Святослав Караванський. Пошук українського слова, або боротьба за національне «я»

Редакція Критики ・ Квітень 2001
Київ: Видавничий центр Академія, 2001.
Кожна наступна його мовознавча книжка, окрім наснаженої і загалом уже набридливої викривальної риторики (яку, зрештою, можна – і треба – випускати бодай при читанні, якщо цього не зроблено при редаґуванні), завжди містить конкретні пропозиції щодо українського слововжитку.
56 переглядів

В.М.Русанівський. Історія української літературної мови

Редакція Критики ・ Квітень 2001
Київ: АртЕк, 2001.
Якою була перша українсько-руська літературна мова? Звідки вона прийшла? Які були в ній стилі і яка була між ними відмінність?
75 переглядів

Ортографія може мати більшу самостійність од живого мовлення, оскільки спирається не на самий фонетичний принцип, але ще на логічну необхідність своїх заходів (...

26 переглядів

Леся Ставицька. Естетика слова в українській поезії 10–30-х рр. XX ст.

Редакція Критики ・ Січень 2001
Київ: Правда Ярославичів, 2000.
У цілком новаційній за методом і залученим матеріалом монографії молодого київського лінґвіста і лексикографа, доктора філології Лесі Ставицької висвітлюються лінґвофілософські та лінґвоестетичні аспекти теорії поетичної мови, особливості еволюції образного словника української поезії 10–30-х років XX століття.
32 переглядів

Суржик: правила утворення безладу

Майкл Флаєр ・ Червень 2000

23 серпня 1994 року державне українське радіо, яке змінило було радянську модель оголошення часу («У Києві вісім годин»), знову до неї повернулося. Це викликало...

54 переглядів

Леонід Сотник, Галина Левицька, Євген Марчук, Віктор Регульський, Юрій Саєнко, Маріанна Ґерольд, Михайло Требін, Степан Вовканич, Освальд Шпенґлер. Універсум. 1999, 7–8

Редакція Критики ・ Жовтень 1999
Липнево-серпневе число львівського двомісячника «Універсум» відкривається статтею політолога Леоніда Сотника «Україна: ерзац-держава чи суспільство марґіналів?». Йому ж належить ще одна публіцистична стаття номера: «Хочеш мати раба – забери в нього мову». Цю саму тему розвиває журналіст Галина Левицька в статті «Чия мова, того й влада»...
103 переглядів

Олександр Пономарів. Культура слова. Мовностилістичні поради

Редакція Критики ・ Жовтень 1999
Київ: Либідь, 1999.
У посібнику даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосових та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора ґрунтуються на мовному досвіді українського народу, відбитому в творах класичного та сучасного письменства.
196 переглядів

О.П.Блик. Українська мова. Частини І–ІІ

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Київ: Четверта хвиля, 1997.
В першій частині підручника подаються теоретичні відомості з фонетики, орфографії, будови слова, словотвору, морфології сучасної української літературної мови, висвітлюються різні аспекти формування фонетичних, орфографічних, словотворчих, граматичних умінь і навичок, шляхи піднесення культури усного та писемного мовлення. Для ефективного...
61 переглядів

Лариса Масенко. Мова і політика

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Київ: Соняшник, 1999.
Відомий мовознавець розглядає проблеми стану й функціонування української мови у двомовному соціумі, аналізує наслідки тривалого процесу русифікації в історичному, політичному та соціальному аспектах.
113 переглядів

Євген Наконечний. Украдене їм’я. Чому русини стали українцями

Редакція Критики ・ Березень 1999
Львів: 1998.
Книжку присвячено проблемі функціонування українського та російського етнонімів у їхній історичній взаємодії та виникнення етноніма Україна.
146 переглядів