Відкритий архів. Щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури. Т. 1

Рейтинґ: 
5
Ваш голос: Ні
Київ: Критика, 2004.

Збірник ″Відкритий архів″ - єдине в Україні спеціалізоване видання, присвячене проблемам формування й наукового освоєння джерельної бази історії української культури XIX-XX ст.

У першому томі беруть участь двадцять вісім авторів з України (Київ, Львів, Полтава, Харків) і з-за кордону (Канада, Росія, США).

Матеріяли збірника репрезентують усі періоди історії української культури від 1820-х років до останніх десятиліть минулого сторіччя. У центрі уваги дослідників - етапні історико-культурні явища: харківський гурток Ізмаїла Срезневського, Шевченко, Куліш, петербурзька ″Основа″, Коцюбинський, доба модерну, культурне життя міжвоєнної української еміграції.

Географічно матеріяли охоплюють Київ і Київщину, Полтавщину, Слобожанщину, Чернігівщину, Галичину. Ряд публікацій стосуються зв'язків української культури з культурами інших народів, передовсім російською та французькою.