Тарас Шевченко в критиці. Т. 2: Посмертна критика (1861)

Рейтинґ: 
5
Ваш голос: Ні
Григорій Грабович (ред.)
Київ: Критика, 2016.

Двотомне видання «Тарас Шевченко в критиці» є найповнішим на сьогодні коментованим зібранням текстів про Шевченкову літературну й образотворчу спадщину, опублікованих за життя й у перший рік по смерті поета. 

У книжці, серед іншого, вміщено 222 документи різними мовами. Статті, рецензії, нотатки, принагідні згадки українською, російською, польською, німецькою та іншими мовами наведено здебільшого в повному обсязі, – зокрема й дописи, присвячені не тільки Шевченкові особисто, а й українській літературі загалом, збірникам, де було опубліковано його твори, книжкам, в ілюструванні яких він брав участь, тощо. 

Чимало публікацій запроваджено до наукового вжитку вперше. Майже всі тексти подано за першодруками. Крім текстологічного та реального коментаря, зведення містить анотований покажчик імен, а також покажчики Шевченкових творів і періодичних та продовжуваних видань. Том ІI охоплює матеріяли, що з’явилися протягом першого року по смерті Шевченка.

Другий том видання «Тарас Шевченко в критиці» продовжує перший том: перший вміщує усі прижиттєві згадки Шевченка в пресі, як Російської імперії, так і решти країн; другий – посмертні, протягом першого календарного року, себто від лютого до грудня 1861 року.