальний стиль кожного
13159 переглядів

Анатолій Дністровий. Хроніка друкарської машинки

Олег Коцарев ・ Березень 2014
Луцьк: Твердиня, 2009.
Збірка віршів Анатолія Дністрового є таким собі вибраним 1993–2001 років – написаним, каже автор, у докомп’ютерну добу і друкованим на машинці «Optima». Поезія Дністрового не відбиває (з тією чи іншою мірою викривлено-дзеркальности) або якось по-іншому ретранслює назовні картинки, дійсність, думки, а навпаки, поглинає їх, закодовує, забирає із зовнішнього світу. Отже, і читач мусить бути відповідно налаштований: зануритися, розгадувати, дешифровувати...
1017 переглядів

Іван Рябчій. Макабр

Юлія Ємець-Доброносова ・ Січень 2014
Київ: Ярославів Вал, 2013.
Історії життя зі збірки «Макабр», сповнені різних варіянтів самотности, туги, усамітнення та химерних зустрічей, у буденному контексті можуть здатися історіями, яких довкола тисячі. Дуже часто автор використовує своєрідну тактику віддалення / наближення до оповіді, ситуацій, певних Я. Іван Рябчій випробовує різні варіянти – від конструктивного віддалення до щоденникового наближення до оповідача.
1593 переглядів

Григорій Грабович, Олесь Федорук, Тарас Шевченко. Факсимільна публікація першодруку Шевченкової поеми «Гайдамаки» (1841)

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2013.
Три книги, з яких складається видання: факсиміле «Гайдамаків» 1841 року, монографія професора Григорія Грабовича «Шевченкові “Гайдамаки”: Поема і критика» та праця Олеся Федорука «Перше видання Шевченкових “Гайдамаків”: Історія книжки».
Факсимільне видання «Гайдамаків» відтворює першодрук із граничною точністю: кількість сторінок, їх розмір, ґатунок паперу і, найважливіше, текст. Розвідка-інтерпретація з пера проф. Грабовича по-новому й у глобальному контексті осмислює як рецепцію твору, так і його форму та зміст, а також роль поеми у становленні Шевченка як національного поета. У щедро ілюстрованому дослідженні-коментарі Олеся Федорука переглянуто та узагальнено друковані й архівні джерела, пов’язані з історією написання, виходу в світ і поширення поеми. У додатку вміщено критично вивірений текст першого видання «Гайдамаків»
6853 переглядів

Василь Махно. Котилася торба

・ Листопад 2013
Київ: Критика, 2011.
368 с.
Український поет, есеїст і перекладач Василь Махно народився на Поділлі, зростав у Галичині та Східній Україні, а нині живе в США і подорожує світом, відвідуючи літературні фестивалі від Індії до Австрії та від Колумбії до Ірландії. В його новій прозовій книжці «Котилася торба» деякі есеї є спробою осмислити окремі топоси світового культурного ландшафту, уособлювані іменами Ґертруди Стайн і Езри Павнда, Федерико Ґарсії Льорки та Джона Ешбері, Вітольда Ґомбровіча й Іосіфа Бродського, Богдана Задури й Ісаака Башевіса Зинґера та ще багатьох інших світових літераторів.
1956 переглядів

Микола Рябчук. Попереднє життя. Збірка есеїв

Віталій Пономарьов ・ Жовтень 2013
Київ: Нора-Друк, 2013.
Олександр Бойченко у стислому передньому слові (радше розлогому епіграфі) до збірки зізнається: вона зміцнює його серце. Справді, Рябчукові медитації добре впливають на свідомість, і важкий понеділок легшає, якщо ввечері прочитати на сайті «ГПУ» його колонку.
541 переглядів