Вім Кауденайс, Алєксандр Дмітрієв, Сєрґей Ґлєбов та ін. Ab Imperio: Теория и история национализма и империи в постсоветском пространстве. 2003, № 2

Редакція Критики ・ Листопад 2003

Другий випуск об’єднує тема «За кордонами: політичні та економічні міґрації, заслання та вигнання». Вміщено низку статтей про еміґрацію як дослідницьку проблему: «Европейська політична еміґрація: загублений сюжет» Роберта Вільямса, «Національна репрезентація та соціяльні категорії: приклад політичних біженців» Жерара Нуар’єля та «За межами національного наративу: европеїзація історії еміграці – розповідання про Европу з її окраїн» Райнера Оліґера. Блок «Історія» пропонує емпіричні дослідження з обговорюваної тематики: Вілард Сандерленд міркує про «неоднозначність процесу колонізації в царській Росії»; Ендрю Ґентес на основі ґендерних і феміністичних теорій аналізує проблеми «пізньоімперської Росії»; Тетяна Тєтєрєвлєва розглядає реалізацію російської міґраційної політики на російській півночі в першій третині XX століття; ціла добірка публікацій торкається проблем давнішої та новочасної російської еміґрації в Европі (Вім Кауденайс, Алєксандр Дмітрієв, Сєрґей Ґлєбов).

В цьому числі журнал запросив до розмови кількох українських авторів. Розпочинає український блок Наталя Яковенко статтею «“Україна між Сходом і Заходом”: проєкція однієї ідеї». Ярослав Грицак робить огляд стану української історіографії за останні десять років, а канадський професор Томас Примак подає ретроспективу англомовних загальних праць з історії України, що з’явилися під час Другої світової війни. Андрій Заярнюк розглядає вплив українських студій у Північній Америці на історичну науку в Україні. Завершує українську історіографічну проблематику Георгій Касьянов оглядом «Сучасний стан української історіографії: методологічні та інституційні аспекти».

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!