Єжи Ґєдройць. Автобіографія у чотири руки

Оксана Олійник ・ Лютий 2017
Київ: Дух і Літера, 2015.
Упорядкування та післямова Кшиштофа Пом’яна. Переклад з польської Лесі Лисенко
Журналістика, громадська та політична робота, служба в державних органах, відносини Польщі із сусідніми країнами, пошуки спільної мови з усіма національностями, численні контакти з діячами Польщі та міжнародних організацій — все це цікавило Єжи Ґедройця від середини 1920-х років. У своїй діяльності він поєднував особисті зв’язки і схильність допомагати людям без жодного власного інтересу; революційність — із прихильністю до закону; мав найголовнішу рису успішного політика — вміння поводитися з людьми.
683 переглядів

Tomasz Stryjek. Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci

Дмитро Шевчук ・ Січень 2017
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar Społka z o. o. & Instytut Studiow Politycznych PAN, 2014.
Якщо Україна обере проевропейський шлях розвитку, переконує автор, неминуче постане проблема узгодження історичних цінностей із европейськими, що утвердилися після 1945 року.
478 переглядів

Нариси про учасників збройного підпілля, героїв табірних повстань у ҐУЛАҐу та дисидентів, чергуються з есеями про «Празьку весну», Чорнобильську катастрофу,...

1132 переглядів

Переспів без грифу «Секретно»

Юрій Радченко ・ Червень 2016

До третього (2013) і четвертого (2015) видання «Історії з грифом “Секретно”…» В’ятрович написав досить розлогий вступ. Цікаво, що цей текст у всіх трьох виданнях...

2269 переглядів

Войцех Пестка. До побачення в пеклі

Оксана Кузьменко ・ Вересень 2013
Львів: Астролябія, 2012.
Переклад з польської Андрія Павлишина
Автор есеїв-репортажів береться за непросту місію: змалювати долю не народів, а індивідів. Герої розповідей різні за національністю, визнанням, місцем народження, але спільним для всіх є покалічене життя. Пестка намагається повною мірою відтворити історичний і культурний контексти. Всі персонажі – мешканці прикордонних територій, «кресів», де тісно переплітаються різні культури.
367 переглядів

Elżbieta Orman. Tahańcza Poniatowskich. Z dziejów szlachty na Ukrainie w XIX wieku

Дмитро Шевчук ・ Вересень 2013
Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2009.
Ельжбєта Орман прагне заповнити своєю працею прогалину в історіографії польської шляхти в Україні в XIX столітті. Аж до сьогодні, стверджує авторка, немає наукових монографій про найвідоміші польські шляхетські родини: Браницьких, Потоцьких, Санґушків та інших; публікації про польську шляхту на пограниччі найчастіше мають науково-популярний характер, і до серйозного аналізу історичних джерел автори не вдаються.
408 переглядів

Павло Коваль , Ян Олдаковський, Моніка Зухняк (ред.). Ми не є українофілами: польська політична думка про Україну і українців

Таїсія Зарецька ・ Вересень 2013
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2012.
Переклад із польської Сергія Гіріка
Український переклад збірки, виданої у Варшаві (вже двічі – 2002-го і 2008 року), Сергій Гірік доповнив власним словом «Від перекладача», подавши в ньому оцінку загального спрямування зібраних у книжці текстів, із наголосом на тому, що «представлено погляди тих польських політичних мислителів, котрі намагалися віднайти шляхи співпраці з українцями у спільних інтересах».
335 переглядів

Андрій Портнов. Історії для домашнього вжитку: есеї про польсько-російсько-український трикутник пам’яті

Редакція Критики ・ Липень 2013
Київ: Критика, 2013.
Символічно присвячена пам’яті Ярослава Ісаєвича і Дмітрія Фурмана, нова книжка історика Андрія Портнова містить есеї, написані протягом 2002–2013 років й оприлюднені як на шпальтах «Критики» і ще низки вітчизняних часописів, так і в малодоступних тут іноземних періодиках, як-от російсько-американський «Ab Imperio», французький «Anatoli. Dossier Représentations du monde dans l’espace postsoviétique» і «Le Débat», польський «Arcana» тощо.
1703 переглядів

Поляки й українці між Волинню й Віслою

Ґжеґож Мотика ・ Червень 2010

Небагато ухвал парламенту викликало такі сильні емоції й водночас увійшло до колективної пам’яті, як ця. Із невеликим перебільшенням можна сказати, що це була...

326 переглядів

Польща й Україна після медового місяця

Мирослав Маринович ・ Червень 2010

І в Польщі, й в Україні ніколи не бракувало політиків, які легко плутають епохи і переносять у день сьогоднішній моделі патріотизму, властиві минулим часам. У...

335 переглядів