Олександр Пономарів. Культура слова. Мовностилістичні поради

Редакція Критики ・ Вересень 2001
Київ: Либідь, 2001.
В центрі уваги автора – найпоширеніші помилки та відступи від нормативного слововжитку, що їх припускаються мовці.
179 переглядів

А.П.Коваль. Спочатку було Слово. Крилаті вислови біблійного походження в українській мові

Редакція Критики ・ Вересень 2001
Київ: Либідь, 2001.
Фіксуються зміни у змісті й формі, які відбулися за час існування того чи того вислову в українській мові. Усі крилаті слова не тільки тлумачаться, а й ілюструються цитатами з творів давніших і сучасних українських письменників, щоб читач мав зразки вживання кожного з них.
170 переглядів

Правописне божевілля

Володимир Кулик ・ Травень 2001

Я не можу сказати напевне, чи хочу схвалення пропонованих правописних змін: підтримуючи прагнення позбутися наслідків радянського «зближення» та маючи особистий...

1037 переглядів

Журнал «Кур’єр Кривбасу» в ч.134 за цей рік надрукував статтю Андрія Окари «На захист російської мови». Російськомовні українці, стверджує автор, в основній...

137 переглядів

Святослав Караванський. Пошук українського слова, або боротьба за національне «я»

Редакція Критики ・ Квітень 2001
Київ: Видавничий центр Академія, 2001.
Кожна наступна його мовознавча книжка, окрім наснаженої і загалом уже набридливої викривальної риторики (яку, зрештою, можна – і треба – випускати бодай при читанні, якщо цього не зроблено при редаґуванні), завжди містить конкретні пропозиції щодо українського слововжитку.
185 переглядів

В.М.Русанівський. Історія української літературної мови

Редакція Критики ・ Квітень 2001
Київ: АртЕк, 2001.
Якою була перша українсько-руська літературна мова? Звідки вона прийшла? Які були в ній стилі і яка була між ними відмінність?
190 переглядів

Ортографія може мати більшу самостійність од живого мовлення, оскільки спирається не на самий фонетичний принцип, але ще на логічну необхідність своїх заходів (...

117 переглядів

Леся Ставицька. Естетика слова в українській поезії 10–30-х рр. XX ст.

Редакція Критики ・ Січень 2001
Київ: Правда Ярославичів, 2000.
У цілком новаційній за методом і залученим матеріалом монографії молодого київського лінґвіста і лексикографа, доктора філології Лесі Ставицької висвітлюються лінґвофілософські та лінґвоестетичні аспекти теорії поетичної мови, особливості еволюції образного словника української поезії 10–30-х років XX століття.
110 переглядів

Суржик: правила утворення безладу

Майкл Флаєр ・ Червень 2000

23 серпня 1994 року державне українське радіо, яке змінило було радянську модель оголошення часу («У Києві вісім годин»), знову до неї повернулося. Це викликало...

206 переглядів

Леонід Сотник, Галина Левицька, Євген Марчук, Віктор Регульський, Юрій Саєнко, Маріанна Ґерольд, Михайло Требін, Степан Вовканич, Освальд Шпенґлер. Універсум. 1999, 7–8

Редакція Критики ・ Жовтень 1999
Липнево-серпневе число львівського двомісячника «Універсум» відкривається статтею політолога Леоніда Сотника «Україна: ерзац-держава чи суспільство марґіналів?». Йому ж належить ще одна публіцистична стаття номера: «Хочеш мати раба – забери в нього мову». Цю саму тему розвиває журналіст Галина Левицька в статті «Чия мова, того й влада»...
200 переглядів