Юрій Кулініч, Світлана Кущ, Михайло Ходоровський (авт.-упор.). Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: путівник. Випуск 2

Степан Захаркін ・ Червень 2006
Київ: 2005.
Головною заслугою авторського колективу путівника залишається послідовне застосування досить стрункої та компактної схеми опису, яка вигідно відрізняє це видання від інших аналогічних довідників, випущених в Україні за останні 15 років.
410 переглядів

Włodzimierz Wilczyński. Leksykon kultury ukraińskiej

・ Березень 2006
Kraków: Universitas, 2004.
Приємно, що словник зорієнтований на діялог культур – України з Заходом, зокрема з Польщею. Чітко простежується прагнення не просто створити інвентарний опис минулого, але й додати пікантний присмак сучасности. Але з цього погляду певних явищ і людей, що справили переломний вплив на розвиток української культури, у словнику бракує.
295 переглядів

Мистецький арсенал

Микола Скиба ・ Жовтень 2005

Музеїв у нас багато. Усіляких (на початок 2005 року в Україні їх налічували близько 378, із загальним фондом 10 мільйонів одиниць зберігання; в самому тільки...

312 переглядів

Олег Ільницький. Український футуризм 1914–1930

Редакція Критики ・ Жовтень 2003
Львів: Літопис, 2003.
Книжка канадського літературознавця-україніста, професора Альбертського університету Олега Ільницького, англомовне видання якої побачило світ 1997 року у видавництві Гарвардського університету, – перша і наразі єдина в науці спроба цілісного дослідження феномена українського футуризму. Автор детально простежує історію цього літературного руху: від...
78 переглядів

Володимир Цитович, Володимир Іван, Тетяна Тимченко... . Ант. Вісник археології, мистецтва, культури. 2002, №7–9

・ Лютий 2003
Тема редакційної колонки нового числа «Анта»: скільки років українському мистецтву. В рубриці «Хронос» уміщено допис Володимира Цитовича про віднайдення ікони Холмської Богоматері, яка тепер зберігається в Музеї волинської ікони в Луцьку.
365 переглядів

Serhii Plokhy. Tsars and Cossacks. A Stydy in Iconography

・ Лютий 2003
Cambridge, Massachusetts: 2002.
Чи могли зобразити на однiй iконi Петра I та його неприятеля Iвана Мазепу? Чому козацькi полковники замовляли iкони з зображеннями царiв, але не своїх козацьких зверхникiв, гетьманiв? Чому на деяких запорозьких козацьких iконах немає ані росiйських царiв, ані православних iєрархів? Чи мiг потрапити на православну iкону католицький (польський) король?
293 переглядів

Михайло Криволапов, Людмила Мiляєва, Оксана Ременяка та ін. Мистецтвознавство України: Збiрник наукових праць. Випуск перший

・ Березень 2002
Київ: Спалах, 2000.
Перший випуск вiдомчого збiрника наукових праць Академiї мистецтв України. Загальна ситуацiя у мистецтвознавствi, котре тiльки з великим труднощами зводиться у синтетичну науку, i то на самих високих ступенях абстрагованости, тут посилюється об’єднанням в одному текстовому корпусi статтей рiзних наукових напрямкiв i просто рiзної цiнностi.
419 переглядів

Віктор Неборак, Павло Щегельський, Василь Слапчук. Сучасність, 1999, ч. 10, 11

Редакція Критики ・ Січень 2000
У листопадовій «Сучасності» з новим романом «Конотоп» виступає Василь Кожелянко, талановитий поет, який роком раніше дебютував у цьому ж часописі гучним романом «Дефіляда в Москві». Література представлена також віршами Мар’яни Савки та Артура Бауера (з післямовою Вадима Скуратівського).
95 переглядів

Володимир Александрович. Мистецтво Галицько-Волинської держави

Редакція Критики ・ Грудень 1999
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999.
На основі аналізу збережених мистецьких пам’яток, писемних та інших джерел розповідається про розвиток мистецтва в середньовічних князівствах Волині й Галичині і в об’єднаній Галицько-Волинській державі.
192 переглядів

Олександр Гриценко (ред.-упор.). Герої та знаменитості в українській культурі

Редакція Критики ・ Грудень 1999
Київ: Український центр культурних досліджень, 1999.
Колективну монографію (редактор-упорядник – Олександр Гриценко) присвячено проблематиці культурних героїв і знаменитостей в українській культурі протягом кількох століть. Вона становить продовження досліджень, розпочатих у «Нарисах української популярної культури» (1998). Кожен із кільканадцяти розділів присвячено окремим видатним постатям...
212 переглядів