Марина Брацило, Олег Романенко, Аліна Борщова. Березіль

Редакція Критики ・ Жовтень 2003
2003, ч. 7 –8 У цьому номері «Березоля» чимало місця надано художнім творам. Зокрема, опубліковано поетичні добірки молодих авторів: Марини Брацило, Олега Романенка, Аліни Борщової, повість «Море» Романа Іваничука, два оповідання Євгенії Кононенко, новели Галини Паламарчук та оповідання Тодося Осьмачки «Психічна розрядка». Роман Левін пише про «...
48 переглядів

Колізії повернення поета

Елеонора Соловей ・ Жовтень 2003

Володимир Свідзинський. Живуща вода. Поезії (Вибрані твори). – Київ: ВАТ «Видавництво “Київська правда”», 2002.

50 переглядів

Максим Стріха. Данте й українська література: досвід рецепції на тлі «запізнілого націєтворення»

Редакція Критики ・ Вересень 2003
Київ: Критика, 2003.
Письменник, перекладач, доктор фізико-математичних наук Максим Стріха розглядає феномен рецепції постаті й творчости Данте Аліґ’єрі в українській літературі й ширше – в українській культурі від XVIII століття й до нашого часу. З огляду на власну тезу, що «історія рецепції Данте в українській літературі (та й українській культурі назагал) пов’язана...
63 переглядів

Ієремія Айзеншток. Автобіографія. Вибрані листи (1910-і – 1920-і роки)

Редакція Критики ・ Вересень 2003
Київ: Критика, 2003.
Наукова й організаційна діяльність відомого історика літератури Ієремії Айзенштока (1900–1980) залишила помітний слід в історії українського академічного літературознавства XX століття. З його ім’ям пов’язано переосмислення феномена «котляревщини» в українському письменстві 1800-х – 1830-х років, нове прочитання спадщини українських письменників-...
38 переглядів

Борис Яценко, Євген Нахлік, Олена Ткаченко. Слово і час, 2003, № 7

Редакція Критики ・ Вересень 2003
У липневому числі «СіЧі» Борис Яценко, полемізуючи з надрукованими у «Критиці» статтями Едварда Кінана та Григорія Грабовича, обстоює автентичність «Слова о полку Ігоревім». Його докази зводяться в основному до трьох тез: а) ремінісценції зі «Слова» наявні не лише в «Задонщині», але й у давніших пам’ятках; б) історичні події, описані у «Слові»,...
46 переглядів

Олекса Мишанич, Валентина Федонюк, Валентина Гончар. Слово і час, 2003, № 4, 5, 6

Редакція Критики ・ Серпень 2003
2003, № 4 У квітневому числі «СіЧі» триває так зване обговорення так званої нової академічної історії літератури, яке дедалі більше скидається на розмову сліпого з глухим: периферійні аматори літературознавства, які жодних історій літератури ніколи не писали й не писатимуть, «учать жити» працівників академічного Інституту літератури, які ці...
26 переглядів

Вячеслав Чорновіл. Твори у 10 томах. Том 1: Літературознавство. Критика. Журналістика

Редакція Критики ・ Червень 2003
Київ: Смолоскип, 2002.
Упорядники зібрання творів Вячеслава Чорновола (Валентина Чорновіл, Михайлина Коцюбинська та інші) ставлять перед собою завдання якнайширше подати його творчу спадщину – не тільки відомі праці, що виходили різними мовами в різний час, а й маловідомий доробок (зокрема як літературознавця), публіцистику, листування.
334 переглядів

Часописання літературного процесу

Василь Костюк ・ Травень 2003

Цей огляд, звичайно, не має на меті охопити все, що з’явилося минулого року в обширі літературних явищ, затиснених у межі більш-менш реґулярних часописів, а лише...

41 переглядів

Час читати ретро

Ростислав Семків ・ Травень 2003

Дотепер у свідомості більшости літературного люду сидить стереотип, до якого нашим европейським та російським сусідам, схоже, зовсім байдуже: писати багато і...

36 переглядів

Олеся Бріцина, Іван Денисюк, Сидір Кіраль. Слово і час, 2003, № 1

Редакція Критики ・ Березень 2003
У першому цьогорічному числі «СіЧі» привертають увагу дві публікації, що перебувають на межі літературознавства та фольклористики: стаття Олесі Бріциної про специфіку фольклорної текстології в зіставленні з літературною та розвідка Івана Денисюка про маловідомі релікти лицарсько-дружинної поезії у фольклорних текстах волинського-поліського ареалу...
14 переглядів