Заявки для участі у Програмі ґрантів Наукового Товариства імені Шевченка в Америці (2017-2018)

Вівторок, 1 серпня 2017 року - Неділя, 1 жовтня 2017 року
The Shevchenko Scientific Society in the United States of America
США

Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці (НТШ-А) приймає заявки на участь у Програмі ґрантів на 2017-2018 роки в таких категоріях: дослідницькі ґранти, ґранти для відвідання конференцій та ґранти для написання дисертацій. 

Дослідницькі ґранти 

Наукове Товариство ім. Шевченка надає ґранти для дослідницьких проєктів, які стосуватимуться широкого кола питань, пов’язаних з україністикою. І хоча пріоритет матимуть проєкти у галузях гуманітарних і соціальних наук, також примайтимуться подання на дослідження в інших наукових галузях. 

Вимоги

Дослідницькі ґранти призначатимуться вченим із різних країн у різних дисциплінах. Усі подання оцінюватимуться за науковим рівнем, досвідом здобувача та важливістю поданого проєкту з точки зору україністики.

Неповні подання, або подання, які надійдуть після вказаного терміну, не розглядатимуться. Здобувачі матимуть можливість поновити своє подання у наступному терміні, визначеному для здобуття ґрантів. Перевагу матимуть ті науковці, проєкти яких уже отримали додаткове підтверджене фінансування з інших джерел або зможуть довести, що також подали запити на фінансування до інших фондів. Якщо аплікант уже отримував дослідницький ґрант від НТШ-А, наступне подання на ґрант можна буде здійснити через рік. 

Правила одержання ґранту

Дослідницькі ґранти призначають, перш за все,  для пошуку матеріялів, їхнього опрацювання і написання праці. Виділені кошти можна використотувати для покриття таких витрат: робота в архівах, копіювання архівних матеріялів, додаткові витрати, покриття витрат на дорогу, харчування та проживання під час роботи в інших містах або країнах.

Максимальна сума ґранту становитиме $ 5,000 (для індивідуального подання) або $ 7,500 (для колективного).

Необхідні матеріяли для подання і терміни

• заява для отримання ґранту

• резюме (CV) з публікаціями

• опис проєкту, науковий контекст досліджуваної теми, наукова новизна проєкту для україністики і очікувані результати (публікація і т.д.)

• докладний графік роботи над проєктом і передбачуваний бюджет

• 2-3 рекомендаційні листи

Подання з усіма необхідними документами треба надсилати на електронну адресу НТШ-А до 1 березня 2018 року (grants@shevchenko.org). Остаточні рішення буде прийнято в червні 2018 року.

Ґранти для участи у конференціях

Ці ґранти передбачають підтримку здобувачів, які планують узяти участь у наукових конференціях і виступити з доповіддю або повідомленням з української тематики. Перш за все, ґрант призначатиметься для покриття витрат на дорогу.

Вимоги

До розгляду прийматимуть подання від аплікантів, які здобули ступінь маґістра і мають наукові зацікавлення у тематиці обраної конференції. Тема доповіді має стосуватися важливих питань українознавства.

Неповні подання, або подання, які надійдуть після вказаного терміну, не розглядатимуться. Здобувачі матимуть можливість поновити своє подання у наступному терміні, визначеному для здобуття ґрантів.

Умови фінансування

Максимальна сума ґранту становитиме $ 1,000. Ці кошти нададуть у першу чергу для оплати дороги й проживання. Перевагу матимуть ті подання, анпліканти яких можуть підтвердити додаткове фінансування з інших джерел.

Необхідні матеріяли для подання і терміни

• заява для отримання ґранту

• резюме (CV) з публікаціями

• опис конференції, тема доповіді (доповідей), назва сесії, у яких передбачається участь; тези доповіді, очікувані результати (публікації і т.д.)

• текст або коротке резюме доповіді й програма конференції

• докладний графік роботи над проєктом і передбачуваний бюджет

• 2-3 рекомендаційні листи

• лист-запрошення від організаторів конференції, який підтверджуватиме участь пошукувача у конференції

Подання з усіма необхідними документами надсилати на електронну адресу НТШ-А до 1 жовтня 2017 р. або 1 березня 2018 р. (grants@shevchenko.org). Остаточні рішення будуть прийняті у грудні і червні відповідного року.

Ґранти для написання дисертацій

Ці ґранти призначено для дисертаційних досліджень з україністики. Перевагу матимуть дослідження з гуманітарних та соціальних наук, але подання в інших галузях також розглядатимуться.

Вимоги

Дослідницькі ґранти призначатимуться вченим з різних країн у різних дисциплінах.Здобувач(-ка) повинен навчатися в аспірантурі (університет або науково-дослідний інститут). Усі подання оцінюватимуть за рівнем їхньої наукової ваги, досвіду здобувача; враховуватиметься також важливість поданого проєкту з точки зору україністики.

Умови фінансування

Максимальна сума ґранту становитиме $ 1,000. Ці кошти передбачатимутьс для роботи в архівах, копіювання архівних матеріялів, додаткових витрат, покриття витрат на дорогу, харчування та проживання під час роботии в інших містах або країнах.

Необхідні матеріяли для подання і терміни

• заява для отримання ґранту

• резюме (CV) з публікаціями

• опис дисертації, наукової новизни, а також досліджуваної теми і можливий результат від проробленої праці в архіві чи бібліотеці

• докладний графік роботи над проєктом і передбачуваний бюджет

• 2-3 рекомендаційні листи

Подання з усіма необхідними документами надсилати на електронну адресу НТШ-А до 1 жовтня 2017 року і 1 березня 2018 (grants@ shevchenko.org).  Остаточні рішення буде прийнято в грудні 2017 і червні 2018 року.