Олена Ущапівська. Культурно-мистецьке життя Донеччини (кінець XIX – початок XXI ст.)

Любов Морозова ・ Лютий 2012
Київ: Парапан, 2011.
Розглянуто творчість донецьких композиторів останньої третини XX – початку XXI століття: саме в цей час, уважає дослідниця, на Донеччині сформувалася перша професійна композиторська школа. Пізню появу професійної музичної освіти Ущапівська пояснює відсутністю історично складених народних і професійних традицій, а також «пануванням у соціяльній структурі Донбасу культурно-естетичних запитів робітничого класу».
545 переглядів

Упорядник Степан Мишанич . Михайло Драгоманов. Фольклористичні студії

Світлана Хутка ・ Жовтень 2011
Донецьк: Норд-Прес, 2006.
Під спільними обкладинками кількатомника Михайла Драгоманова зібрано його давні книжки, що давно вже стали бібліографічною рідкістю. Упорядник цього факсимільного перевидання Степан Мишанич написав для нього вступну статтю, де серед іншого він звертає увагу на деякі «фольклористичні аберації» Драгоманова й окреслює контури порівняльного методу, до якого той удавався, студіюючи фольклор.
492 переглядів

Упорядник Ігор Задорожний. Ірмологіон 1809 року Івана Югасевича-Склярського

Оксана Захарчук ・ Серпень 2011
Ужгород: Карпати, 2010.
Факсиміле і транскрипція
Ірмологіон Івана Югасевича-Склярського (1809) – рукописна пам’ятка Закарпаття, яка представляє найдавніший пласт професійного музичного мистецтва. В ньому зафіксовано основні форми монодичних літургійних піснеспівів. Ірмологіон служив також практичним посібником для навчання дітей музичної грамоти і церковного співу.
569 переглядів

Матвій Вайсберґ свідомо обрав позицію художнього «ар’єрґарду», – тобто, кажуть критики, зосереджености на мистецтві гуманістичному, риторичному,...

1079 переглядів

Голос покоління-87

Тамара Злобіна ・ Жовтень 2010

Кінець кінцем. Альманах про сучасне мистецтво, 2009, № 6, Голос художника. За підтримки мистецького об’єднання «Дзиґа».

Альманах «Кінець...

1980 переглядів

[Феликс Лурье]. Старые годы: Хронологическая роспись содержания, 1907–1916

Степан Захаркін ・ Вересень 2010
Санкт-Петербург: Коло, 2007.
Поява покажчика змісту «Старых годов», що його склав невтомний Фєлікс Лурьє, – добра нагода поцінувати внесок часопису до світової (зокрема української) культури.
469 переглядів

Валерій Гайдабура. Летючий корабель Лідії Крушельницької

Любов Морозова ・ Вересень 2010
Київ: Факт, 2006.
Автор досить своєрідно виклав матеріял, перемежувавши міркування про історико-культурний контекст діяльности українського театру під час Другої світової війни й особливості його побутування за межами України розповідями актриси й власними спогадами про зустрічі з нею, описаними докладно, з найменшими подробицями, аж до нюансів ґардеробу й екскурсії помешканням героїні.
416 переглядів

Ольга Литвинова. Музика в кінематографі України. Каталог. Частина I: Автори музики художньо-ігрових фільмів, які створювалися на кіностудіях України

Юлія Бентя ・ Вересень 2010
Київ: Логос, 2009.
Каталог Ольги Литвинової «Музика в кінематографі України» містить понад 400 статтей про тих людей, що створювали музику для українських стрічок від 1932 року
510 переглядів

И. Н. Ракунова. Новые композиторские технологии. Творчество Аллы Загайкевич

Валерія Жаркова ・ Червень 2010
Київ: Фенікс, 2010.
Рідкісний дар Алли Загайкевич «висвітлити звук свідомістю» знайшов талановитого інтерпретатора-музикознавця, здатного перекласти «міміку звука» у вербальний вимір. Ємність зроблених спостережень і глибина розуміння художніх ідей композиторки свідчать про високий професіоналізм дослідниці й пристрасне її ставлення до об’єкту дослідження. Текст Інеси Ракунової тонко резонує з музикою і породжує яскраві візуально-слухові уявлення – підсилені численними нотними прикладами, а також цінними графічними ілюстраціями та сонограмами ключових моментів руху звукового матеріялу у досліджуваних музичних тво
832 переглядів

Микола Горбаль. Деталі піщаного годинника

Людмила Наконечна ・ Лютий 2010
Київ: Факт, 2008.
Микола Горбаль – поет-дисидент, чиї поезії, написані в ув’язненнях протягом 1970–1980-х років, уперше видала Надія Світлична 1983 року в США. До перевиданої та доповненої збірки «Деталі піщаного годинника», вдало інкрустованої малюнками Богдана Горбаля, ввійшли переважно досить коротенькі поезії медитативного характеру та авторські пісні.
389 переглядів