До критики популістського розуму

Дмитро Шевчук ・ Січень 2017

Чому в сучасних демократіях популісти все частіше мають вагу? Одним із пояснень є те, що маси відчувають відсутність представлення власного «голосу» в політиці....

1069 переглядів

Держава Україна: соціяльна чи соціялістична?

Всеволод Речицький ・ Червень 2016

У нашому випадку ідеться про те, що соціялізм, який Україна пролонґувала за історичні рамки «влади совєтів», ризикує не лише неґативно вплинути на...

1844 переглядів

Як пройда Мітеран змінив Францію

Луї Беґлей ・ Січень 2015

Мені поталанило бути представленим Франсуа Мітеранові, героєві захопливої, ґрунтовної та зваженої біографії, напхом напханої досі невідомою інформацією, десь...

704 переглядів

Мілада Анна Вахудова. Нерозділена Європа. Демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму

Володимир Гушулей ・ Лютий 2014
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009.
Стисло аналізуючи розвиток їхньої внутрішньої політики, дослідниця поділяє їх на ліберальні та неліберальні за головним критерієм: якістю владних еліт після оксамитових революцій 1989 року. Стверджується, що саме еліти, а не політичний устрій відіграють засадничу роль у здатності реалізувати політичні та економічні реформи.
858 переглядів

П’єр Розанвалон. Демократична легітимність: безсторонність, рефлексивність, наближеність

Дмитро Шевчук ・ Жовтень 2010
Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009.
Французький історик і політолог П’єр Розанвалон обстоює ідею принципової незавершености демократії як політичної, економічної та соціяльної форми організації суспільства. Передусім Розанвалон звертає увагу на кризу подвійної леґітимности. Від початку XX століття певну основу демократичним режимам забезпечували дві перехресні її форми – процедурна та субстанційна. Однак наприкінці минулого століття система подвійної леґітимности зазнала краху. Причиною цього стали десакралізація та релятивізація функції виборів, зміна поняття більшости, зростання уваги до іміджу та комунікації в представництві.
1696 переглядів

Реформа, навіть така, сьогодні просто необхідна. Її треба запроваджувати в життя, а потім удосконалювати: скасовувати недоречності, обмежувати президентську...

272 переглядів

Чи зможе федералізм об’єднати Україну у справі миру?

Надія Кравець, Ольга Онух, Генрі Гейл ・ Вересень 2015

У час, коли війна і далі роздирає Україну, різні спостерігачі й учасники запропонували низку можливих вирішень конфлікту: від більшої реґіональної автономії до...

1147 переглядів

Закон vs право: де межа леґітимности?

Сергій Балан ・ Липень 2014

«Утвердження демократії, – справедливо кажуть Роналд Інґлгарт і Кристіан Вельцель, – це не просто результат вишуканого торгу в колах еліт і “конституційній...

1471 переглядів

Демократія і право на іншість

Аліса Новічкова ・ Липень 2014

Ми постаємо перед потребою впровадити ще один критерій для визначення демократичности суспільства. Тяжіючи до рівности, ухвалення рішень через інституалізацію...

1345 переглядів