Де ля Фліз. Альбоми. Том 2

Редакція Критики ・ Вересень 1999
Київ: 1999.
Серія «Етнографічно-фольклорна».

У другому, завершальному томі факсимільного видання записів французького лікаря Домініка П’єра Де ля Фліза (перший том видано торік – див. «Критика», 1998, ч. 4) вміщено його твір «Медико-топографічний опис державних маєтностей Київської округи...» (1854). Це 1245 сторінок рукописного тексту з понад трьома сотнями кольорових малюнків. Факсимільне відтворення рукопису (російською та французькою мовами) супроводжує український переклад.

Описи Київщини (передусім Київського, Васильківського та Радомишльського повітів) містять відомості про кількість населення, демографічні процеси й етнографічні особливості населення, природні умови краю, зокрема ландшафти, гідрографію, ґрунти, рослинний і тваринний світ, корисні копалини, можливості використати природне довкілля для поліпшення життя людини. Як лікар він особливу увагу приділяє поширеним тут ендемічним й епідемічним хворобам.

У розділі «Докладна статистика кожного поселення Київської округи державних маєтностей» подано відомості про зовнішній вигляд і типи поселень, кількість людності кожного селища, заняття населення, характер ґрунтів і садиб, вирощувані культури, рослинний світ і фауну, вбрання, найважливіші культові споруди, пам’ятки історії та культури (оборонні вали, поховання, фортеці тощо). Багато уваги приділяється культурі та побуту – народному житлу, одягу, харчуванню, звичаям та обрядам, відмінностям у культурі різних соціальних верств населення.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!