Рік XVІ, Число 11–12 (181–182)

Грудень 2012

Книжкові рецензії у цьому числі

Ришард Капусцінський Автопортрет репортера
Войцех Тохман Ти наче камінь їла
Роман Корогодський Брама світла. Шістдесятники
Богдана Матіяш, Кнутс Скуєнієкс, Донатас Пєтрошюс.. Magnus Ducatus Poesis. Подолання меж
Адам Загаєвський 120 віршів
Карл Еміль Францоз Ucrainica. Культурологічні нариси
Андрій Любка Кілер. Збірка історій
Укладачі Павло Роберт Маґочій, Іван Поп Енциклопедія історії та культури карпатських русинів
Олена Бетлій, Катерина Диса, Єгор Стадний.. Європейський світ, 2012, № 5
А. Латушкін і М. Макарав (укладання і коментарі) Кніга магістрата места Полацка 1727 г.
Васіль Варонін (укладальнік і аўтар прадмовы) Рэвізія Полацкага ваяводства 1552 года
Пад агульнай рэдакцыей Валера Булгакава Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі (да 2006 г.)
Роже Шартьє, Олена Коваленко, Лілія Ревак.. Європейський світ, 2012, № 4

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!