Елена Петровская. Антифотография

Редакція Критики ・ Грудень 2003
Москва: Три квадрата, 2003.
Єлєна Пєтровська продовжує розмову, яку вона розпочала в торішній книжці «Непроявлене. Нариси з філософії фотографії». Втім, уже в передмові до нової дослідниця окреслює її як книжку не про фотографію, оскільки фотографія – причина, теоретична рамка розмови про інші речі. Тієї фотографії, винайдення якої так по-справжньому образило Бодлера через...
67 переглядів

Фотофраґменти: спроба проявлення

Богдана Матіяш ・ Грудень 2003

Сьюзен Зонтаґ. Про фотографію. – Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002.
Елена Петровская. Непроявленное (Очерки по философии фотографии). –...

47 переглядів

Несправжня альтернатива

Лукаш Ґорчица ・ Квітень 2003

Найприроднішою і найочевиднішою альтернативою реальности є... вигадка. Чому і навіщо вигадка? Адже це парадоксальна, ескапістська реакція на альтернативність,...

988 переглядів

Serhii Plokhy. Tsars and Cossacks. A Stydy in Iconography

・ Лютий 2003
Cambridge, Massachusetts: 2002.
Чи могли зобразити на однiй iконi Петра I та його неприятеля Iвана Мазепу? Чому козацькi полковники замовляли iкони з зображеннями царiв, але не своїх козацьких зверхникiв, гетьманiв? Чому на деяких запорозьких козацьких iконах немає ані росiйських царiв, ані православних iєрархів? Чи мiг потрапити на православну iкону католицький (польський) король?
295 переглядів

Ернест Ґелнер, Алєксєй Малашенко, Марiетта Стєпанянц.... Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2002, № 6 (26)

・ Лютий 2003
Відкриває номер стаття Ернеста Ґелнера про посттрадицiйнi форми в iсламi на прикладi двох течiй – шиїзму та суфiзму. Перша тема номера також присвячена iсламу. Тут публiкується iнтерв’ю з росiйським сходознавцем Алєксєєм Малашенком. Фiлософ Марiетта Стєпанянц міркує про етноконфесiйнi процеси в сучаснiй Росiї, зокрема про російських мусульман, а професор паризького Iнституту полiтичних дослiджень полiтолог Жиль Кепель – про «мусульманську демократiю».
331 переглядів

Андрій Накорчевський, Марія Ліпська, Катерина Ботанова. Архидея, 2002, листопад, ч. 1

Редакція Критики ・ Листопад 2002
Реєстр вітчизняних «глянцевих журналів» поповнився ще одним виданням. Судячи з титульної назви («життя як мистецтво»), це щедро ілюстроване видання розраховано на добірну публіку, яка здатна не лише оцінити, а й оплатити запропонований тут вишуканий дизайн архітектурно-інтер’єрного оформлення оселі, чи, скажімо, естетське облаштування ландшафтного...
75 переглядів

Сьюзен Зонтаґ. Про фотографію

Редакція Критики ・ Жовтень 2002
Київ: Основи, 2002.
Есеї Сьюзен Зонтаґ, що ввійшли до виданої в українському перекладі збірки за редакцією Петра Таращука, спершу були опубліковані (в дещо іншій формі) в 1970-х роках у часописі «The New York Review of Books». Усе почалося, як каже авторка, з одного есею, присвяченого деяким естетичним і моральним проблемам, породженим усюдисутністю фотографічних...
78 переглядів

Наталя Околітенко, Олександр Федорук, Іван Пасемко. Березіль, 2002, ч. 3–4

Редакція Критики ・ Червень 2002
У відділі критики поміщено інтерв’ю, що його взяла Ірина Лобовик у Людмили Таран. Статтю Лідії Ковалець (Грузинської) присвячено 120-літтю від дня народження Христі Алчевської, тут-таки друкуються фраґменти з листів письменниці та вірш із циклу «З кримських пісень».
327 переглядів

Михайло Черешньовський. Статті, спогади, матеріяли

・ Березень 2002
Нью-Йорк: УВАН, 2000.
Упорядкування та вступна стаття Тамари Скрипки
Окрім біографічного нарису Тамари Скрипки та коротких «уривків пам'яті» самого Михайла Черешньовського, книжка містить численні статті й есеї, зокрема з пера Ігоря Костецького, Василя Барки, Богдана Певного, Зої Когут, Євгена Маланюка та інших, спогади Григора Крука, Олега Лисяка, Богдана Стебельського, Святослава Гординського, Аріядни Шум і Михайла Ковальчина, а також каталог праць скульптора, бібліографію друкованих матеріялів про нього й покажчик імен.
535 переглядів

Володимир Александрович. Холмська ікона Богородиці

・ Березень 2002
Львів: Інститут українознавства ім. Крип’якевича НАНУ, 2001.
Історичні та культурологічні студії. Т. 1.
Книжка, яка розпочала серію «Історичні та культурологічні студії», присвячена нововіднайденому шедеврові релігійної мистецької культури княжого Холма часів його засновника князя Данила Романовича – константинопольській іконі Богородиці Одигітрії (XI ст.).
468 переглядів