Сєрґей Каштанов. Исследования по истории княжеских канцелярий средневековой Руси

Андрій Блануца ・ Лютий 2015
Москва: Наука, 2014.
Книжку знаного російського науковця в царині спеціяльних історичних дисциплін Сєрґея Каштанова, члена-кореспондента РАН, присвячено комплексному дослідженню такої галузі історичної науки, як дипломатика. Шляхом дипломатичного аналізу (що передбачає аналіз формуляра документів) ориґіналів та копій збережених актів XIV–XVI століть автор визначає характерні особливості діяльности протоканцелярій і канцелярій вищої світської влади середньовічної Русі (тут цей термін позначає Північні руські землі, що стали основою для формування Московської держави) на різних етапах її існування.
838 переглядів

Збіги у розбіжностях

Лукаш Ясіна ・ Серпень 2014

Польські інтеліґенти, під впливом ідей Єжи Ґедройця та Богдана Осадчука, прагнули досягти зближення між нашими націями. Його символом була участь поляків у...

1313 переглядів

Сєрґей Карпов, Лаура Балето, Андрєй Пономарьов... . Причерноморье в Средние века. Выпуск 6

Андрій Домановський ・ Червень 2007
Москва–Санкт-Петербург: Алетейя, 2005.
Шостий випуск друкованого органу Лабораторії історії Візантії та Північного Причорномор’я історичного факультету Московського державного університету ім. Ломоносова відкриває стаття Сєрґея Карпова «Адміністративний устрій ґенуезької колонії у Трапезунді».
339 переглядів

Ю. М. Могаричев. «Пещерные города» в Крыму

Андрій Домановський ・ Червень 2007
Симферополь: Сонат, 2005.
Автор наголошує, що більшість сучасних дослідників (і він сам) дотримуються думки, що «печерні міста» створювано за безпосереднього впливу Візантійської імперії. Важливу роль для зорієнтованости читача в проблематиці дослідження відіграє вміщений у вступі короткий нарис з історії скельної архітектури Криму
407 переглядів

Р. Оустерхаут. Византийские строители

Андрій Домановський ・ Червень 2007
Киев–Москва: КОРВИН ПРЕСС, 2005.
Монографія розкриває історію візантійської архітектури в її «природному розвитку», даючи змогу побачити середньовічні споруди очима їхніх творців. Дослідник доходить цікавих висновків про відсутність планування і попереднього проєкту будівлі, подібних до сучасної будівельної практики.
322 переглядів

Очевидно, аналіз окциденталізму під кутом зору української ідентичности може дати інший вимір европейськости – не західного, а східноевропейського типу, з’...

745 переглядів

Ганс Йоахим Шульц. Візантійська літургія: свідчення віри та значення символів

Редакція Критики ・ Жовтень 2003
Львів: Свічадо, 2002.
Популярна в Німеччині праця Ганса Йоахима Шульца розглядає становлення евхаристійної літургії візантійського обряду, розвиток її символіки та зв’язки з іншими традиціями. Вперше її видано в 1964 році, згодом автор перевидавав її двічі, третє видання ґрунтовно переопрацювавши – не тільки з огляду на нові пізнання в історії літургії, а й з огляду на...
89 переглядів

Ігор Шевченко, Федір Андрощук, Володимир Зоценко. Ruthenica. Том ІІ

Редакція Критики ・ Серпень 2003
Київ: Інститут історії України НАН України, 2003.
Київський альманах середньовічної історії та археології «Ruthenica» відкриває свій другий том розвідкою Ігоря Шевченка – гарвардський візантиніст пише про семантичні аспекти поняття «бібліотекар» у стосунку до слов’янського апостола-писемника Константина-Кирила. Федір Андрощук розглядає археологічну знахідку так званого меча з Хвощевого як...
38 переглядів

Ґеорґ Остроґорський. Історія Візантії

Редакція Критики ・ Липень 2002
Львів: Літопис, 2002.
Переклав з німецької Анатолій Онишко
Писана невдовзі по Другій світовій війні й неодноразово перероблена протягом 1950–60-х років, книжка Остроґорського є зразком позитивістичної синтези в дусі «школи хартій», яка радше тяжіє до хронологічного опису політичної, соціяльної та культурної історії, аніж до проблематизації історичного процесу.
173 переглядів

Мова наша холопська

Олександр Галенко ・ Квітень 2002

На колишньому совєтському просторі тема невільництва на Русі та в Московщині суперечила насаджуваному ідеальному образові росіян і ставила під сумнів стрижневу...

97 переглядів