Фритьоф Беньямин Шенк. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой (1263–2000)

Віталій Штефан ・ Грудень 2008
Москва: Новое литературное обозрение, 2007.

Новгородський, згодом владимирський князь Алєксандр Ярославич, більше відомий під прізвиськом Невський (фантазія невідомого нижника XV століття) – один із найпопулярніших історичних героїв сьогоднішньої Росії, навіть, якщо вірити підсумкам нещодавнього телешоу, «її ім’я». Бувши сучасником монгольської навали, він мусив налагоджувати стосунки із завойовниками. З історичних джерел Алєксандр Невський постає підступним і жорстоким правителем, що послідовно проводив промонгольську політику. Пізніші тексти зображують князя переважно як святого та лицаря, переможця у Невській битві та Льодовому бойовищі. Тут князь стає вже «іконоподібною репрезентацією типової величі».

Німецький історик Фритьоф Шенк на основі унікального комплексу джерел розглядає понад семисотлітній період побутування Алєксандра Ярославича в російській культурній пам’яті. Шенкова книжка, випущена в авторизованому перекладі Єлєни Зємскової та Маї Лавріновіч – зразок успішного використання теорії «місць пам’яті», що її запропонував французький історик П’єр Нора. Постать Алєксандра Невського, стверджує Шенк, виконувала протягом століть важливі функції у різноманітних владних дискурсах. Його «світлий образ» використовували, задля власної мети, Іван Грізний, Пьотр I та Іосіф Сталін, присвячені йому тексти вплинули на конструювання російської національної ідентичности в рамках опозицій Схід–Захід, православ’я–католицизм. Дослідник проаналізував трактування образу середньовічного князя за радянських часів, докладно розглянув «репресії» проти нього напочатках радянської влади та його «реабілітацію» в 1937 році, відомий фільм Сєрґея Ейзенштейна та формування всіляких ідеологічних штампів, зокрема виникнення кліше «пси-рицарі»; чимало уваги приділив використанню цієї постаті в ідеологічних кампаніях, що супроводжували радянсько-фінську та радянсько-німецьку війни; а також, окрім офіційних тлумачень, торкнувся й інших інтерпретацій постаті князя, наприклад, перетворення її в сучасній Росії на торговий бренд.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!