Persona non grata. Нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність

Рейтинґ: 
5
Ваш голос: Ні
Марія Ревакович
Київ: Критика, 2012.

Книжка американсько-української поетки, перекладачки, літературної критикині і літературознавиці д-ра Марії Ревакович містить вибрані статті й есеї, написані протягом двох останніх десятиліть і присвячені переважно феноменові Нью-Йоркської групи, а також історії і теорії українського модернізму та проблемам творення ідентичності в літературі часів Незалежності. 

У першій частині поезію Нью-Йоркської групи – і цілого гурту загалом, і окремих його учасників, насамперед Емми Андієвської, Патриції Килини та Богдана Рубчака, – розглянуто в естетичному, тематичному та дискурсивному аспектах і вписано у контексти як українського літературного процесу (еміґраційного та материкового), так і західного модернізму.

У другій частині проаналізовано окремі явища української літератури минулого і нинішнього століть, від раннього модернізму (декадансу) до постмодернізму, з перспективи ґендеру, географії, мови та ідентичностей.

Уривок із видання читайте тут.

Більшість пропонованих тут розвідок українською мовою виходить у світ уперше; переклади заавторизовано, переглянуто й виправлено.