Наталія Ботвина. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. Навчальний посібник

Редакція Критики ・ Грудень 1998
Київ: АртЕк, 1998.
Посібник створено з метою навчити студентів вищих навчальних закладів роботі зі спеціальними текстами. Теоретичний матеріал ґрунтується на усталених в українській філології відомостях про особливості наукового та офіційно-ділового стилів. Практичні завдання згруповано в такій послідовності, щоб сприяти розвиткові вмінь і навичок роботи з текстами...
426 переглядів

Про мовні конфлікти в супермаркетах

Я категорично не згоден із тими, хто вважає причиною мовних конфліктів у супермаркетах намагання покупців домогтися від продавців і касирів обслуговування українською мовою. Навпаки, причиною є вперте небажання працівників, а головне, менеджерів і власників торговельних закладів зважати на небажання дедалі більшої кількості громадян терпіти мовну дискримінацію.
Володимир Кулик30 січня 2017

Про мовні зразки й приклад Квебеку

Мовна ситуцація в Квебеку виглядає подібною до нашої за головною ознакою: носії французької становлять переважну більшість населення, але носії англійської традиційно панували в містах і, отже, в економіці, тому франкофони вивчали й уживали англійську набагато частіше, ніж англофони французьку.
Володимир Кулик28 січня 2017

Збіги у розбіжностях

Лукаш Ясіна ・ Серпень 2014

Польські інтеліґенти, під впливом ідей Єжи Ґедройця та Богдана Осадчука, прагнули досягти зближення між нашими націями. Його символом була участь поляків у...

1389 переглядів

Юрій Шевельов. Вибрані праці. Книга І: Мовознавство

Валентина Поліщук ・ Грудень 2010
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008.
Упорядник Лариса Масенко
У першій книзі «Вибраних праць» Юрія Шевельова подано доробок у тій галузі, яку Шевельов уважав своєю стихією, улюбленою справою: мовознавчі праці. Постійно борючися з обмеженою присутністю україністики в західній славістиці, він невтомно розширював горизонти українського мовознавства та виводив його на світовий рівень. Дещо оминувши славістичне надбання лінґвіста загалом, видавці закцентували увагу суто на тому, що стосується безпосередньо нашого, українського.
1493 переглядів

Юрій Шевельов. Історична фонологія української мови

Редакція Критики ・ Травень 2003
Харків: Акта, 2002.
Найліпшим пошануванням пам’яті померлого рік тому видатного мовознавця Юрія Шевельова стало видання українського перекладу його фундаментальної праці «А Historical Phonology of the Ukrainian Language», вперше опублікованої 1979 року в Гайдельберзі. Дослідження, яке за глибиною і докладністю наукового аналізу, зрештою, просто за обсягом (книга має...
170 переглядів

Юрій Шерех. Поза книжками і з книжок

Редакція Критики ・ Березень 1999
Київ: Час, 1998.
У книжці Юрія Шереха подано праці з мовознавства, мистецтвознавчі есеї, літературно-критичні статті про Шевченка, В.Домонтовича (Віктора Петрова), Леся Курбаса, художників Гніздовського та Курилика, про мову Сковороди, окремі розділи з монографії «Українська мова в першій половині XX ст.».
273 переглядів