Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927-1933. Том I: Початок надзвичайних заходів. Голод 1928–1929 років. Книга 1

Рейтинґ: 
5
Ваш голос: Ні
Людмила Гриневич
Київ: Критика, 2008.

На основі величезного масиву офіційних, публічних і приватних документів, зокрема малознаних поза вузьким колом фахівців, історик з Інституту історії України НАНУ Людмила Гриневич день по дні детально реконструює життя українського суспільства та внутрішню політику радянської влади від грудня 1927-го аж до кінця 1933 року. Дослідниця пропонує читачеві цілком новий погляд на передісторію, власне перебіг і наслідки голоду-геноциду в Україні, переосмислює його причини, обставини, підґрунтя та періодизацію.

В основу праці покладено ориґінальну наукову концепцію, згідно з якою методи здійснення колективізації в Україні та Голодомор 1932–1933 року були тісно пов’язані з воєнно-стратегічними планами сталінського керівництва, зокрема й щодо превентивної «чистки» тилу від потенційно нелояльного українського «елементу» на випадок майбутньої війни. Матеріяли «Хроніки» дають чітке уявлення про масштаби та форми опору українського селянства, свідчать про щільний зв’язок соціяльних і національних мотивів в антирадянських настроях населення України й увиразнюють геноцидну сутність Голодомору.

Кожну із запланованих шести книг чотиритомової «Хроніки» рясно проілюстровано фото- і кінодокументами, репродукціями плакатів і карикатур, мапами, а також споряджено чималим науковим апаратом: авторськими аналітичними нарисами й детальними анотованими покажчиками – імен, географічних назв, інституцій, періодичних видань.

Першу книгу першого тому, що її відкривають передмови головного редактора «Критики», наукового директора Інститут Критики професора Українського наукового інститут Гарвардського університету Григорія Грабовича та заступника директора Інституту історії України НАНУ професора Станіслава Кульчицького, доведено до жовтня 1928 року і присвячено початку сталінської «революції згори», коли форсована колективізація, реквізиції хліба та інші надзвичайні заходи в сільському господарстві призвели до маловідомого загалові голоду 1928–1929 років.