Поет і його проза: генеза, семантика і рецепція Шевченкової творчости

Рейтинґ: 
5
Ваш голос: Ні
Олександр Боронь
Київ: Критика, 2015.

У книжці київського науковця, завідувача відділу шевченкознавства  Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України Олександра  Бороня зібрано статті, в яких проаналізовано деякі засадничі образи Шевченкової поезії, їхню структуру, семантику і типологію, розглянуто окремі аспекти генези та поетики його прози, контекст й інтертекстуальні зв’язки повістей, досліджено маловивчені сторінки рецепції творчости поета та історії шевченкознавства, а також стан і перспективи сучасних шевченківських студій.