Johannes Remy. Brothers or Enemies: The Ukrainian National Movement and Russia from the 1840s to the 1870s

Томаш Ген-Конарські ・ Червень 2017
Toronto: University Press of Toronto, 2016.
Найвпливовішою академічною монографією з історії українського націєтворення ХІХ століття, що побачила світ протягом двох минулих десятиліть, можна вважати працю Алєксєя Міллєра «“Українське питання” у політиці влади та російській громадській думці» (СПб.: Алетейя, 2000; англійською опубліковано 2003 року). Ремі ґрунтовно вивчив Міллєрову працю, проте в багатьох випадках не погоджується з автором.
490 переглядів

Декомунізація і академічна дискусія

Володимир В'ятрович ・ Травень 2015

Відсутність політики декомунізації в Україні після проголошення незалежности була однією з причин, які призвели до неорадянського реваншу режиму Януковича....

2804 переглядів

За минулі п’ятнадцять років путінська Росія вклала багато ресурсів у політизацію історії. Якщо Україна піде тим же шляхом, несуттєво – частково чи повністю, це...

4617 переглядів

Презентація книжки Сергія Плохія "Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі"

Критичні рішення
Березень 2015

Відеозапис з презентації книжки Сергія Плохія "Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі" в Центрі польських та європейських студій НАУКМА, 12 лютого 2015 року.

1989 переглядів

П. М. Сас. Витоки українського націотворення

Василь Кононенко ・ Лютий 2011
Київ: Інститут історії України НАН України, 2010.
Книга висвітлює «козацьку» візію історії українського націотворення, хоча проаналізував також інші можливі чинники формування протонаціональної свідомости. Тривале вивчання джерел уможливило для дослідника твердження про те, що активні процеси націотворення припали на перші десятиліття XVIІ століття. Спираючись у своїх міркуваннях на тлумачення нації, що його запропонував Ентоні Сміт, автор виводить власну дефініцію «нації», пристосовану до тогочасних реалій. Книжка становить важливу віху в українській історіографії і відкриває перспективи дальших досліджень протонаціональної тематики.
2729 переглядів

Ігор Денисенко, Віра Кандинська, Олена Любенко.... Молода нація. 2005, № 2 (35)

Наталя Іванова ・ Червень 2006
Автори політологічних студій вивчають ідеологічний «образ» української опозиції (точніше, труднощі з його окресленням – стаття Петра Вознюка), різні тлумачення феномена влади (Володимир Калуга) та іншомовні запозичення в політичному телевізійному дискурсі (Наталя Рудніченко бачить у них ознаку мовно-ідеологічної експансії, з витісненням «питомих лексем»).
341 переглядів

Уявлена Україна, особливо Україна, уявлена чужоземними (неукраїнськими) письменниками, просякнута топосами, що благають деконструкції їхніх наративних парадигм,...

443 переглядів

Віталій Масненко. Історична думка та націотворення в Україні. Кінець XIX – перша третина XX ст.

Редакція Критики ・ Листопад 2002
Київ – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2001.
Дослідник робить спробу здійснити комплексний аналіз розвитку української історичної думки та трансформацій національної свідомости українців у завершальний період доби національного відродження, коли суспільно-політичні зрушення витворили модерну українську національну спільноту. Науковець порівнює специфіку суто української ситуації у конкретний...
88 переглядів

Антін Чернецький. Спомини з мого життя

Редакція Критики ・ Липень 2002
Київ: Основні цінності, 2001.
У спогадах Антона Чернецького (1887–1963) зафіксовано перипетії його політичного й громадського життя за 55 років активної діяльности, починаючи з таємного гуртка «Молода Україна» й закінчуючи участю в «Об’єднанні українців Швейцарії».
143 переглядів

Максим Розумний. Українська ідея на тлі цивілізації

Редакція Критики ・ Березень 2001
Київ: Либідь, 2001.
Нову книжку молодого київського науковця присвячено проблемі формування ідей суспільної свідомості, їхньому впливові на становлення модерних європейських націй, зокрема й української. Загальноєвропейський цивілізаційний процес – історичні події, культурне життя, теоретичні пошуки кінця XVIII – першої половини XIX століть – становить контекст, у...
91 переглядів