Сєрґей Каштанов. Исследования по истории княжеских канцелярий средневековой Руси

Андрій Блануца ・ Лютий 2015
Москва: Наука, 2014.
Книжку знаного російського науковця в царині спеціяльних історичних дисциплін Сєрґея Каштанова, члена-кореспондента РАН, присвячено комплексному дослідженню такої галузі історичної науки, як дипломатика. Шляхом дипломатичного аналізу (що передбачає аналіз формуляра документів) ориґіналів та копій збережених актів XIV–XVI століть автор визначає характерні особливості діяльности протоканцелярій і канцелярій вищої світської влади середньовічної Русі (тут цей термін позначає Північні руські землі, що стали основою для формування Московської держави) на різних етапах її існування.
643 переглядів

Збіги у розбіжностях

Лукаш Ясіна ・ Серпень 2014

Польські інтеліґенти, під впливом ідей Єжи Ґедройця та Богдана Осадчука, прагнули досягти зближення між нашими націями. Його символом була участь поляків у...

1220 переглядів

Сєрґей Карпов, Лаура Балето, Андрєй Пономарьов... . Причерноморье в Средние века. Выпуск 6

Андрій Домановський ・ Червень 2007
Москва–Санкт-Петербург: Алетейя, 2005.
Шостий випуск друкованого органу Лабораторії історії Візантії та Північного Причорномор’я історичного факультету Московського державного університету ім. Ломоносова відкриває стаття Сєрґея Карпова «Адміністративний устрій ґенуезької колонії у Трапезунді».
242 переглядів

Ю. М. Могаричев. «Пещерные города» в Крыму

Андрій Домановський ・ Червень 2007
Симферополь: Сонат, 2005.
Автор наголошує, що більшість сучасних дослідників (і він сам) дотримуються думки, що «печерні міста» створювано за безпосереднього впливу Візантійської імперії. Важливу роль для зорієнтованости читача в проблематиці дослідження відіграє вміщений у вступі короткий нарис з історії скельної архітектури Криму
294 переглядів

Р. Оустерхаут. Византийские строители

Андрій Домановський ・ Червень 2007
Киев–Москва: КОРВИН ПРЕСС, 2005.
Монографія розкриває історію візантійської архітектури в її «природному розвитку», даючи змогу побачити середньовічні споруди очима їхніх творців. Дослідник доходить цікавих висновків про відсутність планування і попереднього проєкту будівлі, подібних до сучасної будівельної практики.
245 переглядів

Очевидно, аналіз окциденталізму під кутом зору української ідентичности може дати інший вимір европейськости – не західного, а східноевропейського типу, з’...

549 переглядів

Ґеорґ Остроґорський. Історія Візантії

Редакція Критики ・ Липень 2002
Львів: Літопис, 2002.
Переклав з німецької Анатолій Онишко
Писана невдовзі по Другій світовій війні й неодноразово перероблена протягом 1950–60-х років, книжка Остроґорського є зразком позитивістичної синтези в дусі «школи хартій», яка радше тяжіє до хронологічного опису політичної, соціяльної та культурної історії, аніж до проблематизації історичного процесу.
77 переглядів

Мова наша холопська

Олександр Галенко ・ Квітень 2002

На колишньому совєтському просторі тема невільництва на Русі та в Московщині суперечила насаджуваному ідеальному образові росіян і ставила під сумнів стрижневу...

43 переглядів

Відтворення символу

Володимир Александрович ・ Січень 2001

Пропрацювавши майже чверть століття над проблемами історії давнього українського малярства, я мав нагоду бачити чимало пам’яток, здатних схвилювати і фахівця-...

82 переглядів

Надежда Никитенко. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской

Редакція Критики ・ Квітень 1999
Киев: 1999.
На підставі нових наукових відкриттів авторка доходить сенсаційного висновку: Ярослав Мудрий, якого традиційно вважають засновником храму Софії Київської, лише завершив справу свого батька, хрестителя Русі князя Володимира, та його дружини Анни. Собор виник наприкінці княжіння Володимира – на початку правління Ярослава (1011–1018) і є найдавнішим...
116 переглядів