Ігор Ісіченко, Євген Джиджора, Дарія Сироїд. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: збірник наукових праць, випуск XIV

Ростислав Семків ・ Вересень 2005
Рівне: 2005.

Присвячений пам’яті Сергія Бабича збірник наукових праць, попри непретензійний вигляд і невеликий і наклад, вражає фаховістю вміщеного матеріялу. Збірник відкриває бібліографія Сергієвих праць, після якої вміщено розділи «Медієвістика» та «Питання теорії», в кожен із яких, окрім статтей, долучено окремі огляди та рецензії.

Розділ «Медієвістика» розпочинає стаття авторитетного дослідника релігійної та літературної традиції архієпископа Ігоря Ісіченка «Аскетична парадигма давньоруської проповіді»; у тому ж розділі натрапляємо на дві кваліфіковано написані розвідки про жанр житія – їх авторами є Євген Джиджора та Дарія Сироїд; а завершує звернення до давньоруської теми Зоряна Ланцута з дослідженням генези та характеру дидактики Володимира Мономаха.

Напрочуд докладну статтю Богдани Криси «Жанр ляменту в українській братській поезії» супроводить розмірковування Олександри Трофимук про джерела інспірації поетів барока; поетику барокового казання аналізує Тетяна Левченко, а останньою студією розділу є дослідження впливів філософії та поетики Сковороди на художній світ Михайла Ореста, яке здійснила Наталія Кирієнко. У цьому ж розділі надруковано рецензію Раї Тхорук на видану у Варшаві книжку Валентини Соболь про Дмитра Туптала й творчий портрет Сергія Маслова авторства Оксани Бевз.

Не менш цікавим є другий розділ збірника. Відкриває його доволі плідна спроба Мар’яни Лановик поглянути на перекладознавчі проблеми крізь призму структуралістських категорій. Утім, далі частіше зустрічаємо дослідження герменевтичного штибу: Богдана Матіяш та Остап Сливинський роздумують про мовчання в літературі (щоправда, стаття Сливинського має дещо соціологічний характер), Ірина Старовойт і Олена Галета, досліджуючи, відповідно, літературний жанр спогадів та книжковий жанр антологій, аналізують літературу як пам’ять. Зоряна Лановик доповнює ці якісні спроби вглибання у літературний матеріял аналізом біблійної символіки світла.

Дещо окремо від згаданих досліджень стоять оглядова стаття Анни Білої про сюрреалізм у творчості Емми Андієвської, а також полемічний демарш Ярослава Поліщука «Література в пошуку самовизначення». Доповнюють розділ рецензії Наталії Буркалець та Олександра Кирильчука.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!