Н.А.Хохлова. Андрей Николаевич Муравьев – литератор

Редакція Критики ・ Листопад 2002
Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2001.

Монографія петербурзького філолога Натальї Хохлової є першою спробою цілісного дослідження біографії та літературного доробку російського духовного письменника, поета, драматурга й церковного діяча Андрєя Муравйова (1806–1874), чиї життя та діяльність були тісно пов’язані з Україною. Залучивши великий масив архівних і друкованих джерел, авторка розглядає постать Муравйова на тлі тогочасною літературного процесу, піддаючи ревізії численні історико-літературні міти й контроверзи, що й досі побутують довкола його особи. Спеціальний інтерес становить ґрунтовний аналіз єдиної опублікованої поетичної збірки Муравйова «Таврида» (1827), перша частина якої, присвячена Кримові, попри добре відчутний учнівський характер зробила певний внесок в освоєння кримської теми російським письменством, у витворення образу Криму в російській імперській культурі 20-х – 30-х років XIX століття. Не обійдено увагою і цикл віршів Муравйова на сюжети з давньоруської історії («Апостол у Києві», «Дніпро», «Ольга», «Святослав», «Русалки»), що залишив помітний (і донедавна недостатньо поцінований) слід у рецепції київського (й, вужче, києворуського) топосу в російській поезії ХІХ–ХХ століть. Окремий стислий, але змістовний розділ книжки присвячено пізньому періоду біографії Муравйова (1850–70-ті роки), коли письменник стало мешкав у Києві, де служив ктитором Андріївської церкви, ревно дбаючи про збереження давньоруської архітектурної спадщини і відіграючи певну роль у духовому житті міста. У додатку вміщено хронологічний покажчик окремих видань творів Муравйова.

Вам подобається часопис «Критика»? Тоді підтримайте нас та авторів статтей відповідно до Ваших можливостей.

Щоб підтримати нас, передплатіть друковане видання чи електронний доступ до матеріялів часопису та порталу, або складіть посильну пожертву.

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм внеском!