Мистецький арсенал

Микола Скиба ・ Жовтень 2005

Музеїв у нас багато. Усіляких (на початок 2005 року в Україні їх налічували близько 378, із загальним фондом 10 мільйонів одиниць зберігання; в самому тільки...

222 переглядів

Володимир Цитович, Володимир Іван, Тетяна Тимченко... . Ант. Вісник археології, мистецтва, культури. 2002, №7–9

・ Лютий 2003
Тема редакційної колонки нового числа «Анта»: скільки років українському мистецтву. В рубриці «Хронос» уміщено допис Володимира Цитовича про віднайдення ікони Холмської Богоматері, яка тепер зберігається в Музеї волинської ікони в Луцьку.
260 переглядів

Serhii Plokhy. Tsars and Cossacks. A Stydy in Iconography

・ Лютий 2003
Cambridge, Massachusetts: 2002.
Чи могли зобразити на однiй iконi Петра I та його неприятеля Iвана Мазепу? Чому козацькi полковники замовляли iкони з зображеннями царiв, але не своїх козацьких зверхникiв, гетьманiв? Чому на деяких запорозьких козацьких iконах немає ані росiйських царiв, ані православних iєрархів? Чи мiг потрапити на православну iкону католицький (польський) король?
189 переглядів

Михайло Криволапов, Людмила Мiляєва, Оксана Ременяка та ін. Мистецтвознавство України: Збiрник наукових праць. Випуск перший

・ Березень 2002
Київ: Спалах, 2000.
Перший випуск вiдомчого збiрника наукових праць Академiї мистецтв України. Загальна ситуацiя у мистецтвознавствi, котре тiльки з великим труднощами зводиться у синтетичну науку, i то на самих високих ступенях абстрагованости, тут посилюється об’єднанням в одному текстовому корпусi статтей рiзних наукових напрямкiв i просто рiзної цiнностi.
276 переглядів

Віктор Неборак, Павло Щегельський, Василь Слапчук. Сучасність, 1999, ч. 10, 11

Редакція Критики ・ Січень 2000
У листопадовій «Сучасності» з новим романом «Конотоп» виступає Василь Кожелянко, талановитий поет, який роком раніше дебютував у цьому ж часописі гучним романом «Дефіляда в Москві». Література представлена також віршами Мар’яни Савки та Артура Бауера (з післямовою Вадима Скуратівського).
47 переглядів

Володимир Александрович. Мистецтво Галицько-Волинської держави

Редакція Критики ・ Грудень 1999
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999.
На основі аналізу збережених мистецьких пам’яток, писемних та інших джерел розповідається про розвиток мистецтва в середньовічних князівствах Волині й Галичині і в об’єднаній Галицько-Волинській державі.
98 переглядів

Олександр Гриценко (ред.-упор.). Герої та знаменитості в українській культурі

Редакція Критики ・ Грудень 1999
Київ: Український центр культурних досліджень, 1999.
Колективну монографію (редактор-упорядник – Олександр Гриценко) присвячено проблематиці культурних героїв і знаменитостей в українській культурі протягом кількох століть. Вона становить продовження досліджень, розпочатих у «Нарисах української популярної культури» (1998). Кожен із кільканадцяти розділів присвячено окремим видатним постатям...
140 переглядів

Олександр Ґваньїні, Юрій Мицик, Антон Ясинський, Олена Новикова, Євген Кабанець, Дмитро Наливайко, Ян Гус. Хроніка–2000

Редакція Критики ・ Жовтень 1999
Два чергових випуски українського культурологічного альманаху «Хроніка-2000» присвячено українсько-чеським зв’язкам та співпраці. Число 25–26 подає матеріали про давнішу історію: розділ «Хроніка ІХ–ХVІ ст.» уміщує уривок із латиномовної хроніки «Стисла історія Богемії» Олександра Ґваньїні (вперше в українському перекладі; переднє слово до...
180 переглядів

Роман Корогодський, Євген Сверстюк, Михайлина Коцюбинська, Ярослав Чорногуз, Лесь Танюк, Наталка Білоцерківець, Наталя Сазонова, Паола Утевська, Володимир Леонюк, Анатолій Мокренко, Ігор Лосев, Вадим Скуратівський, Микола Шудря. Українська культура

Редакція Критики ・ Вересень 1999
«Українська культура» – видання, розраховане на широкі читацькі кола, – намагається охопити всі ділянки культурного життя: від культури політичної – до культури побуту; від «високого» мистецтва до поп-арту й рок-музики; від історіософських та релігієзнавчих досліджень – до методичних розробок для культпрацівників; від інтерв’ю з відомими діячами...
101 переглядів

Де ля Фліз. Альбоми. Том 2

Редакція Критики ・ Вересень 1999
Київ: 1999.
Серія «Етнографічно-фольклорна».
У другому, завершальному томі факсимільного видання записів французького лікаря Домініка П’єра Де ля Фліза (перший том видано торік – див. «Критика», 1998, ч. 4) вміщено його твір «Медико-топографічний опис державних маєтностей Київської округи...» (1854). Це 1245 сторінок рукописного тексту з понад трьома сотнями кольорових малюнків. Факсимільне...
188 переглядів